Філософія науки

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваЧАСТИНА І. Загальні проблеми філософії науки Взаємозв'язок філософії і науки: основні концепціїСутність проблемиКонцепція тотожності філософії і наукиТрансценденталізмПозитивізмАнтіінтеракціонізмДіалектична концепція співвідношення філософії і наукиВисновки Історія філософії наукиВід епістемології до філософії наукиПозитивістська філософія наукиПостпозітівізм: основні концепціїГуманітарний напрям у філософії науки XX ст.Діалектична концепція філософії наукиВисновки Предмет філософії наукиПоняття філософії наукиСпіввідношення епістемології та філософії наукиПредмет сучасної філософії наукиВисновки Структура наукового знанняНаукове знання: єдність і різноманітністьРівні наукового знанняЕмпіричне знання і його природаСтруктура теоретичного знання в науціСпіввідношення емпірії та теоріїМетатеоретичний рівень наукового знанняОсобливості структури знання в різних областях наукиВисновки Загальна структура наукиПоняття наукиНаука як система знанняНаука як діяльністьНаука як соціальний інститутНаука як основа інноваційної системиНаука як підсистема культуриНаука як специфічна форма життяВисновки Розвиток наукового знанняПроблема розвитку наукового знанняДинаміка науки: кумулятівізм або антікумулятівізм?Інтерналізм і екстерналізмЗакономірності розвитку наукового знанняВисновкиЧАСТИНА II. Методичні дидактичні схеми Філософія і наука: проблема взаємозв'язку Концепції взаємини філософії і науки Епістемологія і філософія науки Головні напрямки епістемології Історія філософії науки Класична і некласична філософія науки Предмет сучасної філософії науки Основні функції науки Роль науки в житті суспільства Предмет і структура сучасної філософії науки Онтологія науки Гносеологія науки Соціологія науки Наука як соціальний інститут: основні етапи становлення Культурологія науки Культурно-історичні типи науки Наука як інноваційна діяльність Аксіологія науки Антропологія науки Загальна структура науки і закономірності її розвитку Загальна структура науки Структура наукового знання Наукова раціональність Області науки Рівні наукового знання Піраміда наукового знання Види наукових досліджень Загальні закономірності розвитку науки Основні концепції розвитку наукового знання Закономірності розвитку наукового знання Суб'єкт наукового пізнання Методи наукового пізнання Концепції наукової істини Структура і закономірності розвитку різних областей наукового знання Структура знання в природничих науках Структура знання в математичних науках Структура знання в технонауку Структура знання в соціальних науках Структура знання в гуманітарних науках Закономірності розвитку природознавства Закономірності розвитку математичного знання Закономірності розвитку технознания Закономірності розвитку соціального та гуманітарного знання Філософські підстави і філософські проблеми науки Філософські підстави науки Онтологічні підстави науки Гносеологічні підстави науки Соціальні та аксіологічні підстави науки Філософські підстави класичної, некласичної і постнекласичної науки Філософська проблема науки Класифікація філософських проблем науки Сучасна наука, економіка, держава Інтеграція науки та економіки Наука і інноваційна економіка Науково-технічний потенціал і закономірності його розвитку Організаційна структура науки Функції сучасної держави по відношенню до науки Видатки на науку Виробництво і експорт наукомісткої продукції у світі Інтелектуальний потенціал фірми Сучасна російська наука і структура її кадрів
 
Наст >