Методологія наукових досліджень

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
РОЗДІЛ 1. Логіка, процедури і рівні наукового дослідження Термінологія наукового дослідження Емпіричні рівень і процедури наукового дослідження Теоретичний рівень наукового дослідження Проблема, гіпотеза, концепція Наукова теорія. Сутність, структура і функціїВисновкиРОЗДІЛ 2. Основні філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень Поняття знання і пізнання Світогляд як основа дослідницьких процедур Поняття істини в наукових дослідженнях Проблеми встановлення істинності знань Істина як "маркер" впорядкованості Проблема демаркації, або Що таке наука? Основні філософсько-методологічні концепціїЛогічний емпіризмФальсіфікаціонізм К. ПоппераКонцепція наукових революцій Т. КунаЕпістемологічний анархізм П. ФейєрабендаУзагальнення концепцій філософії наукиВисновки Методологічні проблеми наукових досліджень в економіці Методи наукових досліджень та особливості їх застосування в економічній науціЛогічні та нелогічні методиФілософські методиЯкісні та кількісні методиДетерміновані та імовірнісні методиЕволюційний методМетоди по області застосування Онтологічна проблема економічної науки Гносеологічна проблема економічних дослідженьВисновки Трансдисциплінарні методи в економічних дослідженнях Стан і проблеми системного підходу Концепція трансдисциплінарності методології Модель інформаційної одиниці порядку Модель тимчасової (темпоральної) одиниці порядку Модель просторової одиниці порядку Гармонія і дисгармонія тимчасових та інформаційних аспектів процесу розвиткуВисновкиВисновокГлосарій Логіка, процедури і рівні наукового дослідження Основні філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень Методологічні проблеми наукових досліджень в економіці трансдисциплінарності методи в економічних дослідженнях
 
Наст >