Міжнародні страхові терміни, частіше за інших використовуються в практиці страхування

Абандон - відмова особи, що застрахувало майно, від своїх прав на це майно і передача цих прав страховику в цілях отримання від нього повної страхової суми. Найчастіше страхувальник - власник майна - вдається до АБАНДОН у випадках пропажі чи загибелі цього майна або його пошкодження в такій мірі, що відновлення видається недоцільним. Застосовується в морських перевезеннях страхувальником судна якого товару. У ситуації, коли абандон прийнятий страховиком і страхова сума страхувальнику виплачена, а об'єкт страхування виявився неушкоджений, страхувальник повинен повернути страховику виплачену суму і знову вступити в права володіння таким майном.

Аварійний сертифікат - документ, що офіційно підтверджує причини, характер і розміри збитку в застрахованому майні внаслідок настання страхового випадку. Складається аварійним комісаром і видається страхувальнику після оплати ним рахунки витрат укладача. На підставі аварійного сертифіката страховик приймає рішення про оплату заявленої претензії страхувальнику в частині страхового відшкодування.

Андеррайтер - висококваліфікований фахівець в області страхування (перестрахування), що має владні повноваження від керівництва страхової компанії приймати на страхування (перестрахування) запропоновані ризики, відповідає за формування страхового (перестрахувального) портфеля.

Бордеро - документально оформлений перелік ризиків, прийнятих до страхування і підлягають перестраховці. Містить їх докладну характеристику.

Диспашер - фахівець у галузі міжнародного морського права, що становить розрахунки з розподілу витрат загальної аварії між судном, вантажем і фрахтом, тобто диспашу. За кордоном диспашер, як правило, призначається судновласником, в Російській Федерації - президією Торгово-промислової палати.

Суброгація - перехід до страхової компанії, що виплатила страхове відшкодування страхувальникові, права вимоги, яке страхувальник (вигодонабувач) має до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані в результаті страхування. Зазначене право вимоги переходить до страховика тільки в межах виплаченої ним суми страхового відшкодування. При суброгації страхова компанія замінює страхувальника у страховому зобов'язанні.

Сюрвейер - експерт, який здійснює на прохання страхувальника або страховика огляд застрахованих або підлягають страхуванню судів і вантажів. Діяльність сюрвейєра полягає у встановленні причин, характеру та розміру збитку по застрахованому майну, документальному оформленні страхового випадку та підготовці матеріалу для розгляду заяви страхувальника про страхову виплату.

Франшиза - частина можливого збитку, який може бути нанесений майновим інтересам страхувальника, що не підлягає відшкодуванню з боку страховика, а що залишається на відповідальності самого страхувальника. Франшиза, обумовлена в договорі страхування, дозволяє забезпечити інтерес страхувальника в цілості застрахованого майна та знизити розмір підлягає сплаті страхового внеску. Франшиза може бути встановлена в абсолютних або відносних величинах до страхової суми і оцінки об'єкта страхування, а також у відсотках до величини можливого збитку.

Франшиза буває умовною і безумовною. При умовній франшизі зобов'язання страховика за договором страхування не виникають до тих пір, поки розмір збитку не перевищить розміру франшизи. При цьому страховик повністю компенсує фактичний розмір шкоди незалежно від того, в якому розмірі була встановлена франшиза.

При безумовній франшизі, у разі перевищення фактичної шкоди встановленої в договорі страхування величини, при визначенні розміру страхової виплати з розміру шкоди, що підлягає компенсації страховиком, віднімається встановлена договором франшиза.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >