Фактори, що впливають на вартість страхової послуги

Страхова послуга є специфічним товаром страхового ринку і як будь-який інший товар має свою вартість або ціну. Ціна страхової послуги виражається в страховому внеску (тарифі, премії), яку страхувальник сплачує страховику відповідно до умов страхового договору. Розмір страхового внеску встановлюється при підписанні договору страхування і, як правило, залишається незмінним протягом строку його дії.

Нижня межа ціни визначається рівністю між надходженнями платежів від страхувальників і виплатами страхового відшкодування та страхових сум за договорами плюс витрати страхової компанії. При такому рівні ціни, однак, страхова компанія не отримує ніякого прибутку по страхових операціях, тому надання страхової послуги за такими цінами для страховика є невигідним.

Верхня межа ціни страхової послуги визначається в першу чергу наступними факторами:

  • • розмірами попиту та пропозиції на неї;
  • • величиною банківського відсотка за вкладами.

Так, при високому попиті на певну страхову послугу, коли існує масова потреба в страховому покритті певних ризиків, а число страхових компаній, що надають таку послугу, невелика, у страховиків є можливість протягом якогось періоду часу підтримувати високий рівень вартості даної страхової послуги. Страхові компанії змушені знижувати цю вартість в міру насичення страхового ринку з боку пропозиції страхових послуг, так як завищення ціни при високій реченні для страховика стає небезпечним. Зіткнувшись з високими цінами на страхові послуги в одній компанії, потенційний клієнт може звернутися в іншу, тому на страховому ринку, як і на будь-якому іншому, існує тенденція вирівнювання рівнів вартості наданих страхових послуг.

Значний вплив па формування ціни страхових послуг надає величина банківського відсотка. У першу чергу тенденції динаміки банківського відсотка в порівнянні зі страховими тарифами визначають рішення клієнта з приводу того, з яких джерел йому знаходити кошти для покриття можливих збитків при настанні ризику. Цілком імовірно, що позика, взята в банку, або накопичення в ньому грошей для самофінансування можуть бути вигідніше, ніж страховий захист ризиків. Виходячи з цього, страхові компанії змушені при формуванні ціни на страхові послуги враховувати розмір банківського відсотка.

Крім цього грошові кошти, одержані страховиком у вигляді страхових внесків і тимчасово вільні до моменту виплати страхових відшкодувань, використовуються страховою компанією в комерційних цілях, тобто інвестуються в цінні папери, нерухомість; надаються в кредит. Таким чином, використання тимчасово вільних коштів страховиком приносить йому додатковий дохід (інвестиційний дохід), частина якого мо - жет надаватися страхувальником у вигляді певного відсотка. Однак найчастіше вартість страхових послуг зменшується з урахуванням передбачуваної норми прибутковості за інвестиціями.

Вартість певної страхової послуги, що надається страховиком, визначається також станом справ у цієї конкретної страхової компанії, а саме залежить від величини і структури його страхового портфеля, управлінських витрат, величини доходів, які компанія отримує при розміщенні тимчасово вільних грошових коштів. Тому страхові компанії зі стійким фінансовим становищем можуть дозволити собі зберігати в переліку своїх послуг поряд з високорентабельними і низькорентабельні.

Слід зазначити, що прибутковість різних видів страхування залежить ще й від фази життєвого циклу, на якій знаходиться певна страхова послуга (страховий продукт): введення на ринок, зростання попиту, насичення ринку, спад продажів і рівня прибутковості, витіснення з ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >