Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття страхового маркетингу і його основні елементи

Ключову роль у системі управління, організації, планування та контролінгу в системі діяльності страхової компанії відіграє маркетинг, який виступає в якості ефективного інструменту для розробки та прийняття підприємницьких рішень. Страхова справа як вид підприємницької діяльності не становить винятку. У системі страхування маркетинг виступає як функція по інтеграції зусиль всіх її ланок, спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Маркетинг - це одночасно філософія страхового бізнесу і активний процес, спрямований на задоволення потреб кінцевого споживача (страхувальника) в умовах конкуренції. Маркетинг у страховій діяльності включає кілька напрямків (рис. 5.6).

У розглянутому контексті маркетингова діяльність страховика являє собою творчу, безперервну і нерідко агресивну діяльність по формуванню, задоволенню і зміни попиту кінцевих споживачів (страхувальників) на свої товари і послуги.

Основні напрямки використання маркетингу в страховій діяльності

Мал. 5.6. Основні напрямки використання маркетингу в страховій діяльності

Цілі маркетингової діяльності страховика тісно пов'язані з цілями діяльності самої страхової організації і сприяють досягненню останніх. Цілі діяльності страхової організації та її керівництва складаються, передусім, у формуванні та розширенні клієнтської бази шляхом завоювання ринку (збільшення частки ринку), у забезпеченні фінансової стійкості і надійності страхової компанії і, в кінцевому підсумку, в отриманні та збільшенні її прибутку.

Тому використання концепції маркетингу і її практична реалізація в діяльності страховика мають велике значення у зв'язку зі зростаючою конкуренцією на ринку фінансових послуг та постійно змінюються відносинами між страховиками і страхувальниками.

Важливу роль в організації діяльності страховика грає грамотне обгрунтування і правильний вибір даної концепції. Для її реалізації здійснюється функція маркетингу, яка виконується поряд з іншими функціями фірми. Головна відмінність функції маркетингу полягає в тому, що вона націлена на організацію та здійснення процесу обміну між фірмою та її споживачами, клієнтами. Функція маркетингу, або система маркетингу страхової організації, включає в себе ряд елементів (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Система маркетингу страхової організації і се основні елементи

Основні елементи системи маркетингу

Зміст

Маркетингові дослідження

Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності страхової організації, ринку страховиків і страхових послуг; дослідження продажів, потреб споживачів та аналіз купівельних переваг; вивчення діяльності конкурентів, операцій маркетингу; збір, аналіз і обробка інформації; прогнозування попиту та обсягів продажів і ін.

Вибір асортименту страхових послуг і планування асортиментної політики

Формування та розробка асортименту послуг; визначення якісного наповнення кожного виду і форми страхування; поліпшення якісних характеристик надаваних страхових послуг; розробка комплексних страхових продуктів з нестандартним страховим покриттям та ін.

Збут і реалізація страхових послуг

Формування збутової політики страхової організації; вибір каналів збуту; аналіз діяльності посередників; оптимізація філіальної мережі страховика; вдосконалення персонального обслуговування клієнтів; аналіз збуту і контроль потоків у системі розподілу; планування реалізації страхових послуг за обсягами та асортиментом (видами); вдосконалення методів розподілу страхових послуг та ін.

Просування страхових послуг

Розробка політики страхової компанії в області реклами і стимулювання збуту; обгрунтування ефективних інструментів стимулювання збуту; організація стимулювання спожи вачів, посередників, працівників страхової організації; організація і планування рекламної діяльності страхової компанії; організація зв'язків з громадськістю та ін.

Ціноутворення на страхові послуги

Розробка стратегії і тактики ціноутворення на страхові послуги; аналіз факторів, що впливають на формування цін (страхових тарифів); аналіз цін конкурентів, чутливості споживача до рівня цін (еластичності попиту), співвідношення "ціна-якість"; розробка основних положень механізму зміни поточних цін; формування системи знижок і цін на нові страхові послуги та ін.

Управління маркетингом в страховій організації

Організація управління маркетингом страховика; структура управління служби маркетингу страховика; оцінка ефективності діяльності служби маркетингу; контролінг

Як видно з табл. 5.1, кожен з перерахованих елементів включає самостійний комплекс заходів, здійснення яких формує відповідну політику страховика у сфері маркетингу (рис. 5.7).

Філософія (концепція) маркетингу вимагає, щоб підприємницька діяльність, бізнес концентрувалися навколо споживача, тобто останній повинен бути основним об'єктом уваги в маркетинговій діяльності страхової організації і при формуванні маркетингової політики.

Товарна політика страховика включає всі заходи, пов'язані зі страховим продуктом і сприяючі найбільш повного його визнанням у споживачів. Такими заходами можуть бути якість надаваних послуг, комплексний характер обслуговування страховиком, диверсифікація його діяльності, розробка нових видів страхових послуг і т.п.

Можливі політики страховика в маркетингу

Мал. 5.7. Можливі політики страховика в маркетингу

Договірна політика передбачає проведення заходів, завдяки яким здійснюється узгодження умов договорів страхування. До таких заходів можна віднести політику управління ризиками, цінову (тарифну) політику, формування умов договорів страхування, кредитно-інвестиційну політику і т.п.

Розподільна політика здійснюється з метою своєчасної доставки страхового продукту до одержувача за допомогою використання різних каналів їх розповсюдження. Вона здійснюється за допомогою таких заходів, як аналіз і обгрунтування каналів збуту страхових продуктів, політика засобів збуту, політика місцезнаходження споживачів, політика управління філіальною мережею страховика, організація і планування сервісу й т.п.

Комунікативна політика спрямована на здійснення взаємодії страховика з усіма суб'єктами ринку і забезпечення на цій основі ефективної діяльності щодо формування попиту і просуванню на ринок страхових продуктів з метою задоволення потреб страхувальників та отримання на цій основі прибутку. Здійснюється комунікативна політика страховика за допомогою таких заходів, як організація та планування взаємодії страховика з партнерами, конкурентами, споживачами і т.п., реклама страхових продуктів, стимулювання збуту, організація особистих продажів, зв'язки з громадськістю.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук