Страхування засобів автотранспорту

Страхування засобів автотранспорту - вид страхування, що передбачає обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитку, нанесеного майновим інтересам страхувальника, пов'язаним з володінням, користуванням, розпорядженням автотранспортним засобом, внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) автотранспортного засобу. Цей вид страхування проводиться в добровільному порядку. На страхування приймаються автомототранспортних засобів, що підлягають реєстрації органами Державтоінспекції МВС Росії. Страхувальниками засобів автотранспорту можуть бути російські громадяни, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми. Транспортний засіб може належати страхувальнику на праві власності або бути взято їм в оренду.

Страхування засобів транспорту, при якому страховик відшкодовує збиток, нанесений страхувальнику при пошкодженні або загибелі тільки самого перевізного засобу, називається страхуванням КАСКО. Однак у російській практиці страхування автотранспорту популярно комбіноване страхування, коли страхується не тільки транспортний засіб, але й відповідальність його власника, а також багаж і додаткове обладнання. При страхуванні багажу страхове забезпечення не поширюється на антикварні та унікальні предмети, вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного, напівдорогоцінного і виробних каменів, предмети релігійного культу, колекції і т.п.

У практиці страхування існують різні варіанти проведення страхування засобів автотранспорту, які відрізняються один від одного кількістю ризиків, щодо яких укладається договір страхування. По кожному варіанту визначається різний обсяг зобов'язань страховика. Залежно від вибору варіанта страхування договором може бути передбачено повне або часткове відшкодування збитку, нанесеного в результаті пошкодження, знищення, втрати (викрадення) транспортного засобу. Однак незалежно від варіанту страхування згідно зі ст. 964 ГК РФ не відшкодовуються збитки, що виникли в результаті військових дій, а також маневрів і інших військових заходів, громадянської війни, народних хвилювань або радіоактивного зараження і т.п.

Автотранспортні засоби можуть бути застраховані у розмірі їх дійсної вартості (зі знижкою на знос), включаючи вартість причепа; або на будь-яку меншу страхову суму, якщо це передбачено договором страхування. У другому випадку страхування проводиться за принципом пропорційної відповідальності, що передбачає виплату страхового відшкодування у такому відсотку від розміру шкоди, який становить страхова сума від дійсної вартості транспортного засобу. Додаткове обладнання та предмети багажу автотранспортного засобу за бажанням страхувальника можуть страхуватися разом (в загальній сумі) із засобом транспорту або роздільно.

Страхування засобів повітряного і водного транспорту

Страхування засобів повітряного транспорту - вид майнового страхування, при якому об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір (застрахованої особи), пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням повітряним судном, внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) засоби повітряного транспорту , включаючи мотори, меблі, внутрішню обробку, обладнання та ін. Договір страхування засобів повітряного транспорту - це угода про відшкодування страховиком збитку, нанесеного застрахованому майну страхувальника при настанні страхового випадку. Мета угоди - відновити фінансове становище страхувальника після настання страхового випадку, але не поліпшити його в порівнянні з тим становищем, в якому він знаходився в момент укладання договору страхування. Повітряні судна можуть бути застраховані на умовах "тільки від повної загибелі" і "від усіх ризиків".

При страхуванні на умові "тільки від повної загибелі" при настанні страхового випадку страхувальникові виплачується страхове відшкодування в розмірі повної страхової суми. Як правило, повітряне судно визнається повністю загиблим, якщо вартість його відновлення або порятунку, включаючи супутні витрати, перевищує 75% узгодженої страхової суми.

При страхуванні повітряних суден "від усіх ризиків" страховиком виплачується страхове відшкодування не тільки при загибелі судна, але і при його пошкодженнях, що виникли з якихось причин, крім спеціально встановлених як виключення в страховому договорі.

Страхова сума при страхуванні засобів повітряного транспорту може бути встановлена в розмірі, що не перевищує його страхової вартості, тобто дійсної вартості транспорту на момент укладання договору страхування.

Договором страхування по даному виду майнового страхування зазвичай передбачається франшиза.

При цьому в більшому розмірі встановлюється, як правило, франшиза для періоду перебування повітряного транспорту в польоті, в період зльоту і посадки в порівнянні з періодом перебування його на поверхні землі з вимкненими двигунами.

У договір зі страхування засобів повітряного транс - порту можуть включатися такі важливі умови, як пропажа повітряного судна; вимушена посадка і витрати але рятуванню повітряного судна; вартість ремонту пошкодженого судна; встановлення повної його загибелі; право на абандон.

Страхування засобів водного транспорту - сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитку, нанесеного об'єкту страхування. У даному випадку об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладено договір, пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням водним судном, внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) засобу водного транспорту, включаючи мотори, такелаж, внутрішню обробку, обладнання і т .буд. Найбільшого поширення набуло страхування КАСКО суден, при якому на страхування приймаються корпус судна з його машинами, обладнанням і такелажем (оснащенням), фрахт (плата за морське перевезення вантажу), витрати по спорядженню та інші витрати, пов'язані з експлуатацією судна, а також судна в споруді.

Ставка страхової премії при страхуванні КАСКО судів, як правило, виражається у відсотках від страхової суми за договором, але це залежить не тільки від страхової суми, але і від розмірів і віку судна. Стандартні умови страхування передбачають повернення частини страхової премії за час стоянки судна в безпечному порту понад 30 днів.

Договір страхування КАСКО суден зазвичай полягає при одному з наступних умов.

  • 1. "З відповідальністю за загибель і пошкодження". У цьому випадку відшкодуванню підлягають збитки від пошкодження або фактичної або конструктивної загибелі судна внаслідок стихійного лиха, катастрофи, посадки судна на мілину, зіткнення суден і т.п .; збитки від пошкодження судна в результаті заходів, вжитих для рятування або гасіння пожежі; збитки від пропажі судна безвісти; збитки, внески і витрати по загальній аварії; збитки, які необхідно відшкодувати за заподіяну шкоду іншому судну в разі зіткнення суден; всі доцільні витрати по рятуванню судна ".
  • 2. "З відповідальністю за пошкодження". За даним договором відшкодовуються: витрати з усунення пошкоджень судна, його механізмів, машин або обладнання; збитки, витрати і внески по загальній аварії по частці судна; всі необхідні і доцільно здійснені витрати по запобіганню, зменшенню і встановленню розміру збитків.
  • 3. "З відповідальністю тільки за повну загибель судна, включаючи витрати по рятуванню". За цими умовами підлягають відшкодуванню збитки від фактичної або конструктивної повної загибелі, збитки від пропажі судна без вісті і всі необхідні витрати по рятуванню судна.
  • 4. "З відповідальністю тільки за повну загибель". Дані умови є найбільш обмеженими з усіх існуючих. Слід зазначити, що в договір страхування, укладений на такій умові, включається велике число страхових застережень-винятків.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >