Систематичність

Ще Кант в якості невід'ємної риси науки відзначав систематичність наукового знання: саме цим, як він неодноразово підкреслює у свій "Логіки", наука відрізняється від буденного знання, що представляє собою "простий агрегат". І про це ж він писав раніше в своїй головній праці - "Критиці чистого розуму": "... буденне знання саме лише завдяки систематичному єдності стає наукою, тобто з простого агрегату знань перетворюється в систему ...".

Слід мати на увазі, що наука не є раз і назавжди застиглою системою. Вона змінюється, розвивається: не всі галузі науки і окремі дисципліни, складові ту чи іншу область, виникають одночасно, а виникнувши, вони, будучи взаємопов'язаними, проте розвиваються не "синхронно", не йдуть "нога в ногу" і, так би мовити , в одному і тому ж темпі. І немає в цій системі "абсолютної завершеності" і взаємозв'язку кожного наукового знання буквально з усіма іншими знаннями.

Відтворюваність

Кожен науковий результат, будучи таким, припускає можливість його багаторазового відтворення - і самим його автором, та іншими членами наукового співтовариства - за наявності тих необхідних умов, в яких він був отриманий. При цьому ще діє принцип ceteris paribus - "за інших рівних умов", тобто передбачається, що ті чинники, які не входять в явному вигляді у формулювання результату, залишаються незмінними. Скажімо, в законі Ома встановлюється пряма пропорційність між значеннями напруги й сили струму в провіднику (коефіцієнтом пропорційності є величина, зворотна опору провідника). Однак при цьому передбачається, що мова йде про "звичайні" умовах, тобто вологість у приміщенні залишається в "звичайних" кордонах, температура - постійної і теж "звичайної", різного роду незначними електромагнітними привхідними впливами можна знехтувати, оскільки вони теж залишаються "звичайними", і т.д. Але в минулому столітті було відкрито і детально вивчено явище надпровідності. Виявляється, що при дуже низьких температурах пряма пропорційність між значеннями напруги й сили струму в провіднику порушується - сила струму збільшується.

Виводимість

Наукове знання передбачає можливість отримання нового знання у вигляді наслідків з змісту даного результату, наявних теоретичних положень і фактів, а також нерідко і з додатково прийнятих припущень, за допомогою логічних висновків, математичних розрахунків, методів формалізації і т.д. Звернемо увагу на те, що "виведення слідства" в даному випадку розуміється не просто як чисто логічний висновок, скажімо, у формі силогістичної умовиводи, а в загальному сенсі: так, наприклад, вирішивши систему рівнянь, складених на основі змісту даного наукового результату, ми після інтерпретації отриманих рішень (коренів рівнянь) отримуємо нове знання. Зрозуміло, в побудові відповідного методу рішення рівнянь даного типу всі закони логіки дотримуються.

Доступність для узагальнень і передбачень

Система наукового знання організована так, щоб було можливо розширення цього знання за межі тієї області, в якій воно було отримано. Відзначимо при цьому, що "пророкування" розуміється не тільки в тимчасовому сенсі, а гранично широко, тобто як вихід за межі тієї галузі знання, в якій дане знання було отримано. Під узагальненням ж розуміється поширення даного результату на всі явища відповідної предметної області.

Проблемність

Система наукового знання характеризується тим, що рішення якоїсь однієї проблеми поряд з отриманим результатом (позитивним чи негативним відповіддю на відповідне питання) означає також поява можливості сформулювати нові проблеми; це нерідко не менше цінне, ніж сам результат. Так що з рішенням якої наукової проблеми загальне число невирішених проблем, що стоять перед даною наукою, не зменшується, а зростає.

Верифікованість

Наукові знання являють собою системи таких тверджень, які задовольняють вимогу принципової проверяемости. Мова йде, по-перше, про те, що в передбачуваній перевірці ми торкаємося самого істоти того явища, до якого відноситься проверяемое твердження. По-друге, твердження визнається принципово перевіряється, якщо цілком з'ясовано, як відповідний досвід (спостереження, експеримент, моделювання та ін.) Можна було б здійснити. Маючи на увазі це значення поняття "принциповий", ми можемо в конкретному випадку навіть і не ставити цей досвід, зберігаючи тим самим ресурси (матеріальні, енергетичні, інформаційні). Наприклад, принципово перевіряється є сьогодні твердження про те, що можливий пілотований політ на Марс; але такий політ вимагає великих витрат, і тому поки він не состоялся1.

Є ще третє значення поняття "принципово проверяемое твердження": затвердження повинно бути доступним для того, щоб можна було спробувати його спростувати. Справді, підтвердження допомогою досвіду якогось твердження володіє хоч який-небудь значимістю, тільки якщо досвід міг би його і спростувати. А твердження, що може бути погоджено з будь-яким результатом досвіду і яке внаслідок цього, очевидно, не можна перевірити, чи не є науковим.

Критичність

Усяке наукове твердження час від часу - у міру появи нових фактів і побудови нових теорій - переглядається. При цьому "перегляд" зовсім не означає повного "забуття" даного результату. Фактично, справа зводиться до уточнення області його застосовності. Так, з появою теорії відносності Ейнштейна фізична теорія Ньютона не перестала використовуватися для пояснення тих випадків руху, коли швидкість тіл на багато порядків менше швидкості світла.

Орієнтація на практику

Наукове знання в тій чи іншій формі орієнтоване на практичні потреби суспільства і тісно пов'язане з практикою. Саме практика є основою наукового пізнання і забезпечує його різноманітними засобами пізнання. Практика -двіжущая сила наукового пізнання, впливає на пріоритети наукових досліджень і визначає їх "портфель замовлень".

Неважко бачити, що наведений перелік міг би бути і довшим. Наприклад, в ньому немає такої риси, як істинність. Але цю рису, очевидно, і немає підстав включати: обов'язковим є прагнення вченого істини, а при цьому багато хто цілком наукові твердження, "відслужили свою службу", - як, наприклад, затвердження арістотелівської фізичної теорії або затвердження хімічної теорії, заснованої на концепції "теплорода", - давно вже кваліфіковані як помилкові. Що стосується прагнення до істини, націленості наукового знання на істинність, то ця риса, як і ще одна риса, об'єктивність, фактично відображена в нашому переліку, хоча і побічно. Інакше про що ж говорять відтворюваність, критичність, проверяемость та інші риси? Фактично відображені в переліку також развіваемость, незавершеність, перестраіваемость, або - якщо скористатися термінологією сучасної некласичної логіки - немонотонність наукового знання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >