Страхування комерційних ризиків

Об'єктом страхування комерційних ризиків виступає комерційна діяльність страхувальника, що передбачає інвестування грошових та інших ресурсів в будь -або вид виробництва, робіт (послуг) і отримання від цих вкладень через певний термін доходу. Даний вид страхування спрямований на відшкодування страхувальникові можливих втрат, якщо через певний період застраховані операції не дадуть передбаченої окупності.

Даний вид страхування є одним з найскладніших як на стадії укладання договору, так і протягом усього періоду його дії. Це пов'язано з тим, що відповідальність страхової організації зі страхування комерційних ризиків полягає у відшкодуванні страхувальнику втрат, що виникли внаслідок несприятливого, непередбачуваного зміни кон'юнктури ринку та погіршення інших умов здійснення комерційної діяльності.

Страхова сума як межа відповідальності визначається за заявою страхувальника, але обов'язково узгоджується зі страховою організації. Як правило, використовуються два варіанти встановлення страхової суми:

  • 1) страхова сума встановлюється в межах капітальних вкладень страхувальника в страхують операції;
  • 2) страхова сума включає в себе капітальні витрати, а також нормативну прибуток, який очікується від даних вкладень.

Залежно від підходу до встановлення страхової суми змінюється зміст страхування. При першому варіанті відшкодовуються витрати страхувальника. Це страхування інвестицій. При другому варіанті відшкодовуються не тільки витрати страхувальника, а й нормативний прибуток. Страхове відшкодування визначається у вигляді різниці між страховою сумою і фактичними фінансовими результатами від застрахованої комерційної діяльності.

Оскільки метою страхування є захист від можливих втрат інвестиційних вкладень, термін дії договору страхування обумовлений терміном окупності капітальних витрат. Загальні нормативні терміни окупності істотно розрізняються за видами діяльності. Тому строки дії договорів страхування комерційних ризиків визначаються індивідуально. Страхувальник, прагнучи до більш швидкої окупності своєї діяльності, зацікавлений в скороченні терміну страхування, однак для страхової організації короткий термін дії договору підвищує ризик невиправданої виплати відшкодування. Тому при узгодженні терміну дії договору страхування страхові компанії повинні виходити з науково обгрунтованих рекомендацій, аналізу вітчизняної та зарубіжної практики окупності інвестицій в різних сферах виробничої і невиробничої діяльності.

Характер страхування обумовлює ряд неодмінних вимог до укладення договору. Страхувальник повинен мати дозволи, ліцензії або патенти на дану діяльність, інші необхідні документи. У заяві про страхування він повинен надати страховику повну інформацію про майбутню комерційної діяльності, очікуваних від неї доходи та пов'язаних з нею витрати, про укладені контракти, про всі обставини, що дозволяють судити про ступінь ризику. Крім цього протягом дії договору страхування страхувальник зобов'язаний повідомляти страхувальнику про зміну умов функціонування, які можуть призвести до зміни ймовірності настання страхового ризику і не допускати дій, що збільшують ймовірність настання ризику.

В даному випадку до страхування не приймаються ризики, пов'язані з посередницькою діяльністю, вкладеннями в азартні ігри, тоталізатори і т.п. Як правило, виключаються з страхової відповідальності можливі збитки внаслідок: війни і військових дій, рішень державних органів, політичних переворотів, зміни курсу валют, відмови банку в кредитуванні створюваного проекту (підприємства) та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >