Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

За договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів страховик зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати потерпілим завдану внаслідок цієї події шкоди їхньому життю, здоров'ю або майну (здійснити страхову виплату) в межах певної договором суми (страхової суми).

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів здійснюється у порядку та на умовах, передбачених Законом про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів [1]. Даний вид страхування базується на певних принципах (рис. 7.5).[1]

Обов'язок по страхуванню цивільної відповідальності поширюється на власників усіх використовуваних на території РФ транспортних засобів, за винятком транспортних засобів:

• максимальна конструктивна швидкість яких становить не більше 20 км / год;

Принципи, здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Мал. 7.5. Принципи, здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 • • на які за їх технічними характеристиками не поширюються положення законодавства РФ про допуск їх до участі в дорожньому русі на території РФ;
 • • Збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів, в яких передбачена військова служба, за винятком автобусів, легкових автомобілів і причепів до них, інших транспортних засобів, що використовуються для забезпечення господарської діяльності Збройних сил РФ та інших військ;
 • • транспортних засобів, зареєстрованих в іноземних державах, якщо цивільна відповідальність їх власників застрахована в рамках міжнародних систем обов'язкового страхування, учасником яких є Російська Федерація;
 • • а також належать громадянам причепів до легкових автомобілів.

До страхового ризику по обов'язковому страхуванню відноситься настання цивільної відповідальності власника транспортного засобу за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну потерпілих при використанні транспортного засобу на території РФ, що несе за собою відповідно до договору обов'язкового страхування обов'язок страховика здійснити страхову виплату, за винятком випадків виникнення відповідальності внаслідок:

 • • заподіяння шкоди при використанні іншого транспортного засобу, ніж те, яке зазначено в договорі обов'язкового страхування;
 • • заподіяння моральної шкоди або виникнення обов'язку але відшкодуванню упущеної вигоди;
 • • заподіяння шкоди при використанні транспортних засобів в ході змагань, випробувань або навчальної їзди в спеціально відведених для цього місцях;
 • • забруднення навколишнього природного середовища;
 • • заподіяння шкоди впливом перевезеного вантажу, якщо ризик такої відповідальності підлягає обов'язковому страхуванню відповідно до закону про відповідний вид обов'язкового страхування;
 • • заподіяння шкоди життю або здоров'ю працівників при виконанні ними трудових обов'язків, якщо ця шкода підлягає відшкодуванню відповідно до закону про відповідний вид обов'язкового страхування або обов'язкового соціального страхування;
 • • обов'язки з відшкодування роботодавцю збитків, викликаних заподіянням шкоди працівнику;
 • • заподіяння водієм шкоди керованому ним транспортному засобу і причепу до нього, перевозиться ними вантажу, встановленому на них обладнанню;
 • • заподіяння шкоди при навантаженні вантажу на транспортний засіб або його розвантаженні, а також при русі транспортного засобу по внутрішній території організації;
 • • пошкодження або знищення антикварних та інших унікальних предметів, будівель і споруд, що мають історико-культурне значення, виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, готівки, цінних паперів, предметів релігійного характеру, а також творів науки, літератури, мистецтва, інших об'єктів інтелектуальної власності;
 • • обов'язки власника транспортного засобу відшкодувати шкоду в частині, що перевищує розмір відповідальності, встановленої в договорі обов'язкового страхування.

Правила обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів поряд з іншими положеннями повинні включати наступні положення:

 • • порядок укладання, зміни, продовження, дострокового припинення договору обов'язкового страхування;
 • • порядок сплати страхової премії;
 • • перелік дій осіб при здійсненні даного виду страхування, у тому числі при настанні страхового випадку;
 • • порядок визначення підлягають відшкодуванню збитків та здійснення страхової виплати;
 • • порядок вирішення спорів по обов'язковому страхуванню.

Страхова сума при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів, в межах якої страховик зобов'язується при настанні страхового випадку (незалежно від їх числа протягом терміну дії договору страхування) відшкодувати потерпілим завдану шкоду, становить:

 • • в частині відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю кожного потерпілого, - 160 тис. Руб .;
 • • в частині відшкодування шкоди, заподіяної майну декількох потерпілих, - 160 тис. Руб .;
 • • в частині відшкодування шкоди, заподіяної майну одного потерпілого, - не більше 120 тис. Руб.

Розмір страхової премії по обов'язковому страхуванню автоцивільної відповідальності розраховується на підставі страхових тарифів, що встановлюються Урядом РФ в залежності від технічних характеристик, конструктивних особливостей і призначення транспортних засобів.

Термін дії договору обов'язкового страхування становить один рік.

Страхове відшкодування страховиком виплачується в порядку, встановленому законодавством, у разі надання потерпілим правильно оформлених документів про дорожньо-транспортній пригоді. Розмір страхового відшкодування застрахованій особі визначається:

 • • у разі повної загибелі майна потерпілого - у розмірі дійсної вартості майна на день настання страхового випадку;
 • • в разі пошкодження майна - у розмірі витрат, необхідних для відновлення майна.

Оформлення документів про дорожньо-транспортній пригоді може здійснюватися в присутності прибулого за повідомленням учасника дорожньо-транспортної пригоди страховика або представника страховика або без участі зазначених осіб. Без участі уповноважених на те співробітників поліції оформлення документів про дорожньо-транспортній пригоді може здійснюватися у разі наявності одночасно таких обставин:

 • • в результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода заподіяна тільки майну;
 • • дорожньо-транспортна пригода сталася за участю двох транспортних засобів, цивільна відповідальність власників яких застрахована згідно з цим Законом;
 • • обставини заподіяння шкоди у зв'язку з пошкодженням майна в результаті дорожньо-транспортної пригоди, характер та перелік видимих пошкоджень транспортних засобів не викликають розбіжностей учасників дорожньо-транспортної пригоди і зафіксовані в извещениях про дорожньо-транспортній пригоді, бланки яких заповнені водіями причетних до дорожньо- транспортному події транспортних засобів відповідно до правил обов'язкового страхування.

У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених на те співробітників поліції розмір страхової виплати, належної потерпілому в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної його майну, не може перевищувати 25 тис. Руб. При цьому страховик має право призначити проведення незалежної експертизи причетних до дорожньо-транспортної події транспортних засобів у разі виявлення суперечностей, що стосуються характеру та переліку видимих пошкоджень транспортних засобів та (або) обставин заподіяння шкоди у зв'язку з пошкодженням майна в результаті дорожньо-транспортної пригоди, зафіксованих в представлених извещениях про дорожньо-транспортній пригоді.

Потерпілий має право пред'явити вимогу про відшкодування шкоди, заподіяної його майну, безпосередньо страховику, який застрахував його громадянську

відповідальність, у разі наявності одночасно таких обставин:

 • • в результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода заподіяна тільки майну;
 • • дорожньо-транспортна пригода сталася за участю двох транспортних засобів, цивільна відповідальність власників яких застрахована.

Страховик, який застрахував цивільну відповідальність потерпілого, проводить оцінку обставин дорожньо-транспортної пригоди, викладених у повідомленні про дорожньо-транспортній пригоді, і на підставі поданих документів здійснює потерпілому але його вимогу відшкодування шкоди відповідно до правил обов'язкового страхування в розмірі страхової виплати від імені страховика , який застрахував цивільну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду (здійснює пряме відшкодування збитків), відповідно до угоди про пряме відшкодування збитків.

Страховик, який здійснив пряме відшкодування збитків, має право вимоги у розмірі страхової виплати до страховика, який застрахував цивільну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, або до заподіяла шкоду особі у передбачених законом випадках. Відповідно страховик, який застрахував цивільну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, зобов'язаний відшкодувати в рахунок страхової виплати за договором обов'язкового страхування страховику, осуществившему пряме відшкодування збитків, відшкодований їм потерпілому шкоду.

Угода про пряме відшкодування збитків укладається між членами професійного об'єднання страховиків. Таким угодою визначаються порядок та умови розрахунків між страховиком, який здійснив пряме відшкодування збитків, і страховиком, який застрахував цивільну відповідальність особи, яка заподіяла шкоду. Розрахунки між зазначеними страховиками можуть проводитися шляхом відшкодування суми сплачених збитків по кожному вимогу або виходячи з числа удовлетво - Ріпне вимог протягом звітного періоду і середніх сум страхових виплат.

Страховик має право пред'явити регресивний вимога до заподіяла шкоду особі у розмірі виробленої потерпілому страхової виплати, якщо:

 • • внаслідок наміру вказаної особи було заподіяно шкоду життю або здоров'ю потерпілого;
 • • шкода була заподіяна зазначеною особою при керуванні транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 • • зазначена особа не мало права на керування транспортним засобом, при використанні якого їм було заподіяно шкоду;
 • • зазначена особа сховалося з місця дорожньо-транспортної пригоди;
 • • вказане особа не включено в договір обов'язкового страхування в якості особи, допущеної до керування транспортним засобом;
 • • страховий випадок настав при використанні зазначеною особою транспортного засобу в період, не передбачений договором обов'язкового страхування.

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів дозволяє забезпечити гарантії відшкодування збитків, що виникли у власників автотранспортного засобу у зв'язку з виконанням обов'язку відшкодувати заподіяну потерпілому шкоду. Разом з тим таке страхування є ефективним заходом захисту потерпілих громадян та юридичних осіб, так як страхове зобов'язання виконується на їх користь.

 • [1] У редакції Федерального закону від 14 червня 2012 року № 78-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності перевізника за заподіяння шкоди життю, здоров'ю, майну пасажирів і про порядок відшкодування такої шкоди, заподіяної при перевезеннях пасажирів метрополітеном "".
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук