Навігація
Головна
 
Головна arrow Страхова справа arrow Страхування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ: ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ І ВИДИ

У результаті вивчення глави 8 студент повинен:

  • знати особливості особистого страхування та його основні види;
  • вміти характеризувати основні підгалузі і види особистого страхування;
  • володіти навичками вибору оптимальних умов для укладення договорів особистого страхування.

Загальна характеристика та особливості особистого страхування

Особисте страхування - це галузь страхування, за допомогою якої здійснюється страховий захист сімейних доходів громадян або зміцнення досягнутого ними сімейного добробуту. В якості об'єктів особистого страхування виступають життя, здоров'я і працездатність людини, а конкретними подіями, на випадок яких вона виробляється, є дожиття до закінчення строку, обумовленого віку або події, настання смерті страхувальника або застрахованої особи або втрата ними здоров'я в період страхування від обумовлених подій , як правило, від нещасних випадків.

Суб'єктами особистого страхування є страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач, призначуваний па випадок смерті страхувальника або застрахованої особи. Страхувальниками по особистому страхуванню можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, а застрахованими можуть бути тільки фізичні особи. В якості застрахованих осіб можуть виступати як дієздатні, так і недієздатні громадяни. При особистому страхуванні страхувальник може одночасно бути і застрахованою особою.

Договір особистого страхування укладається тільки на користь страхувальника (застрахованої особи) або за його письмовою згодою на користь третьої особи (вигодонабувача).

В особистому страхуванні можуть страхуватися не тільки інтереси страхувальника або застрахованої особи, але і групи застрахованих осіб, тому особисте страхування підрозділяється на індивідуальне (страхування інтересів однієї особи) і колективне (страхування інтересів групи осіб).

Особисте страхування як форма захисту громадян від особистісних ризиків поєднує ризикову, соціальну та інвестиційну функції, реалізація яких проявляється в інвестиціях для страховика і в капіталізації внесків - для страхувальника.

Особисте страхування має ряд специфічних особливостей, які відрізняють його від майнового страхування, зокрема:

  • • страхова компанія бере на себе зобов'язання виплатити страхову суму, зазначену в договорі особистого страхування, тоді як в інших галузях страховик бере на себе зобов'язання відшкодувати страхувальникові збитки;
  • • в особистому страхуванні відсутня страхова оцінка, відповідно страхова сума визначається виходячи з бажання і можливості страхувальника та злагоди страховика. Це пов'язано з тим, що об'єктами особистого страхування є категорії неовеществленную, що не мають точної вартісної оцінки;
  • • страхувальник протягом дії договору може збільшити страхову суму за договором особистого страхування, уклавши другий чи відразу кілька договорів. Таким чином, в особистому страхуванні допускається подвійне страхування, так як не існує обмеження розміру страхової суми, що пов'язано з попередньою особливістю особистого страхування;
  • • не існує таких коштів, які могли б відшкодувати збиток страхувальникові (застрахованій особі) в особистому страхуванні. Тому дана галузь страхування використовує термін "страхове забезпечення";
  • • при настанні страхового випадку страхове забезпечення на відміну від страхового відшкодування не обов'язково виплачується одноразово, воно може виплачуватися у формі регулярних платежів - ануїтетів.

Мета особистого страхування - захист інтересів громадян - реалізується у формі забезпечення їх певними сумами, зазначеними у договорі страхування, при настанні негативних ситуацій у житті громадян. Конкретизація об'єкта страхування, тобто інтересів громадян у збереженні життя, працездатності та здоров'я, обумовлює виділення певних підгалузей особистого страхування. Особисте страхування включає три підгалузі (рис. 8.1).

Підгалузі особистого страхування

Мал. 8.1. Підгалузі особистого страхування

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук