Сутність пенсійного страхування

Пенсійне страхування - це вид страхування, при якому страховик за договором страхування приймає на себе зобов'язання виробляти страхові виплати страхувальникові (застрахованій особі) у фіксованій, як правило, сумі з встановленою періодичністю за умови дожиття його до передбаченого договором віку та повної сплати ним страхової премії.

При пенсійне страхування основні виплати страхового забезпечення виробляються але досягненні застрахованою особою віку виходу на пенсію, тому страхові виплати в цьому виді страхування іменуються пенсією. Проте ця умова не є обов'язковим, так як відповідно до ГК РФ сторони, які уклали договір страхування, можуть самі визначити вік, з якого слід починати виплату страхового забезпечення.

Страховими випадками при страхуванні пенсії є дожиття застрахованої особи до передбаченого договором віку та терміну початку страхових виплат, а також до подальших встановлених термінів для періодичних виплат страхового забезпечення у формі пенсії. Договір страхування пенсії може також включати інші види ризиків, наприклад від нещасного випадку і на випадок смерті.

Страхувальниками за договором пенсійного страхування можуть бути дієздатні громадяни, що уклали договір на свою користь чи на користь іншої особи, а також юридичні особи. Максимальний вік застрахованої особи в момент укладання договору страхування для жінок звичайно обмежений 52-54 роками, а для чоловіків - 57-59 роками, тобто двома-трьома роками до настання пенсійного віку. При цьому на страхування приймаються громадяни незалежно від стану здоров'я на момент укладання договору.

Страхова сума при пенсійне страхування встановлюється на момент укладання договору страхування в розмірі періодичних виплат. Розмір цих виплат визначається страхувальником в залежності від його фінансових можливостей по сплаті страхової премії та узгоджується зі страховою компанією. В окремих випадках в договорі пенсійного страхування може бути передбачено участь застрахованої особи в прибутку, яку страхова компанія отримує в результаті інвестування страхових внесків з цього виду страхування. При цьому страхувальник має право як на страхову виплату, так і на виплату, пов'язану з участю в прибутку страховика. Розмір таких виплат зазвичай повідомляється страховиком страхувальникові щорічно.

Розмір страхової премії при страхуванні пенсії встановлюється з таблиць, що розраховуються страховою компанією за існуючими статистичними даними. Іноді страхувальник сам вказує розмір страхових внесків з урахуванням своїх фінансових можливостей. Крім цього, за згодою страховика за бажанням страхувальника страхову суму за даним договором можна змінити як у бік зменшення, так і у бік збільшення, при цьому зміниться і розмір страхової премії.

Страхова премія за договором пенсійного страхування може виплачуватися страхувальником або періодичними платежами, або одноразово. При розстроченої формі сплати премії може бути встановлена індексація страхових внесків для того, щоб страховик і страхувальник коригували величину взаємних зобов'язань з урахуванням дійсної вартості страхового зобов'язання.

Розмір страхового забезпечення, яке буде отримувати застрахована особа, залежить від таких обставин, як:

  • • розмір внесених страхових внесків;
  • • кількість років, що минули від моменту укладення договору страхування до початку пенсійних виплат: чим більше період накопичення, тим більше накопичена сума і тим вище відповідно може бути розмір одержуваної застрахованою особою пенсії;
  • • вік застрахованої особи, тому що чим старше застрахована особа, тим менше період накопичення і тим більше страховий внесок, який має бути сплачений;
  • • иол застрахованої особи. Як правило, розмір страхового внеску для жінки в 1,5 рази більше, ніж для чоловіків. Однак існують програми страхування пенсій, в яких розмір страхового внеску не залежить від статі. У цих програмах таблиці тарифів розраховуються за об'єднаною таблиці смертності.

При несплаті страхувальником страхових внесків дію договору страхування пенсії протягом якогось періоду може не припинятися, але в цьому випадку за згодою сторін розмір страхового забезпечення зазвичай перераховується у бік зменшення.

У тому випадку, якщо застрахована особа дожила до віку отримання пенсії, але померло, не отримавши жодної пенсії, то її вигодонабувач (спадкоємець) отримує відповідно до правил страхування встановлену кількість пенсій. Якщо застрахований помер, встигнувши отримати кілька пенсій, вигодонабувач отримає від страхової компанії різницю між встановленим для виплати загальною кількістю пенсій і числом отриманих пенсій самим застрахованим.

Зазвичай страховик надає можливість вибору найбільш прийнятної для громадян програми пенсійного страхування. Розстрочена пенсія може виплачуватися щомісяця, за кожен місяць вперед або, за бажанням страхувальника, за рік. Як правило, чергова сума страхового забезпечення перераховується на особовий рахунок застрахованої особи в банку або перекладається йому поштою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >