ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО РИНКУ

У результаті вивчення глави 9 студент повинен:

  • знати економічну сутність і функції страхового ринку; характеристику основних учасників страхового ринку; характеристику ринку страхових послуг; основні тенденції розвитку страхового ринку РФ;
  • вміти використовувати статистичні дані для підготовки аналітичних звітів про стан і розвиток страхового ринку;
  • володіти навичками підготовки аналітичних оглядів про стан і розвиток основних сегментів страхового ринку.

Сучасний стан страхового ринку в Росії

За даними Федеральної служби страхового нагляду Російської Федерації (ФССН), на 1 січня 2010 року в державному реєстрі страховиків значилося 702 компанії, включаючи перестрахувальні організації. При цьому про виконану роботу відзвітували 697 страховиків. Основні показники діяльності страхових компаній за період з 2004 по 2009 р наведено в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Основні показники діяльності страхових організацій Російської Федерації [1]

Показник

Значення показника по роках

200-1

+2005

+2006

+2007

+2008

+2009

Число врахованих страхових організацій, од.

1063

983

918

849

777

702

Число філій страхових організацій, од.

+4944

+5038

+5171

+5341

+5464

-

Статутний капітал, млрд руб.

133.7

142,7

150,2

156,6

158,7

-

Страхові внески, млрд руб.

470.5

490,1

614.0

775,1

954.8

977,9

Страхові виплати, млрд руб.

293.6

274,5

345.2

486,6

633.2

734,6

Число укладених договорів страхування - всього, млн

108.0

138,1

133,4

147,2

157,8

-

Страхова сума за укладеними договорами страхування, млрд руб.

65519,8

107 945,4

134 030,1

159 848,3

196 258,1

-

Як видно з табл. 9.1, число страхових компаній, що працюють на російському страховому ринку, стабільно знижується. За шість останніх років їх кількість знизилася на 34%, але при цьому кількість філій страхових компаній щорічно збільшується, їх зростання за п'ять років склав 11%. Кількість страховиків має тенденцію до зниження внаслідок великого числа відкликаних у страховиків ліцензій. В останні роки процес консолідації ринку страхування триває, а сумарний статутний капітал страхових компаній стабільно зростає.

Загальний обсяг страхових платежів (внесків) за всіма видами страхування за 2009 р склав 977 900 000 000 руб. і зріс порівняно з 2008 р на 2,4%. У 2009 р населенню і організаціям страховиками було виплачено 734 600 000 000 руб., Що на 17% перевищує страхові виплати, вироблені в 2008 р

Необхідно також відзначити, що висока динаміка розвитку страхового ринку в Росії забезпечується, насамперед, за рахунок страхування фізичних осіб. Базою для цього служать розвиток споживчого та іпотечного кредитування, в рамках якого страхування власності, життя і здоров'я позичальників, а також їх відповідальності перед третіми особами стає обов'язковим елементом.

У табл. 9.2 наведені дані по страхових внесках і страхових виплатах, млрд руб., З розбивкою за видами страхування.

Таблиця 9.2

Страхові премії (внески) і страхові виплати [2]

Вид страхування

2009

% До відповідного періоду минулого року

Страхова премія, всього

977,89

102,4

Добровільне страхування:

420,85

89,6

ЖИТТЯ

15,70

81,5

приватне

101,76

93,9

майна

269,67

84,4

відповідальності

26,03

115,7

Обов'язкове страхування, у тому числі:

557,04

114,8

ОСАГО

85,77

106,6

ОМС

464,24

116,9

Страхові виплати, всього

734,62

117,0

Добровільне страхування:

229,52

116,3

життя

5,35

89,3

приватне

68,66

110,4

майна

150,54

118,9

відповідальності

2,99

114,1

Обов'язкове страхування, у тому числі:

505,10

117,4

ОСАГО

5,94

95,5

ОМС

449,30

119,4

З даних, наведених в табл. 9.2, видно, що частка добровільних видів страхування в 2009 р становила 43% страхового ринку РФ, відповідно частка обов'язкового страхування - 56%. 1

  • [1] URL: gks.ru і URL: fssn.ru
  • [2] URL: fssn.ru
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >