Комунікативна компетентність, підвищення її рівня

Поняття комунікативної компетентності

Професіоналізм керівника - це висока кваліфікація в галузі управління, що забезпечує стабільний успіх і розвиток даної організації на основі поєднання інтересів споживачів, власників і співробітників при пріоритеті інтересів споживачів. Неодмінною компонентом професіоналізму керівника, а також кожного працівника, в чиї обов'язки входить взаємодія з іншими людьми, є комунікативна компетентність (КК). Її зміст визначається специфікою трудового колективу і трудової ситуації, а також статусом і соціальною роллю особистості. По суті, КК - це знання, вміння, навички в області організації взаємодії та власне взаємодії в діловій сфері, унікальний сплав теорії і практики спілкування.

Поняття комунікативної компетентності передбачає усвідомлення людиною наступних аспектів власної особистості:

  • - Власні потреби і ціннісні орієнтації, техніка особистої роботи;
  • - Свої перцептивні вміння, тобто здатність сприймати навколишнє без суб'єктивних спотворень, без прояву стійких упереджень щодо тих чи інших проблем, особистостей, соціальних груп;
  • - Готовність сприймати нове у зовнішньому середовищі;
  • - Свої можливості в розумінні норм і цінностей інших соціальних груп і культур;
  • - Свої почуття і психічні стани у зв'язку з впливом факторів зовнішнього середовища;
  • - Свої способи персоналізації зовнішнього середовища, тобто ті причини і фактори, відповідно до яких по відношенню до якихось елементів зовнішнього середовища проявляється почуття господаря;
  • - Рівень своєї економічної культури, що виявляється по відношенню до елементів середовища проживання.

Комунікативна компетентність розглядається як ідейно-моральна категорія, регулююча всю систему відносин людини до природи і соціального світу, а також до самого себе як синтезу обох світів [1]. Пізнавши рівень власної комунікативної компетентності, людина починає краще розуміти інших.[1]

Особливості розвитку кожної особистості, унікальність її внутрішнього світу і трудового середовища дозволяє говорити і про унікальність структури та змісту факторів комунікативної компетентності. Значний вплив на структуру КК надає зміст і характер праці (індивідуальний, колективний і т.п.), вид підприємства, його розмір, особливості предметів праці, засобів праці, організації праці, статус і роль працівника та інші фактори. Можна сказати, що КК має конкретне "контекстуальне" зміст, тобто повинна розглядатися в контексті даного підприємства, колективу, категорії працівника, робочого місця. При цьому можна виділити і загальні норми і правила поведінки в діловій сфері. Так, законослухняність, чесну конкуренцію, орієнтацію на справу, доброзичливість до співробітників можна віднести до загальних норм ділового спілкування. Такі загальні норми містять професійні кодекси, кодекси поведінки бездоганною корпорації. У той же час досягнення максимальних результатів спільно з наявними співробітниками і при цьому формування у них почуття задоволеності своєю працею і гордості за нього - таке завдання вирішується кожним керівником по-різному, на основі його власної комунікативної компетентності і стосовно кожного колективу і ситуації. Комунікативна компетентність піддається розвитку в процесі соціально-психологічного навчання.

  • [1] Див .: Ємельянов Ю. Н. Активне соціально-психологічне навчання. Л .: Вид-во ЛДУ, 1985. С. 13.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >