Економіко-математичні методи і прикладні моделі

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Передмова ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Соціально-економічні системи, методи їх дослідження і моделювання Етапи економіко-математичного моделювання Класифікація економіко-математичних методів і моделей ОСНОВИ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Принцип оптимальності в плануванні та управлінні, загальна задача оптимального програмування Форми запису задачі лінійного програмування та її економічна інтерпретація Математичний апарат лінійного програмуванняМатриці і визначникиРішення систем лінійних рівняньЛінійні векторні простори Геометрична інтерпретація задачі Симплексний метод розв'язання задачіСимплекс-методу з природним базисомСимплекс-метод зі штучним базисом (М-метод) ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ Теорія подвійності в аналізі оптимальних рішень економічних завданьПерша теорема подвійностіДруга теорема подвійності (теорема про доповнює нежорсткості)Теорема про оцінки (третя теорема подвійності)Цінність ресурсівЧутливість рішення до зміни запасів сировиниЧутливість рішення до зміни коефіцієнтів цільової функціїДоцільність включення в план нових виробів Транспортна задача Цілочисельне програмування Задачі багатокритеріальної оптимізації Нелінійне і динамічне програмування; поняття про імітаційне моделювання Моделі мережевого планування і управлінняОсновні поняття мережевого моделюванняПравила побудови мережевих моделейРозрахунок характеристик мережевих моделейОптимізація сіткових моделейМережеве планування в умовах невизначеності МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Поняття економічних рядів динаміки Попередній аналіз і згладжування часових рядів економічних показниківМетод перевірки різниці середніх рівнівМетод Фостера - Стьюарта Розрахунок показників динаміки розвитку економічних процесів Методи аналізу сезонних коливань в економіціСтатистичні методи розрахунку сезонної хвиліМетоди гармонійного аналізу сезонності МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Трендові моделі на основі кривих росту Оцінка адекватності і точності трендових моделей Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей Адаптивні моделі прогнозуванняМодель Брауна (модель експоненціального згладжування)Моделі і методи авторегресії БАЛАНСОВІ МОДЕЛІ Балансовий метод Економіко-математична модель міжгалузевого балансу Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників Динамічна міжгалузева балансова модель ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ Загальні поняття економетричних моделей Завдання економічного аналізу, які вирішуються на основі регресійних економетричних моделей Оцінка якості економетричних регресійних моделей і прогнозування на їх основі Виробничі функції ДЕЯКІ ПРИКЛАДНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ МІКРО- І МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Моделювання попиту і споживанняЦільова функція споживання і моделювання поведінки споживачівФункції купівельного попитуМоделювання та прогнозування купівельного попиту Моделі управління запасамиКласична задача управління запасамиПринципові системи регулювання товарних запасівМодель економічно вигідних розмірів партій, що замовляються Моделювання систем масового обслуговування Елементи теорії ігор в задачах моделювання економічних процесів Динамічні моделі макроекономіки Канонічна модель Кейнса Модель Самуельсона - Хікса Модель Солоу
 
Наст >