Анатомія центральної нервової системи та органів чуття

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПередмоваВступЧастина I. Функціональна анатомія центральної нервової системи Структурна організація нервової системи Класифікація нервової системи Нейрони Нервові волокна Нервові закінчення Загальне поняття про рефлекторної діяльності Філогенез нервової системи Онтогенез нервової системи Спинний мозок Зовнішня будова спинного мозку Внутрішня будова спинного мозку Сегментарний і провідниковий апарати спинного мозку Склад канатиків спинного мозку Основні прояви уражень спинного мозку Оболонки і міжоболонкових простору спинного мозку Головний мозок Загальні дані про головному мозку Стовбур головного мозку Продовгуватий мозок Основні прояви уражень довгастого мозку Міст Основні прояви уражень моста Середній мозок Основні прояви поразок середнього мозку Сегментарний апарат стовбура головного мозку Поняття про ретикулярної формації Мозочок Основні прояви уражень мозочка Проміжний мозок Таламический мозок Гіпоталамус Шляхи та центри проміжного мозку Основні прояви уражень проміжного мозку Кінцевий мозок Кора півкуль великого мозку Будова кори півкуль великого мозку Динамічна локалізація функцій в корі півкуль великого мозку Біла речовина півкуль великого мозку Основні прояви уражень кори півкуль великого мозку Нюховий мозок Базальні ядра Основні прояви уражень базальних ядер Шлуночки головного мозку Бічні шлуночки Третій шлуночок Четвертий шлуночок Оболонки головного мозку Провідні шляхи центральної нервової системи Загальна характеристика провідних шляхів центральної нервової системи Аферентні провідні шляхи Шляхи загальної чутливості Шляхи спеціальної чутливості Еферентні провідні шляхи Пірамідні шляхи Екстрапірамідні шляхи Асоціативні провідні шляхи Поняття про екстра системі Поняття про лімбічної системі Прижиттєва анатомія центральної нервової системиЧастина II. Функціональна анатомія периферичної нервової системи Поняття про периферичної нервовій системі Черепні нерви Спинномозкові нерви Вегетативна нервова система Симпатична нервова система Парасимпатична нервова система Нервова регуляція функцій органів Основні прояви дисбалансу вегетативної нервової системиЧастина III. Функціональна анатомія органів чуття Орган зору Очне яблуко Допоміжний апарат очного яблука Провідні шляхи і нервові центри зорового аналізатора Орган слуху і рівноваги Орган нюху Орган смаку Соматосенсорной органи. Шкіра
 
Наст >