Основне протиріччя віку (задача розвитку)

Соціальна ситуація спільної діяльності дитини і дорослого містить у собі протиріччя. У цій ситуації спосіб дії з предметом, зразок дії належить дорослому, а дитина в той же час повинен виконувати дію самостійно. Це протиріччя вирішується в новому типі діяльності, який народжується в кінці дитячого віку, а в період раннього віку стає ведучим.

Ведучий тип діяльності

Це предметна діяльність, спрямована на засвоєння суспільно вироблених способів дії з предметами. Насамперед, вона предметна, бо мотив діяльності полягає в самому предметі, у способі його вживання. Спілкування в цьому віці стає формою організації предметної діяльності. Воно перестає бути діяльністю у власному розумінні слова, оскільки мотив переміщається з дорослого на суспільний предмет. Спілкування виступає тут як засіб здійснення предметної діяльності, як знаряддя для оволодіння громадськими способами вживання предметів. Незважаючи на те що спілкування в ранньому віці перестає бути провідною діяльністю, воно продовжує розвиватися надзвичайно інтенсивно і стає мовним. Спілкування, пов'язане з предметними діями, не може бути тільки емоційним. Воно повинно стати опосередкованим словом, що має предметну віднесеність.

Як же уявляли собі процес розвитку предметного дії раніше? До В. Келера цей процес спостерігали і визначали, що саме дитина може робити в 1 рік 3 місяці, потім, в 1 рік 6 місяців, фіксували рухову активність і різноманітні вміння дитини; розташовували їх в ряд, але не могли проникнути в суть психологічних механізмів, які лежать за предметної активністю дитини. Після Келера в цю область увійшов експеримент. К. Бюлер та інші психологи (О. Ліпмапн, X. Боген) винайшли ситуації, що імітують ті досліди, які Келер проводив на тварин. Було виявлено, що в цих ситуаціях маленька дитина поводиться подібно мавпі, звідси весь вік був названий шімпанзеподобним. Як і мавпа, малюк відкриває гарматний спосіб вживання предмета.

Цікаво, що дослідники приписували дитині раннього віку дуже багато відкриттів і винаходів. Так, В. Штерн вважав, що дитина відкриває в півтора року символічну функцію мови, а К. Бюлер приписував дитині двох років відкриття семітської природи мови. Вага ці описи відкриттів пояснюються тим, що психологи через рівень своїх методологічних посилок не могли помітити, що між дитиною і предметом щось стоїть і опосередковує ці відкриття. Як це не дивно, вони не бачили спільної діяльності дитини і дорослого по відношенню до предметів.

Як же відбувається розвиток цієї спільної діяльності, що приводить надалі до її руйнування? Аналізуючи цей процес, Д.Б. Ельконін виходив з наступних чотирьох основних постулатів.

  • 1. Дитина сам, самостійно, ніколи не в змозі відкрити суспільної сутності, суспільної функції, громадського способу вживання предметів.
  • 2. На речі не написано, для чого вона служить. Її фізичні властивості не орієнтують предметне дію, яке має бути з нею вироблено.
  • 3. Принципова відмінність гарматної діяльності полягає в тому, що дія з знаряддям повинно бути підпорядковане об'єктивній логіці, "прихованої" в знарядді. В іншому випадку з ним не може бути здійснена та суспільна функція, яку в ньому закладено.
  • 4. У знарядді в знятому вигляді укладена мета, заради якої воно має бути вжито. Уявлення про цілі, про кінцевий результат початку не існують як дані і орієнтують дії дитини. Вони виникають тільки в результаті здійснення самого предметного дії. Тільки після того, як дитина вип'є з чашки воду, у нього виникає мета: пити з чашки воду. Тільки після того, як дитина навчиться використовувати знаряддя, у нього виникають цілі, які починають орієнтувати дії дитини з предметами. Таким чином, мета повинна бути вичленована в результаті дії в конкретній ситуації.

Для того щоб зрозуміти, як відбувається становлення предметного дії, необхідно представити його структуру (рис. 15). Людська дія складається з орієнтовною і виконавчої частин. Воно завжди контролюється і оцінюється. У нього є мета. Дія завжди виконується заради іншої людини, в атом складається його сенс.

Рис. 15

У спільній предметному дії дитини і дорослого спочатку все злито. Сам спосіб орієнтації дії, подібно мети, також даний не у вигляді якогось абстрактного зразка, а існує всередині дії дитини з дорослим. Поступове розчленування дії і перехід його різних компонентів на бік дитини відбувається в ході розвитку. На основі предметного дії формуються всі психічні процеси, тому зрозуміти предметне дію - означає зрозуміти розвиток.

Яким же чином вони розчленовуються і різні компоненти предметного дії переходять на бік дитини? Нижче представлена схема розвитку предметного дії в ранньому віці, в якій можна знайти відповідь на це питання.

Д.Б. Ельконін розглядав розвиток предметного дії в ранньому віці за двома основними напрямками. Це, по-перше, розвиток дії від спільного з дорослим до самостійного виконання і, по-друге, розвиток засобів і способів орієнтації самої дитини в умовах здійснення предметного дії.

Перша лінія розвитку предметних дій - перехід від спільності до самостійності. На початкових етапах розвитку предметного дії освоєння суспільних функцій предмета і тих цілей, які можуть бути досягнуті при певному суспільно встановленому способі вживання предмета, можливо тільки в ході спільної діяльності. Як було показано І. А. Соколянским і А.І. Мещеряковим, дорослий бере рученята сліпоглухоніму дитину і виробляє ними дію (підносить ложку до рота дитини). І орієнтація, і виконання, і оцінка дії знаходяться на стороні дорослого. Потім виникає частково-спільне, або спільно-розділене дію. Дорослий тільки починає дію, а дитина закапчівается його. Як тільки з'являється спільне розділене дію, можна говорити, що мета предметного дії виявилася: дитина знає, що відбудеться в результаті виконання дії. Далі виникає можливість виконання дії на основі показу. Це крок надзвичайної важливості. Дорослий відірвав орієнтовну частина дії від виконавчої і хоче, щоб дитина теж зробив це. Такий відрив, як підкреслював Д.Б. Ельконін, виробляє дорослий, тому цей процес аж ніяк не стихійний, що не спонтанний. Далі слід мовне вказівку, і вся дія дитина виконує самостійно. Така перша лінія розвитку предметного дії - лінія руху від спільності до самостійності. По цій лінії розвитку дорослий вперше виступає для дитини як носій зразків людських дій, він більше не "закритий" для дитини предметом, як це було на початку віку.

Друга лінія розвитку предметних дій - лінія розвитку орієнтації в системі властивостей об'єкта і дій з ним у самої дитини. До кінця першого року життя у дитини формуються функціональні дії, коли він вживає знаряддя, орієнтуючись на фізичні властивості предмета, отже, в цьому віці має місце неспецифічне використання предмета. Потім спостерігаються спроби специфічного використання предметів за відсутності сформованого способу його застосування. Наприклад, дитина розуміє вживання ложки, але коли їсть, бере се ближче до робочого кінця, і весь вміст ложки виливається. Нарешті, дитина опановує людським способом вживання знаряддя.

Зосередимо увагу на цьому, принципово значущому етапі розвитку людської психіки. За словами Е .В. Ільєнкова, видатного вітчизняного філософа, тут "відбувається не більше не менше, ніж акт народження людської психіки, таємничий акт народження душі, акт перетворення мозку як органу управління власним тілом, як органу управління біологічної життєдіяльністю організму виду гомо сапієнс в орган управління складною системою зовнішніх предметів, що становлять, за висловом Маркса, неорганічне тіло людини ". За словами філософа, елементарної, вихідною формою людської психіки є "робота руки за схемою - по траєкторії, яка визначається зовсім не біологічно вбудованої потребою, а формою і розташуванням речей, створених людською працею, створених людиною для людини ...". На етапі оволодіння дитиною людськими способами дії з людськими предметами "відбувається не" розвиток ", в сенсі ускладнення чи удосконалення тваринного способу задоволення органічної потреби, а заміна цього способу на зворотний, витіснення способу життєдіяльності специфічно людським" (Ільєнко Е.В., 2002) .

Однак на цьому процес розвитку предметного дії не закінчується.

Дитина починає використовувати дію в новій, неутилітарної ситуації. Можна спостерігати два типи перенесення:

  • 1) перенесення дії з одного предмета на інший, функціонально тотожний. Наприклад, дитина навчилася пити з чашки, а потім п'є з стаканчика, гуртки і т.п. На підставі такого перенесення відбувається узагальнення дії, виділення його функції;
  • 2) перенесення дії по ситуації. Навчившись користуватися черевичками, дитина натягує їх на м'ячик, ніжку стільця і т.п. (приклади Ф.І. Фрадкіна). Тут дитина діє з одним і тим же предметом, але в різних ситуаціях. На основі такого перенесення дію дитини схематизируется, в ньому виділяється те, що зберігається при багаторазовому повторенні в різних ситуаціях. Завдяки цим двом переносам можливий відрив дії від предмета, відрив дії від ситуації і, більше того, відрив дії від самої дитини.

Відрив дії від об'єкта, від ситуації, від самої дитини веде до схематизації дії, його узагальнення. У дитини складається образ власного дії.

Д.Б. Ельконін справедливо зазначав, що в оволодінні предметними діями поряд з знаряддями значну функцію виконують іграшки. Іграшка - це предмет, що моделює який-небудь предмет дорослого світу. По відношенню до іграшок немає жорсткої логіки їх вживання, і дорослий не нав'язує дитині спосіб дії з ними. Іграшки поліфункціональні, з ними можна робити все, що завгодно. Через цих властивостей іграшки орієнтовна сторона дії відокремлюється від виконавчої. Завдяки дії з іграшкою в орієнтацію включається і ситуація. У результаті відбувається подальша схематизація дії.

Дитина починає порівнювати свою дію з діями дорослої людини, він починає дізнаватися у своїй дії дії дорослого і вперше починає називати себе ім'ям дорослого: "Петя-тато". Таким чином, перенесення дії сприяє відділенню дитини від дорослого, порівнянні себе з ним, ототожнення себе з дорослим. Соціальна ситуація, таким чином, починає змінюватися, тепер се можна представити так: "дитина - предмет - дорослий". Це можливо тільки в результаті мікрозмін предметного дії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >