Еластичність пропозиції за ціною і фактори, що її визначають

Еластичність пропозиції. Еластичність пропозиції показує, як зміниться величина QS x при зміні ціни товару Р х на 1%. Її визначають за формулою

Методика обчислення ідентична методиці обчислення еластичності попиту.

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції показує ступінь кількісного зміни пропозиції при зміні ціни на 1%. Якщо ми використовуємо метод точкової еластичності, то формула для розрахунку виглядає наступним чином:

(5.3)

Для більшості розглянутих товарів крива пропозиції має висхідний характер, тобто збільшенню Р х відповідає зростання QS x. Тому для цих товарів величина коефіцієнта еластичності завжди позитивна.

Формула (5.3) дозволяє зробити висновок, що і для еластичності пропозиції можливі два граничних випадки: коли і коли. При пропозиція абсолютно нееластичні за ціною, тобто QS X ніяк не реагує на зміну ціни Р х, залишається незмінним. Подібна пропозиція характерно для сировинних ресурсів у короткостроковому періоді. Якщо то пропозиція абсолютно еластична за ціною: достатньо малого зміни Р x, щоб QS x різко зросла. Абсолютно еластичним є, наприклад, пропозиція праці для окремої некрупною фірми.

Якщо звернутися до графічної інтерпретації еластичності пропозиції, то ми можемо говорити про еластичність кривої пропозиції. У цьому випадку зовсім нееластичним пропозицією відповідає вертикальна крива пропозиції, а абсолютно еластичному - горизонтальна (рис. 5.4).

Види пропозиції залежно від коефіцієнтів еластичності

Мал. 5.4. Види пропозиції залежно від коефіцієнтів еластичності

Основними чинниками, визначальними еластичність пропозиції, є наступні.

 • 1. Період часу (миттєвий, короткостроковий, довгостроковий):
  • • в миттєвому періоді пропозиція невідповідно;
  • • у короткостроковому періоді, змінюючи частина факторів виробництва, виробник може в певних межах адаптуватися до незмінній ціні, тому пропозиція низькоеластичного;
  • • в довгостроковому періоді пропозиція еластично, тому що у виробника з'являється можливість змінити всі фактори виробництва.
 • 2. Специфіка виробництва (мінімальний обсяг витрат на розширення виробництва).
 • 3. Можливості зберігання виготовленої продукції.
 • 4. Максимально можливий обсяг виробництва при повному завантаженні потужностей.

Практичне застосування теорії цінової еластичності

Концепції еластичності попиту і пропозиції можуть з успіхом застосовуватися для аналізу та прогнозування ринкової ситуації. Розглянемо окремі приклади.

 • 1. Еластичність попиту важливо враховувати фірмам при виборі ціни. При нееластичним попиті продавцю вигідно підвищувати ціну товару, оскільки в цьому випадку його виручка збільшиться. При еластичному попиті виробнику вигідно пониження ціни.
 • 2. При виборі об'єктів оподаткування введення акцизних та інших непрямих податків передбачає аналіз еластичності попиту і пропозиції, так як в залежності від еластичності попиту та пропозиції на окремі товари податковий тягар буде розподілятися по-різному між виробниками і споживачами.

Вплив еластичності попиту на розподіл податкового тягаря

Мал. 5.5. Вплив еластичності попиту на розподіл податкового тягаря:

а - попит еластичний; б - попит нееластичний

У разі якщо попит еластичний (рис. 5.5, а), втрати виробника після введення податку будуть вищі, податковий тягар ляже в основному на нього, а кількість недоспоживання і невироблених товарів в масштабах всього суспільства буде великим.

У разі якщо попит нееластичний (рис. 5.5, б), податковий тягар ляже в основному на споживача. Крім того, обсяг збираного податку буде вище, а втрати для суспільства, навпаки, відносно нижче. Саме тому держава зазвичай обкладає непрямими податками товари, попит на які нееластичний (сигарети, бензин, алкогольні напої та ін.).

3. Еластичність слід враховувати при вирішенні питання про урядовій підтримці тієї чи іншої галузі, наприклад про виділення субсидій сільському господарству, попит на продукцію якого здебільшого нееластичний. Внаслідок цього в урожайні роки зниження цін на сільськогосподарські товари не буде компенсуватися зростанням доходу їх виробників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >