Ціноутворення на ринку досконалої конкуренції

Ринкові в умовах досконалої конкуренції притаманні такі риси.

1. На цьому ринку діє велика кількість фірм, кожна з яких незалежна від поведінки інших фірм і приймає рішення самостійно. Будь-яка фірма галузі не в змозі впливати на ринкову ціну виробленого галуззю товару. Це означає, що обсяг виробництва кожної фірми настільки незначний у порівнянні з випуском всієї галузі, що зміни в кількості реалізованої продукції окремої фірмою не роблять впливу на ціну товару.

Приклад 2. Щорічний збір зерна в Росії становить близько 80 млн т, тоді як окреме найбільше зернове господарство не продасть понад 40 тис. Т, або 0,05% загального врожаю. Якщо така фірма збільшить виробництво зерна вдвічі, то, вважаючи умовно еластичність попиту за ціною на зерно E d = 0,3, можна розрахувати відсоток зміни від цього ціни зерна:

Вважаючи відсоток зміни загального збору зерна рівним 0,05% (фірма подвоїла збір зерна, тобто збільшила його на 40 тис. Т, або на 0,05% від загального врожаю), можна вирахувати, що відсоток зміни ціни зерна становить 0 , 17%, тобто збільшення вдвічі обсягу продажів зерна окремим великим господарством практично не позначається на ціні зерна.

  • 2. В умовах досконалої конкуренції будь-яка фірма галузі сприймає ринкову ціну як зовнішній (екзогенний) чинник, що не залежить від її дій.
  • 3. Фірми галузі виробляють один і той же (гомогенний) товар, тому для покупців абсолютно байдуже, товар якої фірми купувати.
  • 4. Галузь є відкритою для входу в неї і виходу будь-якої кількості фірм. Жодна фірма галузі не вживає якоїсь протидії, як не існує і яких-небудь законодавчих обмежень цьому процесу.

Попит окремої фірми в умовах досконалої конкуренції

В умовах досконалої конкуренції фірма галузі в межах зміни обсягів її випуску не робить істотного впливу на ціну товару і реалізує будь-яку кількість товару за незмінної ціни. Це означає, що попит на продукцію окремої фірми є абсолютно еластичним, а крива попиту кожної фірми горизонтальна [1]. Звідси випливає, що кожна додатково продана одиниця товару буде додавати до сумарної виручці фірми одну і ту ж величину граничної виручки, рівну ціні товару. Отже, для окремої фірми, що діє в умовах абсолютно конкурентного ринку, величини середньої і граничної виручки дорівнюють ціні товару Р, тобто MR = AR = Р, тому криві попиту, середньої і граничної виручки збігаються і являють собою одну й ту ж горизонтальну лінію, проведену на рівні ціни товару.[1]

На рис. 10.1 наведені умовні криві попиту галузі та окремої фірми (звернемо увагу на розмірність обсягів виробництва в обох випадках).

Природно, абсолютно еластичний попит зовсім не означає, що фірма може нескінченно збільшувати обсяги виробництва при одній і тій же ціні. Ціна буде постійною остільки, оскільки звичайні зміни випуску окремої фірми незначні порівняно з обсягами виробництва всієї галузі. Що ж стосується кривої попиту всієї галузі, то вона має звичайний спадний вигляд, оскільки будь-які зміни кількості товару, виробленого всією галуззю, на яке пред'являється попит домогосподарствами, впливає на ціну товару.

Криві попиту галузі (а) і окремої фірми (б)

Мал. 10.1. Криві попиту галузі (а) і окремої фірми (б)

  • [1] Термін "крива попиту фірми (галузі)" має на увазі криву попиту на товар, випущений фірмою (галуззю). Надалі цей термін вживається лише в цьому сенсі.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >