ПОВЕДІНКА ФІРМИ В УМОВАХ МОНОПОЛІЇ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття монополії, її характерні риси;
 • • умови, за яких може функціонувати монополія;
 • • принципи ціноутворення в умовах монополії, при яких прибуток максимальна;
 • • умови забезпечення монопольної влади;
 • • особливості проведення цінової дискримінації монополістом;
 • • умови досягнення рівноваги монополістом у короткостроковому і довгостроковому періодах;
 • • причини виникнення природних монополій;
 • • основи російського антимонопольного законодавства;

вміти

 • • порівнювати результати функціонування монополії і конкурентній галузі;
 • • порівнювати параметри рівноваги на ринках досконалої конкуренції і чистої монополії на основі даних про витрати фірм;
 • • визначати втрати суспільства від монопольної влади;
 • • оцінювати результати цінової дискримінації;
 • • виявляти відмінності природних і штучно створюваних бар'єрів в умовах монополії;

володіти

 • • навичками визначення рівноважного рівня випуску продукції і ціни фірмою-монополістом;
 • • навичками застосування цінової дискримінації;
 • • навичками обґрунтування умов виникнення природних монополій.

Умови, властиві абсолютно конкурентного ринку, - необмежена кількість виробників і споживачів товару, однорідність виробленої фірмами галузі продукції, відсутність перешкод для входження фірм у галузь - на практиці досить часто порушуються. Це призводить до того, що поряд з абсолютно конкурентними галузями існують ринкові структури, які не задовольняють умовам досконалої конкуренції; їх називають недосконале конкурентними ринковими структурами. Багато авторів відносять до недосконало конкурентними ринковими структурам монополію, монополістичну конкуренцію і олігополію. Проте є й інший погляд на класифікацію ринкових структур, насамперед у представників так званої кембріджської школи. Так, відомі англійські економісти П. Сраффа і Дж. Робінсон вважали, що досконала конкуренція і монополія - це два протилежні полюси можливих ринкових структур, а в недосконало конкурентні галузі слід включати структури, розташовані між цими полюсами, - монополістичну конкуренцію і олігополію.

Розгляд ринкових структур, що відносяться до недосконало конкурентним структурам, почнемо з монополії.

Основні риси монополії

Як зазначалося в попередньому розділі, тип ринкової структури характеризують три основні ознаки - кількість фірм в галузі, однорідність виробленого фірмами галузі товару і можливість для фірм увійти в галузь або вийти з галузі. З цієї точки зору монополія - це ринкова структура, що відповідає таким умовам:

 • • випуск товару всією галуззю контролюється лише одним продавцем цього товару, який називається монополістом. Іншими словами, фірма-монополіст є єдиним виробником товару і уособлює собою всю галузь;
 • • вироблений монополією товар є особливим в своєму роді і не має близьких замінників. Відповідно попит на товар при зміні цін на товари інших галузей змінюється незначно, а тому перехресна еластичність попиту монополізованого товару і продуктів інших галузей економіки дуже низька;
 • • монополія повністю закрита для входу в галузь нових фірм. Це означає, що в умовах монополії відсутня будь-яка конкурентна боротьба.

З даних умов слід важлива відмінна риса монополії - фірма-монополіст в змозі самостійно в певних межах змінювати ціну реалізованого товару в будь-якому напрямку (на відміну від досконалої конкуренції, при якій окремі фірми не можуть впливати на ціну виробленого ними товару). Крім того, оскільки фірма-монополіст виступає як галузь, крива попиту на весь обсяг виробленого галуззю товару, тобто ринкова (галузева) крива попиту, є і кривої попиту монополії.

Іншими словами, на відміну від умов досконалої конкуренції (коли окрема фірма виробляє невелику частину галузевого випуску, попит на товар фірми абсолютно еластичний і крива попиту горизонтальна, фірма може продавати різні кількості товару за однією і тією ж ціною), попит на продукцію фірми-монополіста не є абсолютно еластичним. Тому крива попиту на товар, вироблений монополістом, має класичний падаючий вигляд. Згідно виведеним раніше умовам формування попиту на ринку окремого товару спадаюча крива попиту означає, що фірма-монополіст зобов'язана знижувати ціну виробленого товару, щоб продати додаткову одиницю своєї продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >