Моноценовая монополія

Розглянемо ситуацію, коли фірма-монополіст виробляє і реалізує деяку кількість Q 0 одиниць товару X і встановлює єдину ціну на всі ці одиниці продукції. Іншими словами, якщо фірма-монополіст випустила 100 одиниць товару X, то всі 100 одиниць вона запропонує покупцям за однією ціною. Якщо відомий попит на товар X (тобто побудована крива попиту на товар, вироблений фірмою), то можна обчислити значення середньої і граничної виручки: в тому випадку, коли всі одиниці товару продаються за однією ціною, середня виручка дорівнює ціні товару, AR = Р. Однак на відміну від досконалої конкуренції, де гранична виручка також дорівнює ціні, в умовах монополії гранична виручка MR завжди менше середньої виручки AR, тобто MR завжди менше ціни товару.

Взаємозв'язок середньої і граничної виручки фірми- монополіста

Взаємозв'язок цих двох характеристик можна пояснити умовами попиту (падаючим характером кривої попиту) на товар фірми-монополіста. Дійсно, як було зазначено вище, щоб продати додаткову одиницю товару, монополіст повинен знизити її ціну. Але так як за нашими початковим умовам фірма встановлює єдину ціну на всі реалізовані одиниці товару X, то вона зобов'язана буде продавати за цією зниженою ціною і ту кількість товару, яке раніше, до рішення розширити випуск, фірма продавала за вищою ціною. Оскільки MR дорівнює збільшенню TR при зміні обсягу випуску Q на одиницю, то зниження ціни всіх реалізованих одиниць товару X, коли Q зростає на одиницю, призводить до того, що гранична виручка MR буде нижче нової ціни товару.

Приклад 1. Наочно вищевикладене можна простежити на числовому прикладі (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Зв'язок між величинами AR і MR

Ціна Р = AR, тис. руб.

Кількість проданих одиниць Q, шт.

Сумарна виручка TR = Р • Q, тис. руб.

Гранична виручка MR = ΔTR / ΔQ, тис. руб.

85

0

0

80

80

1

80

70

75

2

150

60

70

3

210

50

65

4

260

40

60

5

300

30

55

6

330

20

50

7

350

10

45

8

360

Припустимо, що фірма виробляє п'ять одиниць товару і реалізує кожну з них за ціною 60 тис. Руб., Отримуючи при цьому виручку

TR = Р • Q = 60 • 5 = 300 тис. Руб.

Щоб збільшити обсяг продажів на одиницю (з п'яти до шести), фірма- монополіст змушена знижувати ціну з 60 до 55 тис. Руб. на всі шість продаваних одиниць товару. При цьому вона отримує сумарну виручку

TR = 55 • 6 = 330 тис. Руб.

Фактично вона додає до сумарної виручці 55 тис. Руб. (реалізує одну додаткову, шосту, одиницю товару за ціною 55 тис. руб.). Однак той факт, що при переході на випуск шести одиниць товару фірма-монополіст змушена знизити на 5 тис. Руб. ціну тих п'яти одиниць товару, які вона реалізовувала раніше за ціною 60 тис. руб., призводить одночасно до втрати 25 тис. руб. виручки. Отже, гранична виручка MR в цьому випадку складе

MR = (55 тис. Руб. - 25 тис. Руб.) = 30 тис. Руб.,

що нижче середньої виручки AR = Р = 55 тис. руб.

Як випливає з даних табл. 11.1, необхідність знижувати ціну на всі одиниці товару X при збільшенні обсягу продажу призводить до того, що для фірми-монополіста величина граничного продукту MR завжди нижче ціни товару Р.

Гранична виручка MR являє собою приріст сумарної виручки TR при збільшенні випуску Q на одну одиницю. Тоді взаємозв'язок ціни товару Р і граничної виручки MR для фірми-монополіста при розширенні обсягів продажів се продукції можна простежити на рис. 11.1.

Вплив змін Q і Р на TR

Мал. 11.1. Вплив змін Q і Р на TR

Якби попит на товар X був абсолютно еластичним (як це спостерігається в умовах досконалої конкуренції), то первісна ціна Р 1 не змінювалася і будь-яке підвищення обсягів продажів призводило тільки до збільшення сумарної виручки TR. При цьому гранична виручка MR дорівнювала б ціні товару Р 1 . Але оскільки попит на продукцію фірми-монополіста не абсолютно еластичний, необхідність зниження початкової ціни Р 1 до величини Р 2 при розширенні обсягів продажів з Q 1 до Q 2 призводить до двох взаємно протилежним процесам: з одного боку, зменшення ціни Р товару X викликає падіння TR, з іншого боку, розширення обсягів продажів Q спричиняє зростання TR. У силу цих обставин при одному і тому ж підвищенні випуску з Q 1 до Q 2 прирощення сумарної виручки у фірми-монополіста завжди нижче, ніж у фірми, що діє в умовах досконалої конкуренції , і гранична виручка MR завжди менше ціни товару Р.

Як відомо, величина збільшення TR при зниженні ціни Р і збільшенні Q визначається еластичність попиту але ціною. Якщо попит еластичний, то прирощення Q призводить до зростання TR, і гранична виручка MR в цьому випадку позитивна. При нееластичним попиті зростання Q викликає зниження TR, і гранична виручка MR тоді негативна. Нарешті, коли еластичність попиту за ціною E d = 1, то MR = 0. Коли попит на товар X еластичний, то на рис. 11.1 прямокутник "збільшення" TR більше за площею, ніж прямокутник "зниження" TR. Це означає, що межі зміни продажів фірмою-монополістом обмежені: якщо фірма-монополіст бажає максимізувати прибуток, то їй доцільно варіювати обсяги випуску товару X в еластичною області попиту на цей товар. У разі нееластичного попиту на продукцію фірми збільшення обсягів продажів призведе до втрат.

Як показано вище, при будь-яких значеннях Q гранична виручка фірми-монополіста MR менше середньої виручки AR, що припадає на одиницю продукції. Оскільки при наших вихідних умовах (фірма продає весь товар за однією ціною) крива AR збігається з кривою попиту, ми приходимо до важливого висновку: у фірми-монополіста крива граничної виручки MR лежить завжди нижче кривої AR, тобто нижче кривої попиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >