Навігація
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

Ціноутворення при монополістичної конкуренції

Для початку припустимо, що кожна фірма галузі виробляє якусь певну модифікацію товару і витрачає незмінну суму на те, щоб виділити свій товар з маси споріднених товарів інших фірм. Звернемося до рис. 12.1.

Визначення ціни товару і обсягу випуску в короткостроковому періоді

Мал. 12.1. Визначення ціни товару і обсягу випуску в короткостроковому періоді

Як вказувалося, крива попиту окремої фірми в умовах монополістичної конкуренції не є абсолютно еластичною; щоб збільшити обсяги випуску, фірма повинна знижувати ціну товару, тому крива граничної виручки MR лежить нижче кривої D. Згідно універсальному правилу 2 фірма максимізує прибуток, виробляючи такий обсяг продукції, при якому MR = МС (точка Е на рис. 12.1). Залежно від величини Q і попиту на продукцію фірма встановить ціну товару Р А, відповідну точці А на кривій D. Чи буде при цьому фірма отримувати прибуток або нести збитки, залежить від середніх витрат на одиницю продукції.

Якщо якась фірма галузі, наприклад фірма "Бета", починає отримувати економічний прибуток у короткостроковому періоді, то це послужить сигналом для фірм інших галузей і вони почнуть входити в дану галузь (рис. 12.2).

Рівновага фірми в довгостроковому періоді

Мал. 12.2. Рівновага фірми в довгостроковому періоді

Наведені на рис. 12.2 криві попиту D, середніх сумарних витрат АТС 1 та граничних витрат МС збігаються з відповідними кривими на рис. 12.1. У цьому випадку криві граничної виручки MR і граничних витрат МС перетинаються в точці Е, що визначає рівноважний обсяг випуску (λ, і рівноважну ціну Р А. Відповідно, фірма має економічний прибуток. Це викликає входження нових фірм в галузь. Попит на продукцію фірми знижується , крива попиту зміщується вліво, стає більш еластичною і займає положення D B. Рівновага настане, коли криві D B і АТС 1 будуть стикатися в точці В, а нові рівноважні величини обсягу випуску і ціни складуть Q B і Р B.

Отже, збільшення числа фірм в галузі призведе до того, що сумарний попит на якийсь конкретний товар буде розподілятися на більшу кількість фірм і попит на продукцію фірми "Бета" знизиться. Це викличе зміщення кривої попиту фірми "Бета" вліво. Крім того, зростання кількості конкуруючих фірм в галузі підвищить еластичність попиту на товар фірми "Бета". У довгостроковому періоді входження фірм у галузь буде тривати до тих пір, поки економічний прибуток кожної з них не стане рівною нулю.

Відповідно, у випадку якщо фірми галузі зазнають збитків, з галузі почнеться відтік капіталів. Вихід фірм закінчиться, коли залишилися фірми отримуватимуть нульовий прибуток, що й відбито на рис. 12.2.

Нецінова конкуренція

Досягнення рівноваги в довгостроковому періоді, коли економічна прибуток фірми дорівнює нулю, нс може надовго задовольнити підприємця. У прагненні збільшити прибуток він буде намагатися знайти шляхи підвищення виручки при незмінних (або знижуються) витратах на одиницю продукції. Зробити це можливо шляхом подальшої диференціації продукції і виділення свого товару з усієї маси споріднених товарів, вироблених іншими фірмами галузі, що спонукає покупців купувати саме цей товар. Змусити потенційного покупця повірити, що тільки продукція даної фірми найповніше задовольняє його потреби, можна двома шляхами:

  • 1) змінювати або поліпшувати якісні характеристики товару, "підганяючи" таким чином властивості товару під запити споживачів;
  • 2) рекламувати свій товар і пристосовувати вже запити покупців до наявних характеристикам випускається.

Як показує практика, зміна і поліпшення якісних характеристик товару призводить до збільшення попиту на продукцію фірми, що дозволяє їй мати економічний прибуток. Що ж стосується питання впливу реклами на обсяги продажів і ціни товарів, то треба враховувати, що серед економістів немає єдиної думки на цей рахунок. Одна група фахівців доводить, що реклама має багато позитивних рис: збільшує інформованість покупців, сприяє розширенню комунікаційних мереж країни, стимулює поліпшення якісних характеристик продукції, сприяє розширенню виробництва і зменшення середніх витрат через позитивного ефекту масштабу, посилює конкурентну боротьбу між фірмами, може викликати підвищення рівня зайнятості в країні. Їх опоненти висувають контраргументи, доводячи негативні якості реклами: реклама не стільки інформує покупців, скільки підштовхує їх до тих чи інших покупкам; витрати на рекламу лягають тягарем на суспільство, ведуть до відволікання ресурсів; витрати на рекламу одного товару найчастіше зводяться нанівець рекламою конкуруючого товару і сприяють зростанню ціни товару (через витрати на рекламу) при незмінних обсягах продажів; реклама може вести до посилення монопольної влади якоїсь фірми.

Розбіжності але проблеми оцінки реклами є не єдиними, коли економісти розглядають монополістичну конкуренцію. Існують різні точки зору і на таке питання: наскільки широко в сучасній економіці представлена монополістична конкуренція? Багато вчених схильні вважати, що ця ринкова структура досить вдало вписувалася в реалії 1930-х рр., Але мало відповідає сучасній економіці розвинених країн. Як показують дослідження, в основних галузях економіки США превалюють кілька фірм (від трьох до десяти), а не десятки, як при монополістичної конкуренції, які володіють достатньою здатністю впливати на ціну товару, але в той же час відчувають вплив конкурентів і не можуть вважати ринкову криву попиту своєї власної (як при монополії). Вхід в подібну галузь нових фірм утруднений, що також відмінно від ситуації, характерної для монополістичної конкуренції. У цьому зв'язку економісти виділяють ще одну ринкову структуру - олігополію, якій присвячена наступна глава.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук