Метод дисконтування як метод порівняння різночасних грошових потоків

Фірма набуває капітальні ресурси, щоб підвищити прибутковість своєї справи. Підприємець здійснює купівлю капітальних ресурсів, виходячи з порівняння очікуваного доходу, який він отримає від використання даного капітального ресурсу, і витрат на його придбання та експлуатацію.

Виникає питання: яким чином бізнесмен оцінює очікуваний дохід від капітального ресурсу, наприклад верстата, порівнює цей дохід з витратами на капітал? Адже очікуваний дохід підсумовується з щорічних надходжень від експлуатації верстата протягом його терміну служби, а при покупці верстата необхідно визначити, яку суму слід заплатити за верстат зараз, щоб через певний термін його експлуатації мати бажаний дохід.

У світовій практиці подібні розрахунки називають дисконтуванням майбутнього доходу, а шукану початкову суму, яку необхідно заплатити в даний час за верстат, щоб отримати дохід у майбутньому, іменують дисконтированной або теперішньою вартістю.

Для розуміння сутності дисконтованої вартості доцільно провести аналогію отримання доходу від використання придбаного верстата з процесом отримання доходу від вкладення грошей в банк. В обох випадках індивід повинен вирішити для себе наступну проблему: яку суму він повинен витратити зараз, щоб через якийсь період часу (рік, два, три) отримати певний дохід.

Розглянемо на прикладах ситуацію з банком.

Приклад 1. Питається: яку суму вкладник повинен помістити в банк, щоб через рік отримати 1000 руб.? Для відповіді на це питання необхідно знати процентну ставку за вкладом. Нехай вона дорівнює 5%, тоді вкладник повинен внести в банк я руб. Через рік він отримає з урахуванням 5% річних х (1 + 0,05), і ця величина, за нашими умовами, повинна становити 1000 руб. Звідси ми знайдемо суму початкового вкладу, тобто ту суму, яка при 5% річних дасть вкладнику через рік 1000 руб. Оскільки

Саме ця сума і є дисконтована (приведена) вартість однієї тисячі рублів. Наведена вартість залежить від відсоткової ставки. Наприклад, якщо процентна ставка по вкладу становитиме 8%, то дисконтована величина однієї тисячі рублів при внеску на один рік дорівнює

Приклад 2. А яку суму До повинен вкласти вкладник, щоб отримати 1000 руб. через два роки (з урахуванням 5% річних)? Оскільки на вклад надходить 5% протягом двох років, то, вважаючи нарахування складного відсотка за вкладом, отримаємо

Іншими словами, вкладник повинен покласти в банк 907 руб., Щоб умови 5% річних мати 1000 руб. через два роки.

З прикладу 2 можна зробити наступний висновок: теперішня вартість PV будь-якої суми x, що отримується через t років, при процентній ставці r буде дорівнює

(16.1)

З формули (16.1) очевидно, що приведена вартість якоїсь суми буде тим нижче, чим більше термін, через який вкладник має намір отримати потрібну суму х, і чим вище процентна ставка r.

Розглянемо інший випадок, коли вкладник має намір отримувати якийсь фіксований дохід протягом нескінченного періоду часу, тобто отримувати його з року в рік. Тоді перед ним постає наступне питання: яким повинен бути первісний внесок, щоб він забезпечував щорічний дохід х, рівний, покладемо, як і раніше, тисячі рублів? Якщо процентна ставка дорівнює r, то первісний внесок, або приведена вартість PV, становитиме

(16.2)

Як очевидно з формули (16.2), і в цьому випадку дисконтована вартість залежить від процентної ставки: чим вище процентна ставка, тим нижче буде дисконтована вартість.

Приклад 3. Нехай, як це було вище, процентна ставка дорівнює 5%. Тоді, щоб отримувати 1000 руб. щорічно, потрібно спочатку вкласти

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >