А при ставці 10% річних первісний внесок буде

Візьмемо тепер більш загальний випадок визначення дисконтованої вартості для будь-якого вкладу, який буде давати дохід протягом кінцевого періоду, причому щороку величина доходу може бути різною:

або

(16.3)

де 1, 2, 3, ..., п - роки, протягом яких очікуються щорічні

доходи в розмірах. Прийнято ставку відсотка, кото

раю використовується для обчислення дисконтованої вартості, називати ставкою дисконту.

Аналогічним чином встановлюється дисконтована, первісна вартість будь-якого капітального ресурсу, наприклад верстата.

Приклад 4. Припустимо, що підприємець має намір купити верстат, використовувати його протягом трьох років і отримати від його застосування дохід 6500 тис. Руб., Причому цей дохід розподіляється по роках наступним чином: 1500 тис. Руб. в перший рік експлуатації, 3000 тис. руб. - Вдруге і 2000 тис. Руб. - В третій. Покладемо також, що ставка дисконту становить 8%. У такому випадку приведена вартість верстата складе

Якщо припустити, що залишкова вартість верстата дорівнює нулю, то вийде, що підприємець повинен заплатити за верстат тільки 5548,6 тис. Руб., Щоб через три роки експлуатації верстата мати +6500 тис. Руб. доходу.

З формули (16.3) випливає, що дисконтована вартість залежить від конкретної суми щорічного очікуваного доходу (). Підтвердимо це на прикладі.

Приклад 5. Покладемо, що в прикладі 4 дохід підприємця розподілиться по роках наступним чином: 2000 тис. Руб. в перший рік,

1500 тис. Руб. - У другий рік і 3000 тис. Руб. - В третій рік. У цьому випадку дисконтування вартість верстата складе

Отримуємо, і в даному випадку (5548,6> 5519,4).

Тепер, коли ми ввели поняття наведеної (дисконтованої) вартості, спробуємо показати, як приймається інвестиційне рішення підприємцем. У цьому випадку необхідно порівнювати граничні витрати на ресурс з граничним продуктом, виробленим додатково придбаним верстатом, або порівнювати ціну попиту і ціну пропозиції на капітальний ресурс.

Ціна попиту і ціна пропозиції капітальних ресурсів

Ціна попиту на капітальний ресурс (DP) - це найвища ціна, яку міг би заплатити підприємець за дану одиницю ресурсу (верстата в нашому прикладі). Вона дорівнює дисконтованої вартості очікуваного чистого доходу від використання купованого верстата:

DP = РV очікуваного чистого доходу.

Підприємець не буде витрачати на покупку верстата більше цієї суми (ціни попиту), бо в іншому випадку йому вигідніше вкласти гроші в найкращий альтернативний засіб (наприклад, у банк під відсоток).

Приклад 6. Повернемося до наших прикладів з покупкою верстата, дисконтована вартість якого дорівнює 5548,6 тис. Руб. Чи є сенс купувати верстат за 5600 тис. Руб.?

Для відповіді на це питання проведемо наступні обчислення: за три роки експлуатації верстат дасть дохід, який скаладається з двох складових:

  • 1) 6500 тис. Руб. очікуваного доходу (саме такий дохід підприємець має намір мати, інакше він просто не купить верстат);
  • 2) відсотка з доходу, отриманого в ході експлуатації верстата.

Дійсно, через рік роботи верстата, згідно наших умов,

дохід підприємця зросте на 1500 тис. руб. Цю суму він може реінвестувати (наприклад, вкласти в банк) і за наступні два роки збільшити свій дохід на 249,6 тис. Руб. з урахуванням 8% річних: 1500 × × (1,08) 2 = 1749,6 тис. руб. (це величина його вкладу через два роки). Тоді приріст доходу за два роки 1749,6 - 1500 = 249,6 тис. Руб.

За другий рік експлуатації верстат дає дохід у 3000 тис. Руб., Який в залишився рік принесе додатковий дохід у 240 тис. Руб .:

3000 • 1,08 = 3240 тис. Руб. і 3240 - 3000 = 240 тис. руб.

Отже, через три роки експлуатації верстата підприємець отримає дохід 6989,6 тис. Руб .: 6500 + 249,6 + 240 = 6989,6 тис. Руб.

Якби підприємець відразу вклав 5 600 тис. Руб. під 8% річних, то через три роки він би мав +5600 • (1,08) 3 = 7054,4 тис. руб. Порівнюючи цю суму з доходом, який можна одержати від експлуатації верстата (6989,6 тис. Руб.), Підприємець прийде до висновку, що йому не має сенсу купувати верстат.

Ціна пропозиції капітального ресурсу (SP) визначається як сума витрат виробництва цього ресурсу і витрат на його реалізацію. Як правило, це ціна, зазначена в прейскуранті, або продажна ціна.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >