Взаємодія сукупного попиту і сукупної пропозиції. Модель AD - AS

Перетин кривих сукупного попиту AD та сукупної пропозиції AS дає точку загальної економічної рівноваги, де обсяг виробленої в суспільстві продукції дорівнює обсягу сукупного попиту на неї. Цій точці відповідають рівноважний обсяг випуску і рівноважний рівень цін в економіці.

Умови рівноваги будуть різні залежно від того, на якій ділянці крива сукупної пропозиції AS перетинається з кривою сукупного попиту AD (рис. 24.3).

Перетинання кривої AD і кривою AS на екстремальному (горизонтальному) кейнсианском відрізку означає, що рівновага досягнуто при неповному використанні трудових і виробничих ресурсів і фактичний обсяг національного виробництва нижче потенційно можливого. З цього кейнсіанці робили висновок про необхідність державного стимулювання сукупного попиту, а отже, виробництва і зайнятості. Причому це стимулювання не буде супроводжуватися підвищенням цін, так як означатиме залучення у виробництво недовикористаних ресурсів.

При перетині кривих АD і AS в економіці, близькій до повної зайнятості (на висхідному відрізку) зростання сукупного попиту збільшує і реальний обсяг виробництва, і рівень цін. У разі відхилення від точки рівноваги, економіка буде прагнути до рівноважного стану шляхом коливання як цін, так і обсягів виробництва.

Рівновага у разі перетину кривих AD і AS на вертикальному (класичному) відрізку означає встановлення рівноваги при потенційно можливому в даних умовах рівні ВВП, тобто при максимальному використанні виробничих ресурсів і відсутності резервів. Зростання сукупної пропозиції в даному випадку призведе не до збільшення пропозиції, а до зростання цін. З класичної (неокласичної) моделі випливає, що ринковий механізм автоматично постійно спрямовує економіку до стану загальної економічної рівноваги та повної зайнятості. Порушення рівноваги (безробіття або криза виробництва) можливе тільки як тимчасове явище, пов'язане з відхиленням цін від своїх рівноважних значень. Зрушення кривої сукупної пропозиції AS можливі лише при зміні технології або величини застосовуваних факторів виробництва. За відсутності таких змін крива AS в довгостроковому періоді фіксована на рівні потенційного продукту, а коливання сукупного попиту відбиваються лише на рівні цін. З цього випливає, що державі немає необхідності втручатися в дію господарського механізму, а стимулювання сукупного попиту з боку держави неминуче викличе інфляцію.

Модель макроекономічної рівноваги AD - AS

Мал. 24.3. Модель макроекономічної рівноваги AD - AS

В економіці можуть мати місце різкі зміни сукупного попиту та сукупної пропозиції, зумовлені такими причинами, як зміни в пропозиції грошей, коливання в інвестиційному попиті, стрибками цін на ресурси, стихійними лихами. Вони отримали назву економічних шоків. У моделі AD - AS економічні шоки відбиваються зрушеннями кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції і призводять до відхилення обсягів зайнятості і випуску продукту від потенційного рівня.

У цих умовах держава проводить так звану стабілізаційну політику, спрямовану на підтримку обсягу виробництва та зайнятості на потенційному рівні, згладжування коливань, викликаних шоками. Важливим елементом стабілізаційної політики є грошова політика центрального банку. Результативність стабілізаційної політики також може бути оцінена за допомогою моделі AD - AS.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >