Розділ IV. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • теорію абсолютної переваги;
 • • теорію порівняльної переваги;
 • • теорію зовнішньої торгівлі Хекшера - Оліна;
 • • парадокс Леонтьєва;
 • • теорію життєвого циклу Вернона;
 • • теорію конкурентних переваг Портера;
 • • теорію міжнародної торгівлі Кругмана;

вміти

 • • користуватися методологією аналізу зовнішньої торгівлі і вигод, одержуваних у результаті зовнішньої торгівлі;
 • • обґрунтувати еволюцію теорій зовнішньої торгівлі;
 • • розбиратися в тенденціях розвитку світової торгівлі;
 • • обґрунтувати методику розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності;

володіти

 • • економічними методами аналізу поведінки суб'єктів зовнішньоторговельної діяльності;
 • • навичками аналізу виграшу від зовнішньої торгівлі відповідно до теорій зовнішньої торгівлі;
 • • навичками аналізу конкурентних переваг країн у відповідності зі структурою індексу глобальної конкурентоспроможності.

Необхідність зовнішньої торгівлі та її теоретичне обгрунтування

Необхідність зовнішньої торгівлі

Міжнародна торгівля відіграє дедалі зростаючу роль в економічному розвитку. Вона є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і таким чином збільшувати загальний обсяг виробництва і споживання. Необхідність міжнародної торгівлі обумовлена наступними основними факторами.

 • 1. Розмірами території, займаної державою. Сучасне виробництво стає ефективним лише при досягненні деякого обсягу випуску продукції (позитивний ефект масштабу). Ця економічна необхідність призводить до того, що невелика країна не може мати ту ж саму структуру виробництва (незалежно від обсягів випущеної продукції), що й велика країна.
 • 2. Відмінностями в природно-кліматичних умовах країн (кількість і якість орних земель, запаси корисних копалин тощо). Наприклад, виноград і вино з нього можна було б виробляти, наприклад, у Норвегії. Однак витрати такого виробництва в розрахунку на одиницю продукції не будуть йти в порівняння з відповідними витратами для країни, в якій грунт, кількість сонячних днів у році, середньорічна температура і кількість опадів створюють сприятливі умови для такої культури і такого виробництва. Таким чином, існують країни, де природні умови мало сприяють сільськогосподарському виробництву, тоді як в інших країнах вони дозволяють зробити цю галузь виробництва дуже дохідною. Економічна структура таких країн буде у зв'язку з цим відрізнятися. Що стосується корисних копалин, то питання про те, якою мірою природні багатства визначають структуру економіки, її економічне зростання і добробут громадян, досить спірне. Наявність тих або інших природних запасів створює певну орієнтацію у виборі структури економіки країни.
 • 3. Нерівномірність розвитку різних галузей національного господарства. Продукція найбільш динамічно розвиваються галузей, обсяги виробництва якої неможливо реалізувати на внутрішньому ринку, вивозиться на світовий ринок.
 • 4. Тенденцією до максимального розширення розмірів виробництва (з метою мінімізації середніх витрат), тоді як ємність внутрішнього ринку обмежена платоспроможністю населення. Тому виробництво неминуче переростає кордону внутрішнього попиту, і підприємці кожної країни ведуть запеклу боротьбу за зовнішні ринки збуту.

У результаті дії перерахованих вище факторів у абсолютної більшості країн виникає потреба в збуті своєї продукції на світових ринках, а також необхідність отримання певних товарів і послуг ззовні. Зацікавленість окремих країн у розширенні своїх міжнародних зв'язків пояснюється також і прагненням витягти більш високий прибуток у зв'язку з використанням дешевої робочої сили і сировини з країн, що розвиваються. Наростання інтенсивності міжнародного руху товарів, обумовлене розглянутими вище чинниками, стало логічної причиною появи і розвитку світового ринку. Очевидно, що міжнародна торгівля приносить вигоду беруть участі в акції країнам.

Теорії міжнародної торгівлі повинні відповісти на питання, що лежить в основі виграшу від зовнішньої торгівлі. Розглянемо основні з цих теорій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >