ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ

У результаті освоєння матеріалів даної глави студенти повинні:

знати

  • - Принципові положення класифікації програмних засобів;
  • - Базові основи побудови і функціонування операційних систем, їх призначення та функції;

вміти

  • - Брати участь у виборі сучасних операційних середовищ та інформаційно-комунікаційних технологій для інформатизації та автоматизації вирішення прикладних задач і створення інформаційних систем;
  • - Аналізувати ринок програмно-технічних засобів для вирішення прикладних задач і створення інформаційних систем;
  • - Чітко формулювати свої вимоги як користувачів до інформаційних систем;

володіти

- Навичками визначення складу програмного забезпечення, необхідного для організації роботи на комп'ютері.

Класифікація програмного забезпечення

Програмне забезпечення - це сукупність програм з відповідною документацією, призначених для вирішення завдань на ПК. Комп'ютерна програма - один з компонентів програмного забезпечення; вона являє собою послідовність інструкцій, призначених для виконання пристроєм управління комп'ютера. Комп'ютерні програми як об'єкт інтелектуальної власності відносяться до категорії нематеріальних активів. Поняття "програмне забезпечення" фактично ототожнюється з більш загальним поняттям - "програмний продукт". Під програмним продуктом розуміється програма, яку незалежно від її розробників можна використовувати в передбачених цілях на різних комп'ютерах, якщо тільки вони задовольняють її системним вимогам. Сформульоване визначення вірно не тільки для окремої програми, по і для програмного комплексу. При цьому, коли ми говоримо про можливість використання, то маємо на увазі відразу кілька обставин:

  • • програма в змозі нормально функціонувати не тільки на комп'ютері у автора, але і в рамках будь-якої зручної системи:
  • • автор (чи інший правовласник) на певних умовах дозволяє поширювати і використовувати програму;
  • • людина, яка отримала в розпорядження дистрибутив програми, зможе самостійно встановити і повноцінно застосовувати її.

Останній пункт має безпосереднє відношення до технічної документації.

Програмне забезпечення часто називають софт від англійського слова software, вперше застосованого математиком Джоном Тьюки в 1958 р Програмне забезпечення входить до складу комплексного забезпечення ПК поряд з технічним (апаратним), математичним, інформаційним, лінгвістичним, організаційним та іншими видами забезпечення.

Програмне забезпечення (110) прийнято поділяти за призначенням на системне, прикладне та інструментальне (рис. 5.1).

Системне ПО координує роботу різних компонентів комп'ютера і грає роль посередника між прикладними програмами та технічними засобами ПК. Головною складовою системного програмного забезпечення, керуючого роботою комп'ютера, є операційна система - ОС {operating system - OS).

Прикладне ПО (application software) - це комп'ютерні програми, написані для користувачів або самими користувачами і реалізують конкретні прикладні завдання. Прикладом прикладного програмного забезпечення є програми редагування текстових документів, створення малюнків або графіків, обробки інформаційних масивів і т.д.

Інструментальне ПЗ (засоби розробки програмного забезпечення) - це програмне забезпечення, яке використовується в процесі проектування, розробки та супроводу програм. До цього класу відносять системи

Класифікація програмного забезпечення

Мал. 5.1. Класифікація програмного забезпечення

програмування, а також системи управління базами даних (СКБД), які мають службове призначення. Інструментальне ПЗ можна вважати підмножиною прикладного ПЗ.

Розглянемо докладніше ці три види програмного забезпечення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >