Визначення зв'язків

Створивши декілька таблиць, необхідно пов'язати їх один з одним (рис. 10.16).

Для цього слід вибрати команду Схема даних у групі Відносини на вкладці Робота з базами даних.

Використовуючи команду Додати таблицю з контекстного меню, вкажіть імена таблиць, які повинні бути пов'язані.

Встановіть курсор в будь-яку з таблиць на поле, по якому буде встановлено зв'язок, і "перетягніть" це поле на сполучна нулі іншої таблиці.

Активізуйте прапорець Забезпечення цілісності даних (див. Рис. 10.16). Дана дія дозволить запобігти випадкове видалення або зміна пов'язаних даних. Встановіть прапорець Каскадне відновлення зв'язаних полів, тоді при зміні ключового поля головної таблиці автоматично будуть змінюватися і відповідні значення пов'язаних записів. Встановіть прапорець Каскадне видалення пов'язаних записів, тоді при видаленні запису в головній таблиці будуть видалені і всі пов'язані записи в підлеглій таблиці.

Зв'язування таблиць

Мал. 10.16. Зв'язування таблиць

Стиснення бази даних

У результаті видалення одних і створення інших об'єктів файл бази даних може стати фрагментованим. З плином часу він розростається і займає набагато більше місця, ніж необхідно для зберігання всіх об'єктів і даних. Тому слід періодично стискати базу даних. Перед стисненням бази даних всі об'єкти БД повинні бути закриті. Виберіть команду Стиснути та відновити базу даних у групі Сервіс на вкладці Робота з базами даних.

Приклад 10.2. Як приклад розглянемо створення бази даних "Продажі".

Рішення

1. Створіть в режимі конструктора таблицю "Фірми" (рис. 10.17).

Створення таблиці

Мал. 10.17. Створення таблиці "Фірми"

Для поля [Код фірми] визначте тип даних - числовий, розмір поля - ціле, підпис - "Код фірми".

Для поля [Назва фірми] визначте розмір поля - 20, підпис - "Назва фірми", обмежте значення поля назвами чотирьох фірм: "Citilink"; "Dinikin", "Elee", "Lizarin". Для повідомлення про помилку задайте текст: "Назва фірми введено невірно".

Для поля [Телефон фірми] введіть маску введення: (999) 999-99-99:; _. Розмір поля - 20.

Збережіть таблицю під ім'ям [Фірми]. Перейдіть в режим таблиці і введіть дані (рис. 10.18).

Заповнення таблиці

Мал. 10.18. Заповнення таблиці "Фірми" даними

2. Створіть у режимі конструктора таблицю "Товари" (рис. 10.19).

Створення таблиці

Мал. 10.19. Створення таблиці "Товари"

Для полів [Найменування], [Марка], [Розмір] таблиці [Товари] встановіть розмір поля - 50 символів. Для поля [Код товара] таблиці [Товари] встановіть розмір нуля - ціле, підпис - "Код товару".

Для поля [Ціпа] таблиці [Товари] забезпечте введення тільки позитивних значень. Для повідомлення про помилку введіть текст: "Введіть позитивне число". Визначте тип даних - числовий, розмір поля - одинарне з плаваючою точкою, формат поля - $ #, число десяткових знаків - 2.

Збережіть таблицю під ім'ям [Товари]. Перейдіть в режим таблиці і введіть дані (рис. 10.20).

3. Створіть в режимі конструктора таблицю "Склади" (рис. 10.21).

Для поля [Номер складу] таблиці [Склади] встановіть підпис "№ складу", для поля [Телефон] введіть маску введення, розмір поля задайте - 20.

Заповнення таблиці

Мал. 10.20. Заповнення таблиці "Товари" даними

Створення таблиці

Мал. 10.21. Створення таблиці "Склади"

Для поля [Код фірми] створіть стовпець підстановки (рис. 10.22). У якості "стовпця підстановки" використовуйте поля [Код фірми], [Назва фірми] таблиці [Фірми]. Скасуйте опцію "Приховати ключовий стовпець".

Збережіть таблицю під ім'ям "Склади". Перейдіть в режим таблиці і введіть дані (рис. 10.23).

Поле [Код фірми] заповніть, використовуючи стовпець підстановки: Citilink (26,27), Dinikin (56,59), Lizarin (16,18,23), Elee (81).

Створення підстановки

Мал. 10.22. Створення підстановки

Заповнення таблиці

Мал. 10.23. Заповнення таблиці "Склади" даними

4. Створіть таблицю "Зберігання" (рис. 10.24).

Для полів [Номер складу], [Код товара] за допомогою майстра підстановок створіть стовпці підстановок:

  • • для поля [Номер складу] в якості стовпця підстановки використовуйте значення таблиці [Склади]. У стовпець підстановки виберіть поле [Номер складу];
  • • для поля [Код товара] в якості стовпця підстановки використовуйте значення таблиці [Товари]. У стовпець підстановки виберіть поля [Код товара], [Найменування], приховайте ключовий стовпець.

Створення таблиці

Мал. 10.24. Створення таблиці "Зберігання"

5. Створіть таблицю "Продажі" (рис. 10.25).

Для нуля [Дата] задайте підпис - "Дата продажу", маску введення 99-> L <LL-00; 0; _. Забезпечте введення дат пізніше 2000 Для повідомлення про помилку введіть текст: "Перевірте введену дату" (див. Рис. 10.25).

У таблицю [Продажі] додайте поле [Знижки] (рис. 10.26). Визначте тип даних - числовий, формат поля - процентний. Забезпечте введення знижок до 100%: встановіть розмір поля - одинарне з плаваючою точкою; число десяткових знаків - 0; умова на значення - "Between 0 And 1"; повідомлення про помилку - "Розмір знижки нс повинен перевищувати 100%".

Збережіть таблицю йод ім'ям "Продажі". Перейдіть в режим таблиці і введіть дані (рис. 10.27).

Створення таблиці

Мал. 10.25. Створення таблиці "Продажі"

Властивості поля [Знижки]

Мал. 10.26. Властивості поля [Знижки]

Заповнення таблиці

Мал. 10.27. Заповнення таблиці "Продажі" даними

Для поля [ID] за допомогою Майстра підстановок створіть стовпець підстановки. В якості стовпця підстановки використовуйте значення таблиці [Зберігання]. У стовпець підстановки виберіть нуля [ID], [Код товара], [Номер складу], відкрийте ключовий стовпець. Оголосіть доступним поле [ТО].

6. Встановіть зв'язки між таблицями, забезпечивши цілісність даних, каскадне оновлення і видалення даних в зв'язаних таблицях. У вас повинна вийти наступна схема даних (рис. 10.28).

Схема даних для БД

Мал. 10.28. Схема даних для БД "Продажі"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >