Підсумкові запити

Для отримання підсумкових значень по групах даних використовуються підсумкові запити. Для завдання обчислень підсумкових значень відкрийте запит в режимі конструктора, клацніть на кнопці Підсумки в групі Показати або приховати на вкладці Робота з запитами, щоб в бланку запиту з'явився рядок "Групова операція". Тоді записи по кожному полю будуть групуватися. Для обчислення підсумків замініть значення Угруповання в рядку "Групова операція" на конкретну підсумкову функцію.

MS Access надає дев`ять функцій, що забезпечують виконання групових операцій (табл. 10.4).

Наприклад, необхідно обчислити, скільки всього було продано даного товару з даного складу за весь час продажів.

Таблиця 10.4

Функції для групових операцій

Функція

Опис

Sum

Підсумовування значень певного поля

Avg

Обчислення середнього значення даних певного поля

Min

Обчислення мінімального значення поля

Max

Обчислення максимального значення поля

Count

Обчислення кількості записів, відібраних запитом за умовою

First

Визначається перше значення у вказаному нулі записів, відібраних запитом

Last

Визначається останнє значення у вказаному полі записів, відібраних запитом

StDev

Обчислюється стандартне відхилення значень даного поля для всіх записів, відібраних запитом

Var

Обчислюється варіація значень даного поля для всіх записів, відібраних запитом

Так як один і той же товар міг продаватися не один раз, використовуємо угруповання по полях [Найменування] і [НомерСклада], а по полю [Кількість] вибираємо функцію підсумовування (рис. 10.40).

Підсумковий запит

Мал. 10.40. Підсумковий запит

Модифікація даних за допомогою запитів

Щоб убезпечити себе від випадковостей, перед створенням запитів на модифікацію даних створіть резервні копії таблиць, дані яких будуть модифікуватися.

Запит на створення таблиці. БД на фізичному рівні зберігає тільки таблиці. Набір записів запитів фізично не існує в БД. MS Access створить його з даних таблиць тільки під час виконання запиту. Іноді виникає необхідність зберегти витягувані за допомогою запиту на вибірку дані в новій таблиці. Для цього:

 • • створіть новий запит на вибірку тих записів, з яких повинна складатися створювана за допомогою запиту таблиця;
 • • перевірте правильність відбору записів, перейшовши в режим таблиці;
 • • перетворіть запит на вибірку в запит на створення таблиці. Для цього, повернувшись в режим конструктора, виберіть кнопку Створення таблиці у групі Тип запиту на вкладці Робота з запитами (рис. 10.41);
 • • у вікні введіть ім'я нової таблиці;
 • • виконайте запит (кнопка).

Кнопка Створення таблиці

Мал. 10.41. Кнопка Створення таблиці

Запит на оновлення. Використовуючи цей тип запиту, можна змінити в базовій таблиці групу блоків даних, відібрану па основі певних критеріїв:

 • • створіть новий запит на вибірку і перевірте його коректність, перейшовши в режим таблиці;
 • • перетворіть запит на вибірку в запит на оновлення; для цього, повернувшись в режим конструктора, виберіть команду Оновлення (вкладка Тип запиту);
 • • в з'явилася в бланку запиту рядку "Оновлення" у шпальтах задайте нові значення полів таблиці. В якості таких можуть виступати й обчислювані значения; у разі потреби скористайтеся інструментом "Будівник виразів";
 • • виконайте запит.

Запит на додавання записів. За допомогою цього типу запиту блоки даних однієї таблиці (всі або відібрані запитом) можна приєднати в кінець іншої таблиці:

 • • створіть новий запит на вибірку тих блоків даних, які будуть додані в деяку таблицю, і перевірте його коректність, перейшовши в режим таблиці ;.
 • • перетворіть запит на вибірку в запит на додавання; для цього, повернувшись в режим конструктора, виберіть команду Додавання ... (вкладка Тип запиту);
 • • у вікні введіть ім'я таблиці, до якої потрібно приєднати дані, і натисніть кнопку ОК;
 • • виконайте запит.

Запит на видалення записів. За допомогою даного типу запиту можна видалити з базової таблиці групу блоків даних, відібраних за певними критеріями. При цьому слід ретельно проаналізувати критерії відбору, оскільки цю операцію не можна скасувати. Для здійснення запиту потрібні наступні дії:

 • • створіть новий запит на вибірку видаляються блоків даних; відбір блоків даних виконується відповідно до заданими в рядку "Умова" критеріями;
 • • перевірте коректність сформульованих умов, перейшовши в режим таблиці;
 • • перетворіть запит на вибірку в запит на видалення записів; для цього, повернувшись в режим конструктора, виберіть команду Видалити (вкладка Тип запиту);
 • • в з'явилася рядку "Видалити" встановіть критерії відбору;
 • • виконайте запит.

Розглянемо створення запитів на модифікацію на прикладі.

Приклад 10.3. Створимо запит на створення таблиці [Монітори], отриманої з таблиці [Товари]. Таблиця [Монітори] повинна містити всі поля таблиці [Товари] і тільки ті записи, в яких найменування товару - Монітор.

Рішення

1. Створимо запит на вибірку даних про моніторах з таблиці [Товари] (рис. 10.42), попередньо створивши копію таблиці [Товари].

Запит на вибірку даних про моніторах

Мал. 10.42. Запит на вибірку даних про моніторах

Для вибору всіх полів таблиці [Товари] (рис. 10.43) використана "*". Умова відбору задано для поля [Найменування]. З цслио уникнути дублювання поля | Найменування! в таблиці [Монітори] відсутня "галочка" в рядку Вивід на екран.

Запит на створення таблиці

Мал. 10.43. Запит на створення таблиці

 • 2. Змінимо тип запиту на вибірку в запит на створення таблиці, при цьому з'явиться вікно для введення імені створюваної таблиці (див. Рис. 10.44).
 • 3. Виконаємо запит, при цьому з'явиться попереджувальне вікно (див. Рис. 10.44).
 • 4. Підтвердимо створення нової таблиці з вибраними записами, в результаті в списку таблиць БД побачимо нову таблицю [Монітори] (рис. 10.45).

Вікно підтвердження створення таблиці

Мал. 10.44. Вікно підтвердження створення таблиці

Поява нової таблиці в списку таблиць

Мал. 10.45. Поява нової таблиці в списку таблиць

Приклад 10.4. Створимо запит на оновлення цін товарів з урахуванням сезонних знижок на 10%.

Рішення

 • 1. Попередньо створимо копію таблиці [Товари], присвоївши їй ім'я [Копія Товари].
 • 2. Створимо запит на вибірку (рис. 10.46), що відображає поле [Ціна] (вибираємо тільки те поле, значення якого повинні бути оновлені).
 • 3. Змінимо тип запиту на вибірку в запит на оновлення.
 • 4. У рядку Оновлення введемо вираз, оновлююче значення поля, за допомогою Будівника виразів.
 • 5. Виконаємо запит.

Запит на оновлення

Мал. 10.40. Запит на оновлення

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >