Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформатика для економістів

Розділ IV. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

У результаті освоєння матеріалів даної глави студенти повинні:

знати

 • - Зміст і сутність управління інформаційними ризиками та забезпечення інформаційної безпеки;
 • - Принципи забезпечення інформаційної безпеки;

вміти

 • - Обгрунтувати необхідність переходу від протидії загрозам безпеки інформації до управління інформаційними ризиками;
 • - Класифікувати загрози інформаційній безпеці;
 • - Аналізувати загрози інформаційній безпеці;

володіти

- Навичками оперування основними поняттями інформаційної безпеки.

Інформаційна безпека та управління інформаційними ризиками

Проблема забезпечення безпечного використання інформації в міру розвитку людської цивілізації ставала все більш значущою. В інформаційному суспільстві вона є одним з основних факторів, що впливають па розвиток інформаційних технологій.

У сучасній історії можна виділити три великих етапу в розвитку проблеми інформаційної безпеки:

 • 1) до 1950-х рр .;
 • 2) з 1950-х до 1980-х рр .;
 • 3) з 1980-х рр. по теперішній час.

На першому етапі домінувала завдання збереження конфіденційності інформації та, якщо виключити пробле

ми передачі інформації за допомогою технічних засобів, вирішувалася вона н основному за рахунок організаційних заходів.

На другому етапі з появою обчислювальних машин гостро постала проблема надійності зберігання та передачі інформації, забезпечення безперебійного функціонування інформаційних систем. Освоювалися мережеві технології. Для багатьох виробничих і управлінських процесів існувала можливість повернення до неавтоматизованим методам роботи у разі відмови автоматизованих систем.

Сучасний етап характеризується наступними особливостями:

 • • зростання ролі і значення інформації в житті суспільства;
 • • інформатизація всіх сфер суспільства;
 • • якісні зміни в інформаційних технологіях;
 • • безпрецедентне зростання витрат на інформаційні технології та на забезпечення інформаційної безпеки, з одного боку, і багаторазове збільшення збитку, пов'язаного з порушенням безпеки інформаційних ресурсів, - з іншого (світові витрати на інформаційні технологи в 2012 р прогнозуються у розмірі порядку 2700000000000 дол., а річний збиток світової спільноти від інформаційних ризиків вже перевищив 1 трлн дол.).

Сучасний стан проблеми забезпечення безпеки інформації призвело до зміни підходів до управління інформаційною безпекою. Це знайшло своє відображення і в зміні термінології. У середині 1990-х рр. вводиться поняття "інформаційний ризик". Інформаційний ризик - це можливість настання негативної випадкової події в інформаційній системі підприємства, в результаті якого підприємству наноситься збиток. Спочатку під негативною подією розумілося подія, що приводить тільки до зниження рівня безпеки інформації. В даний час під дефініцією "негативна подія" розуміється не тільки порушення безпеки інформації, а й зниження якості інформації до рівня, при якому використання такої інформації призводить до збитку підприємства. Таким чином, забезпечення інформаційної безпеки здійснюється в рамках управління інформаційними ризиками.

Перехід до поняття "інформаційний ризик" дозволив:

 • • пов'язувати негативні події в області інформаційної безпеки з кінцевими результатами роботи підприємства, з впливом цих подій на основні бізнес-процеси;
 • • застосовувати до управління інформаційними ризиками економічні методи управління;
 • • підняти проблему забезпечення інформаційної безпеки на рівень перших осіб підприємств;
 • • залучати до вирішення проблем інформаційної безпеки менеджерів основних бізнес-процесів і всіх користувачів інформаційних систем.

У сучасному трактуванні виразу "забезпечення інформаційної безпеки" або "захист інформації" розуміються як застосування спеціальних методів і засобів спеціалістами відділів інформаційних технологій, служб охорони і служб інформаційної безпеки, а також користувачами інформаційних систем з метою запобігання негативних подій (реалізації загроз) в інформаційній системі .

При розгляді проблем інформаційної безпеки під інформаційною системою (ІС) розуміється комплекс інформаційних елементів і зв'язків між ними. В якості інформаційних елементів розглядаються засоби зберігання, обробки, видачі та передачі інформації будь-якої фізичної природи, а також зв'язки між ними.

Одним з центральних інформаційних елементів є людина, що має відношення до інформаційного процесу підприємства. Важливим елементом інформаційної системи є комп'ютерна система (КС), під якою розуміється будь апаратно-програмний засіб для введення, зберігання, перетворення і передачі інформації. До комп'ютерних систем відносяться як порівняно прості пристрої типу смартфонів і нетбуків, так і складні системи, наприклад суперкомп'ютери або глобальні комп'ютерні мережі.

До інформаційних елементів відносяться також всі інформаційні ресурси неавтоматизованих інформаційних технологій. Питома вага друкованих документів, неоціфрованних фотографій, карт і тому подібних інформаційних носіїв у загальному обсязі інформаційних технологій постійно знижується, але поки ще залишається досить вагомим.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук