Навігація
Головна
 
Головна arrow Головна

БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ

Документообіг в бухгалтерському обліку

Документообіг - послідовність технічних операцій по складанню, затвердженню, виконанню і бухгалтерської обробки документів, тобто весь процес руху первинних документів у бухгалтерському обліку від їх складання до здачі в архів.

Документообіг регламентується графіком, який повинен бути затверджений наказом керівника організації. Бере участь у складанні графіка і контроль за його виконанням організовує головний бухгалтер.

Мета графіка - встановити на підприємстві раціональний документообіг, тобто передбачити оптимальне число підрозділів і виконавців, а також мінімальний термін проходження кожного первинного документа.

Етапи документообігу.

  • 1. Виписка (створення) первинного документа або його отримання від інших організацій. В умовах ручної обробки це досить трудомісткий процес. Підвищення продуктивності праці облікових працівників може досягатися шляхом скорочення записів в документах, застосування комбінованих форм документів, автоматизації записів господарських операцій.
  • 2. Перевірка і прийняття до обліку бухгалтерського документа. Ця процедура здійснюється бухгалтерією, як в процесі складання документів, так і після їх виписки. Перевірка проводиться, щоб встановити законність оформлених операцій, правильність заповнення документів і арифметичних розрахунків.

У разі виявлення в документі незаповнених реквізитів і арифметичних помилок він не приймається і підлягає поверненню для дооформлення або переписування.

  • 3. Бухгалтерська обробка облікового документа і відображення операцій на рахунках. Ці операції проводяться щодо перевірених і прийнятих документів. На даному етапі здійснюється перевірка правильності таксування, тобто множення кількості на ціну, перевіряється правильність розцінок. Ціни проставляються на підставі цінників на матеріали, даних про ціни на продукцію. На вільному або спеціально відведеному місці бланка документа записуються коди кореспондуючих рахунків і суми. Дані бухгалтерські записи зазвичай роблять бухгалтери, які ведуть облік відповідних операцій (матеріалів, заробітної плати і т.д.).
  • 4. Передача бухгалтерського документа в архів. При здачі в архів всі документи кладуться в папки. При цьому окремо групуються справи з документами постійного та тимчасового термінів зберігання (оригінали відокремлюються від копій, річні плани та звіти - від квартальних і місячних).

Терміни зберігання документів бухгалтерського обліку:

  • 1) первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерська (фінансова) звітність відповідно до термінів, встановлених правилами організації державного архівної справи - не менше п'яти років після звітного року (ч. 1 ст. 29 Закону № 402-ФЗ);
  • 2) документи облікової політики, стандарти економічного суб'єкта, інші документи, пов'язані з організацією і веденням бухгалтерського обліку, в тому числі кошти, що забезпечують відтворення електронних документів, а також перевірку достовірності електронного підпису, - не менше п'яти років з останнього року, в якому вони використовувалися для складання бухгалтерської (фінансової) звітності в останній раз (ч. 2 ст. 29 Закону № 402-ФЗ);
  • 3) особові рахунки або розрахункові відомості на видачу зарплати - до 75 років (Перелік типових управлінських документів, що утворюються в діяльності організацій, із зазначенням термінів зберігання, затверджених Росархивом 6 жовтня 2000 р.)

Відповідальність за організацію зберігання облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності несе керівник організації.

Економічний суб'єкт повинен забезпечувати безпечні умови зберігання документів і захист їх від зміни. У зв'язку з цим бухгалтерські документи повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях (архівах).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук