Зв'язок таблиць

Створення міжтабличних зв'язків. Структура бази даних може включати в себе кілька таблиць, пов'язаних реляційними відносинами. Створення міжтабличних зв'язків проводиться в спеціальному вікні Схема даних , що відкривається кнопкою Схема даних (рис. 7.6).

схема даних

Мал. 7.6. Схема даних

Одночасно з розкриттям цього вікна з'являється діалогове вікно Додавання таблиці, що містить три вкладки: Таблиці, Запити, Таблиці та Запити. Таким чином, запит грунтується не тільки на таблицях, але і на раніше створених запитах. За допомогою кнопки Додати слід встановити у вікно Схема даних необхідні для організації міжтабличних зв'язків об'єкти. Зв'язок між двома таблицями організовується на основі загального поля двох таблиць, причому в одній з таблиць це поле обов'язково має бути ключовим. Створення зв'язку виконується перетягуванням такого поля з однієї таблиці в іншу в вікні Схема даних , натиснувши клавішу Shift. В результаті між полями з'являється лінія зв'язку. Зв'язок може маркуватися знаками "1" і "оо". Якщо в таблицях зв'язуються ключові поля, то цей зв'язок завжди є відношенням один до одного. При зв'язку ключового нуля з неключових нулем створюється ставлення один до багатьох.

Таблиця, що бере участь в зв'язку своїм ключовим полем, є головною, а інша - пов'язаної. Створення зв'язків між таблицями дозволяє або виключити можливості видалення (зміни) даних в ключовому полі головної таблиці, або проводити ці операції з автоматичним видаленням (зміною) відповідних даних в полях пов'язаних таблиць. Налаштування властивості зв'язку виконується у вікні Схема даних шляхом виділення лінії зв'язку і виклику з контекстного меню команди Змінити зв'язок. У діалоговому вікні цієї команди установка прапорця Забезпечення цілісності даних забороняє видалення даних з ключового поля головної таблиці. У разі встановлення додаткових прапорців Каскадне оновлення пов'язаних полів і Каскадне видалення пов'язаних записів забезпечується одночасне редагування (видалення) даних в зв'язаних таблицях при їхній зміні в головній таблиці.

Створення запиту

Запит - операція відбору даних з таблиці. До однієї таблиці можна створити безліч різних запитів, кожен з яких буде витягувати свої необхідні дані. В результаті роботи запиту з вихідної бази формується результуюча таблиця, що містить частину загальної інформації, відповідної запиту.

Запит може не тільки вибирати інформацію з бази, але й обробляти її. При роботі запиту дані можуть сортуватися, фільтруватися, змінюватися, але ніяких змін даних в базових таблицях не відбувається. Запит здатний виконувати обчислення, наприклад знайти середнє (сумарне, найбільше і т.п.) значення по якомусь полю.

Створення запиту до бази даних можна виконати в режимі майстра або конструктора. Перший варіант дозволяє побудувати простий запит. У діалоговому вікні вказують таблиці (запити), до яких буде адресовано прохання, і необхідні з них поля.

Створення запиту в режимі конструктора відкриває спеціальний бланк запиту на вибірку (рис. 7.7). Вибір таблиць для формування запитів виконують в діалоговому вікні Додавання таблиці, що показує всі таблиці бази даних. Обрані таблиці за допомогою кнопки До-

Бланк запиту на вибірку

Мал. 7.7. Бланк запиту на вибірку

бавить переносяться в верхню частину бланка. Додавати таблиці та редагувати зв'язку тут можна також за допомогою контекстного меню. Нижня частина бланка містить опис запиту в табличній формі. Кожна колонка бланка відповідає одному полю. Рядки Поле та Ім'я таблиці містять списки, що дозволяють визначити необхідні поля.

Формування запиту здійснюється за допомогою контекстного меню. На верхній половині бланка відкривають ті таблиці, до яких звернуто запит, а потім подвійними клацаннями виділяють назвах тих полів, які повинні увійти в результуючу таблицю. При цьому автоматично заповнюються стовпці в нижній частині бланка.

Виведену в запиті інформацію можна сортувати, задавши метод сортування по спадаючій чи зростанню у відповідному полі. При цьому можлива і багаторівнева сортування - відразу по декількох полях. У такому випадку дані запиту упорядковано спочатку по лівому полю запиту, потім за наступними полями з включеною сортуванням.

При виведенні даних запиту на екран монітора є можливість вказати тільки ті поля, які потрібні для перегляду на екрані.

Використання поля Условие отбора в бланку запиту дозволяє провести вибіркову інформацію запиту відповідно до заданого умовою відбору необхідних записів. Припустимо, потрібно знайти відомості про учнів групи 204, що мають по темі Word оцінки 4 або 5. У колонці Група слід ввести умову відбору - 204, а в колонці Word вказати 4 Or 5. Щоб побачити результати запиту, треба переключити його в режим перегляду при допомоги списку Вид на панелі Конструктор запитів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >