Резервування інформації

Резервування (резервне копіювання) - процес створення запасних страхових копій файлів, документів, програм, баз даних для безпечного і ощадливого (за рахунок застосування стиснення, архівування) зберігання в окремому від вихідного носія місці (тобто на іншому носії інформації). Резервні копії великих інформаційних масивів часто створюються і зберігаються на стримерах, які використовують в якості носія інформації магнітну стрічку. При відсутності іншого носія, іноді резервні копії розміщують разом з оригіналом. У цих випадках рекомендується захищати носій інформації від можливості подальшого запису.

Процес створення резервних копій у багатьох операційних системах може бути автоматизований за допомогою вбудованих утиліт (в Windows - утиліта BackUp). Коли той чи інший файл змінюється, операційна система автоматично присвоює йому атрибут А, призначений для архівування. Програма (утиліта) резервного копіювання в призначений час (наприклад, після закінчення роботи всіх співробітників або всіх користувачів в локальній мережі) або по заздалегідь заданим розкладом переглядає всі доступні їй носії інформації. Знайшовши файли з атрибутом А, вона створює на іншому носії їх стислі резервні копії.

У разі втрати або псування вихідного файлу (випадкове видалення, відмова носія інформації, руйнування або пошкодження після впливу шкідливих програм) та ж утиліта може відновити дійсну копію файлу з наявної резервної копії.

Працюючи з документами Word, що містять багато малюнків або мають великий обсяг (від 1 Мб), доцільно створювати резервні копії вручну після чергового редагування документа. Якщо це структурований документ - зберігати окремі частини в окремих файлах (наприклад, Глава 1 .doc, DiaBa2.doc і т.п.). Якщо структурувати документ, зберегти окремі частини в різні файли не вдається, зберігати кожну редакцію документа в окремий файл (наприклад, 1 ДіпломPaб.doc, 2ДіпломPaб.doc і т.п.).

Створення захисних атрибутів

Користувач в більшості випадків керується принципом - комп'ютер сам все правильно зробить, а як, мене не цікавить. На жаль, комп'ютер застосувати принцип повної довіри до себе не може. Тому він постійно перевіряє виконання своїх команд. Випадкові помилки складних перетворень інформації завжди вірогідні. Особливо це стосується перетворень головних дійових осіб - зберігачів інформації - файлів, і перш за все при архівації та пакетної пересилки по мережі. Але чи завжди ми працюємо з повними, цілими, єдиними інформаційними об'єктами? Звичайно, ні. При переміщенні файлу з однієї папки в іншу в межах одного логічного або мережевого диска реальної зміни стану файлу на носії не відбувається. Так як папка є файлом, в якому реєструються файли і інші папки, то реально переміщається, змінює місце на носії тільки ім'я файлу з одного реєстраційного файлу (вихідна папка) в інший (папка призначення). Отже, можна, коли це доречно, працювати не з самим вихідним інформаційним об'єктом. Простіше і швидше робота здійснюється з його представником, який має, як правило, набагато менший обсяг.

Хешування

Хешування (англ, hashing - шматувати, рубати, різати) - створення на основі вихідного інформаційного об'єкта довільного в загальному випадку обсягу нового об'єкта - представника, що має менший, ніж вихідний, обсяг (довжину в бітах). Новий інформаційний об'єкт, отриманий в результаті перетворення вихідного і має меншу довжину, називається хешем (в літературі можна зустріти варіант запису хеш або термін хеш-функція).

У повсякденному житті хешування широко застосовується, але рідко так називається. Філії фірм або дипломатичні представництва - це теж своєрідні хеші. У словниках, довідниках, індексованих базах даних пошукових систем ключовий набір символів - представник (хеш) дозволяє дуже швидко знайти вихідний інформаційний об'єкт: статтю, набір документів, сайт в Інтернеті. Хешамі є абревіатури, псевдоніми, цифрові "замінники" символьних фраз - код міста, номер телефону, номер рахунку і т.п. У криміналістиці хеш - відбиток пальця площею в 2 кв. см, що дозволяє ідентифікувати особу людини, площа шкіри якого близько 2 кв. м. Запам'ятаємо, що маленький хеш може застосовуватися для ідентифікації вихідного інформаційного об'єкта набагато більшого обсягу.

У комп'ютері адреси, імена, команди, вихідні дані для обробки, файли представлені у вигляді довічних послідовностей (іноді їх називають бітовими рядками). Застосовуючи до цих послідовностям математичні перетворення певного виду, отримують їх хеши.

Чому всі дані можна замінити хешамі?

Хеш не замінює собою вихідний інформаційний об'єкт. Знаючи тільки хеш, не можна відновити за нього сам об'єкт, але можна ідентифікувати, порівнювати об'єкти між собою.

Якщо у двох об'єктів хеші різні, то об'єкти обов'язково відрізняються. Якщо хеш-кодування однакові - вихідні об'єкти, швидше за все, теж збігаються. У загальному випадку однозначної відповідності між вихідними об'єктами і хешамі немає. Природно, що різна математична обробка одного вихідного об'єкта дасть різні хеші, які не можна порівнювати між собою. Однак має місце зворотна ситуація, коли різні вихідні інформаційні об'єкти після обробки але одному математичного алгоритму дають однакові хеш-кодування. Це - так звані колізії, випадки не настільки часті, але не застосовні на практиці.

Більшість користувачів може зустріти хешування при збереженні паролів в комп'ютері. Якщо парольний фразу обробити, отримати і зберегти її хеш, то знижується швидкість атаки на паролі. У ряді випадків стає неможливою словникова атака. Хешування паролів - це стандартна процедура з вибором алгоритму побудови хешу, вбудована в багато операційні системи і запускається, коли користувач включає в відповідному діалоговому вікні галочку Зберегти пароль.

Слід пам'ятати, що хешування піддається інформаційний об'єкт, наприклад файл, цілком. Якщо це файл з документом, то крім власне вмісту документа в хеш "потрапляють" і властивості файлу з документом (ім'я, тип, обсяг, атрибути, дата створення, дата останнього зміни, дата останнього відкриття, властивості власне документа).

Приклад . Візьмемо файл Пароль1234.doc з документом Word. Обсяг файлу дорівнює 19 968 байт. Якщо обробити даний файл за допомогою програми AutoSign, то буде створений хеш об'ємом всього 68 байт (в Unicode):

A83E3 AI F3764E9D1AED5 A558E7DC65ECE7.

Хешування лежить в основі багатьох перетворень інформації, призначених для підрахунку контрольних сум, шифрування, аутентифікації, формування електронного цифрового підпису.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >