Бетонні та залізобетонні конструкції

Розрахунки бетонних і залізобетонних конструкцій виконуються по методу граничних станів, що включає:

  • • граничні стани першої групи, що призводять до повної непридатності експлуатації конструкцій;
  • • граничні стани другої групи, що утруднюють нормальну експлуатацію конструкцій або зменшують довговічність будівель і споруд в порівнянні з передбаченим терміном служби.

Розрахунки за граничними станами першої групи включають розрахунок по міцності; розрахунок по стійкості форми (для тонкостінних конструкцій); розрахунок по стійкості положення (перекидання, ковзання, спливання).

Розрахунки за граничними станами другої групи включають розрахунок на утворення тріщин; розрахунок по розкриттю тріщин; розрахунок за деформаціями.

Для конструкцій, в яких не допускається утворення тріщин, повинні бути забезпечені вимоги по відсутності тріщин. У цьому випадку розрахунок по розкриттю тріщин не виробляють.

Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій по довговічності (виходячи з розрахунків за граничними станами першої і другої груп) слід проводити з умови, за яким при заданих характеристиках конструкції (розміри, кількість арматури), показниках якості бетону (міцності, морозостійкості, водонепроникності, корозійної стійкості, температуростойкости) і арматури (міцності, корозійної стійкості) з урахуванням впливу навколишнього середовища тривалість міжремонтного періоду і терміну служби конструкцій будівлі або споруди повинна бути не менше встановленої для конкретних типів будівель і споруд.

Фізичну нелінійність і анізотропію слід враховувати у визначальних співвідношеннях, що зв'язують між собою напруги і деформації (або зусилля і переміщення), а також в умовах міцності і тріщиностійкості матеріалу. У статично невизначених конструкціях слід враховувати перерозподіл зусиль в елементах системи внаслідок утворення тріщин і розвитку непружних деформацій в бетоні і арматурі аж до виникнення граничного стану в елементі. При відсутності методів розрахунку, що враховують неупругие властивості залізобетону, або даних про непружної роботі залізобетонних елементів допускається виробляти визначення зусиль і напружень у статично невизначених конструкціях і системах в припущенні пружної роботи залізобетонних елементів. При цьому рекомендується враховувати вплив фізичної нелінійності шляхом коригування результатів лінійного розрахунку на основі даних експериментальних досліджень, нелінійного моделювання, результатів розрахунку аналогічних об'єктів і експертних оцінок.

Розрахунок бетонних і залізобетонних елементів за міцністю

При розрахунку по міцності бетонних і залізобетонних елементів на дію стискає поздовжньої сили слід враховувати випадковий ексцентриситет е а, приймається не менше 1/600 довжини елемента або відстані між його перетинами, закріпленими від зміщення; Проте 1/30 висоти перерізу; і не менше 10 мм.

Нормативні значення опору бетону осьовому стиску (призматична міцність) і осьовому розтягу приймають в залежності від класу бетону по міцності на стиск В згідно табл. 5.1 з СП 52-101-2003. Розрахункові значення опору бетону осьовому стиску і осьовому розтягу визначають діленням нормативних значень опору бетону осьовому стиску і розтягування на відповідні коефіцієнти надійності по бетону при стисненні і розтягуванні, але для прискорення процесу розрахунку в СП 52-101- 2003 наведені відповідні таблиці, де по класу бетону по міцності можна відразу визначити розрахункові значення опору бетону осьовому стиску і осьовому розтягу : .

Значення початкового модуля пружності бетону при стисненні і розтягуванні приймають по табл. 5.4 з СГ152-101-2003 в залежності від класу бетону по міцності па стиснення В. Значення модуля пружності арматури МПа приймають однаковими при розтягуванні і стисненні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >