Розрахунок позацентрово-стиснутих бетонних елементів за граничними зусиллям

Розрахунок позацентрово-стиснутих бетонних елементів при розташуванні поздовжньої стискаючої сили в межах поперечного перерізу елемента виробляють з умови

де - площа стиснутої зони бетону, що визначається з умови, що її центр ваги збігається з точкою докладання поздовжньої сили N (з урахуванням прогину). Для елементів прямокутного перетину

де η - коефіцієнт, що враховує вплив прогину на ексцентриситет поздовжньої сили ; - умовна критична сила; розрахункова довжина елемента, що приймається згідно з п. 6.2.18 СП 52-101-2003 в залежності від умов обпирання кінців елемента; ;

- Коефіцієнт, що враховує вплив тривалості дії навантаження:

- Моменти відносного центру найбільш розтягнутого або найменш стиснутого (при цілком стиснутому перерізі) стержня арматури відповідно від дії повного навантаження і від дії постійних і тривалих навантажень; - відносне значення ексцентриситету поздовжньої сили; , повинна бути не менше 0,15.

Розрахунок залізобетонних елементів, що згинаються

Розрахунок міцності перерізів згинальних елементів виробляють з умови

де - граничний згинальний момент, який може бути сприйнятий перетином елемента. Значення для елементів, що згинаються прямокутного перетину при

визначають за формулою

при цьому висоту стиснутої зони х (рис. 3.2) визначають за формулою

Тут маємо - гранична відносна висота стиснутої зони; - робочі висоти перетину, рівні відповідно h - а й - відстані від рівнодіюча зусиль в арматурі до найближчій межі перерізу; b - ширина прямокутного перетину; - площі перерізу розтягнутої і стиснутої арматури відповідно.

Схема зусиль і епюра напружень у перерізі, нормальному до поздовжньої осі згинаного залізобетонного елемента, при його розрахунку по міцності

Мал. 3.2. Схема зусиль і епюра напружень у перерізі, нормальному до поздовжньої осі згинаного залізобетонного елемента, при його розрахунку по міцності

Розрахунок позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів. Розрахунок міцності прямокутних перетинів внецентренно-стиснутих елементів виробляють з умови

де е - відстань від точки прикладання сили N до центра ваги перерізу розтягнутої або найменш стислій (при стиснутому перерізі елемента) арматури, рівне

Тут η - коефіцієнт, що враховує вплив поздовжнього вигину (прогину) елемента на його несучу здатність і визначається аналогічно нагоди бетонної конструкції (див. "Розрахунок позацентрово-стиснутих бетонних елементів за граничними зусиллям"), Однак в разі залізобетонного елемента жорсткість D необхідно визначати за формулою

де - момент інерції площ всієї поздовжньої арматури щодо центра ваги поперечного перерізу елемента.

Висоту стиснутої зони х визначають:

а) при (рис. 3.3) за формулою

б) при за формулою

Схема зусиль і епюра напружень у перерізі, нормальному до поздовжньої осі позацентрово-стиснутого залізобетонного елемента, при розрахунку його міцності

Мал. 3.3. Схема зусиль і епюра напружень у перерізі, нормальному до поздовжньої осі позацентрово-стиснутого залізобетонного елемента, при розрахунку його міцності

Розрахунок залізобетонних елементів але похилих перерізах на дію моментів

При розрахунку залізобетонного елемента по міцності похилого перерізу на дію згинального моменту граничний момент, який може бути сприйнятий елементом в похилому перерізі, слід визначати як суму граничних моментів, які сприймаються перетинає похилий переріз поздовжньої ( ) і поперечної ( ) арматурою, щодо осі, що проходить через точку докладання рівнодіюча зусиль в стислій зоні:

де - зусилля в поздовжній розтягнутій арматурі; - плече внутрішньої пари сил; ; . При відсутності поперечної арматури розрахунок похилих перерізів виробляють з умови

Розрахунок залізобетонних елементів на утворення тріщин

Розрахунок по утворенню тріщин виробляють для перевірки необхідності розрахунку по розкриттю тріщин, а також для перевірки необхідності врахування тріщин при розрахунку але деформацій. Розрахунок але утворення тріщин залізобетонних елементів за граничними зусиллям виробляють з умови, за яким зусилля F від зовнішніх навантажень і впливів в перерізі не повинна перевищувати граничного зусилля , яке може бути сприйнято залізобетонним елементом при утворенні тріщин:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >