Розрахунок залізобетонних елементів по розкриттю тріщин

Розрахунок залізобетонних елементів по розкриттю тріщин роблять у тих випадках, коли виконується умова

де М - згинальний момент від зовнішнього навантаження щодо осі, нормальної до площини дії моменту і проходить через центр тяжіння приведеного поперечного перерізу елемента;

- Згинальний момент, що сприймається нормальним перетином елемента при утворенні тріщин, що визначається за формулою

де W - момент опору приведеного перерізу для крайнього розтягнутого волокна бетону, - момент інерції приведеного поперечного перерізу відносно його центра ваги: - моменти інерції перерізів відповідно бетону, розтягнутої і стиснутої арматури; ; - статичний момент площі приведеного перерізу елемента щодо найбільш розтягнутого волокна бетону; - площа приведеного поперечного перерізу елемента: - коефіцієнт приведення арматури до бетону.

Допускається момент опору W визначати без урахування арматури. У цьому випадку значення приймають рівними нулю. Для елементів, що згинаються прямокутного перетину момент опору W без урахування арматури визначають за формулою

Для центрально-розтягнутих елементів ширину розкриття тріщин визначають при дотриманні умови ,, де N - поздовжнє розтяжне зусилля від зовнішнього навантаження; - поздовжнє розтяжне зусилля, яке сприймає елементом при утворенні тріщин:

Розрахунок залізобетонних елементів виробляють по нетривалому і тривалого розкриття тріщин. Нетривалий розкриття тріщин визначають від спільної дії постійних і тимчасових (тривалих і короткочасних) навантажень, тривалий - тільки від постійних і тимчасових тривалих навантажень.

Розрахунок залізобетонних елементів виробляють по розкриттю різного виду тріщин в тих випадках, коли розрахункова перевірка на утворення тріщин показує, що тріщини утворюються. Розрахунок по розкриттю тріщин виробляють з умови, за яким ширина розкриття тріщин від зовнішнього навантаження не повинна перевищувати гранично допустимого значення ширини розкриття тріщин

Гранично допустиму ширину розкриття тріщин слід встановлювати виходячи з естетичних міркувань, наявності вимог до проникності конструкцій, а також в залежності від тривалості дії навантаження, виду арматурної сталі і її схильності до розвитку корозії в тріщині.

Ширину розкриття тріщин визначають за вимогами СП 52-101-2003.

Розрахунок залізобетонних елементів за деформаціями

Розрахунок залізобетонних елементів за деформаціями виробляють з умови, за яким прогини або переміщення конструкцій f від дії зовнішнього навантаження не повинні перевищувати гранично допустимих значень прогинів або переміщень

Прогини або переміщення залізобетонних конструкцій визначають за загальними правилами будівельної механіки в залежності від вигинистих, зсувних і осьових деформаційних (жорсткістних) характеристик залізобетонного елемента в перетинах по його довжині.

Жорсткість розглянутого перетину залізобетонного елемента визначають за загальними правилами опору матеріалів: для перетину без тріщин - як для умовно пружного суцільного елемента: , де - модуль деформації стиснутого бетону; - момент інерції приведеного перерізу, що визначається з урахуванням наявності або відсутності тріщин, а для перетину з тріщинами - як для умовно пружного елемента з тріщинами (приймаючи лінійну залежність між напруженнями і деформаціями). Вплив непружних деформацій бетону враховують за допомогою наведеного модуля деформацій бетону, а вплив роботи розтягнутого бетону між тріщинами - за допомогою наведеного модуля деформацій арматури.

Значення модуля деформації бетону і моменту інерції приведеного перерізу приймаються за рекомендаціями СП 52-101-2003.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >