Центрально-стислі елементи

Розрахунок центрально-стиснутих елементів постійного цільного перерізу виконується за формулою

де - розрахунковий опір деревини стиску уздовж волокон; - то ж, для деревини з односпрямованого шпону.

Розрахунок на стійкість

Розрахунок на стійкість дерев'яних елементів, схильних до центрального стиску силою N, слід виконувати за формулою

де φ - коефіцієнт поздовжнього згину, що визначається при гнучкості за формулою Кочеткова

де коефіцієнт а = 0,8 для деревини та а = 1,0 для фанери, а при гнучкості елемента λ> 70 - по формулі

де коефіцієнт В = 3000 для деревини та В = 2500 для фанери і деревини з односпрямованого шпону; - розрахункова площа поперечного перерізу елемента, яка приймається за відсутності послаблень або ослабленням в небезпечних перетинах, що не виходять на кромки (рис. 3.15, а), якщо площа послаблень не перевищує 25% A бр, рівній , де - площа поперечного перерізу брутто, при ослабленні, що не виходять на кромки, якщо площа ослаблення перевищує 25% , , де - площа поперечного перерізу нетто, при симетричних ослабленим, що виходять на кромки, (рис . 3.15, б).

Гнучкість елементів цільного перетину λ визначають за відомою формулою

де - вільна довжина елемента; радіус інерції перерізу елемента з максимальними розмірами брутто щодо головних осей поперечного перерізу.

Для визначення розрахункової довжини прямолінійних елементів , завантажених поздовжніми силами по кінцях, коефіцієнт слід приймати при шарнірно-закріплених кінцях, а також при шарнірному закріпленні в проміжних точках елемента ; при одному шарнірно-закріпленому і другом защемлення кінці ; при одному защемлення і другом вільному навантаженому кінці ; при обох затиснених кінцях . У разі рівномірно розподіленим по довжині елемента поздовжнього навантаження коефіцієнт слід приймати при обох шарнірно-закріплених кінцях ; при одному защемлення і другом вільному кінці

Гнучкість елементів і їх окремих гілок в дерев'яних конструкціях не повинна перевищувати значень граничних гнучкість λmax, зазначених в табл. 17 з Сніпа ΙΙ-25-80.

Згинальні елементи

Розрахунок елементів, що згинаються, при відсутності втрати стійкості плоскої форми деформування, на міцність за нормальними напруженням слід проводити за формулою

де М - розрахунковий згинальний момент; R і - розрахунковий опір вигину; - розрахунковий опір вигину деревини з односпрямованого шпону; - розрахунковий момент опору поперечного перерізу елемента (для цілісних елементів ). Для згинаються складових елементів на піддатливих з'єднаннях розрахунковий момент опору слід приймати рівним моменту опору нетто (тобто з огляду на ослаблення поперечного перерізу), помноженому на коефіцієнт (значення для елементів, складених з однакових шарів, наведені в табл. 16 Сніпа 11-25- 80). При визначенні ослаблення перетинів, розташовані на ділянці елемента довжиною до 200 мм, приймають суміщеними в одному перерізі.

Ослаблення стислих елементів

Мал. 3.13. Ослаблення стиснутих елементів:

а - не виходять на кромку; б - що виходять на кромку

Розрахунок на сколювання

Розрахунок згинальних дерев'яних елементів на міцність по сколювання (по максимальному дотичному напруженню в поперечному перерізі) виконують за формулою

де Q - максимальна розрахункова поперечна сила; - статичний момент брутто зсувається частини поперечного перерізу елемента відносно нейтральної осі; - момент інерції брутто поперечного перерізу елемента відносно нейтральної осі; розрахункова ширина перерізу елемента; - розрахунковий опір деформуючих при згині; - розрахунковий опір деформуючих при вигині деревини з односпрямованого шпону.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >