СОЦІАЛЬНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ

У цьому розділі розглядаються структура формування суб'єктивного уявлення індивіда про власну безпеку; фактори, що впливають на специфіку поведінки в надзвичайній ситуації, особливості поведінки людей, що опинилися в екстремальній ситуації, і способи надання першої психологічної допомоги постраждалим.

Після вивчення цієї теми студент повинен:

знати

  • • загальні поняття і термінологію глави "Соціальні та психологічні основи безпеки";
  • • структуру формування суб'єктивного уявлення про особисту безпеку;
  • • характеристику і особливості прояву травматичного стресу;
  • • особливості надання психологічної допомоги постраждалим в результаті впливу надзвичайної ситуації;

вміти

  • • виділяти пріоритетні чинники, що формують суб'єктивне уявлення особистості про безпеку;
  • • визначати наявність симптомів переживання травматичного стресу;
  • • виділяти осіб групи ризику з усіх постраждалих в результаті надзвичайної ситуації для надання їм психологічної підтримки;

володіти

  • • алгоритмом безпечної поведінки при загрозі та в разі виникнення надзвичайної ситуації;
  • • діагностичним інструментарієм для визначення психічного стану осіб, які перебувають в зоні дії надзвичайної ситуації;
  • • правилами надання психологічної допомоги та підтримки особам, які перебувають у зоні дії надзвичайної ситуації.

Основні поняття : психологічна безпека, структура безпеки особистості, суб'єктивне уявлення про безпеку, соціальні аспекти суб'єктивної безпеки, соціальний захист, соціальні гарантії, соціальне забезпечення, соціальна підтримка, адаптація, універсальні проблеми адаптації, ресурси особистості, механізми психологічного захисту, механізми совладания (копінг) , стрес, травматичний стрес, шок, первинні реакції на стрес.

Структура безпеки особистості

Безпека людини в усі часи відігравала важливу роль. Особливе значення безпеки особистості відводиться сьогодні, в період, коли кількість надзвичайних ситуацій в світі постійно збільшується. Повсюдне поширення природних, техногенних і соціальних надзвичайних ситуацій визначає безпеку особистості пріоритетним напрямком діяльності багатьох держав і організацій.

Структуру безпеки особистості можна представити у вигляді двох основних складових: соціального забезпечення безпеки і особистісних характеристик індивіда, формують його суб'єктивне відчуття безпеки. При цьому не можна стверджувати про перевагу тієї чи іншої складової; вони знаходяться в одній площині і є взаємодоповнюючими.

Уявлення про особисту безпеку ми отримуємо із зовнішнього світу, який можна розділити на фізичний і соціальний. За наші уявлення про безпеку формуються також під впливом виховання, особистого досвіду, особливостей нервово-психічної стійкості індивіда. Таким чином, структура безпеки особистості складається з трьох основних чинників: людського фактора, фактора середовища і засобів захисту (рис. 4.1).

Структура безпеки особистості

Мал. 4.1. Структура безпеки особистості

Людський фактор розглядається з точки зору власних психічних і фізичних можливостей індивіда, фактор середовища має на увазі саме стану середовища життєдіяльності людини (умови проживання в певних географічних зонах, погодні умови, наявність небезпек природного і техногенного характеру). Проте середовище являє собою щось більше, ніж виключно природні умови. Велику роль відіграє соціальний фактор, який традиційно поділяється на макро- і мікросоціальної фактори.

До макросоціальним чинників відносять демографічний, економічний та інші фактори, що зумовлюють стабільність суспільства в цілому. До мікросоціальних чинників відносять сім'ю, найближче оточення, референтну групу, професійну групу тощо, в яких особистість набуває безпосередній досвід соціального розвитку, отримує реальні навички адаптації до постійно змінюваних умов навколишньої дійсності.

У структурі безпеки особистості також виділяють кошти захисту, при володінні якими у індивіда формується суб'єктивне відчуття безпеки, - фізичні засоби захисту (одяг, зброя) і психологічні (механізми психологічного захисту і стратегії совладания зі стресовими ситуаціями).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >