Стильова своєрідність "Літописця Данила Галицького"

Галицький літопис відрізняється від інших літописних зведень Стародавньої Русі не тільки оригінальністю жанрової структури, нетрадиційністю змісту, а й неповторністю стильових рішень . Знавець в області мови Галицько-Волинському літописі А. І. Генсіорскій довів, що пам'ятник містить близько 40 слів і виразів з області військової лексики і фразеології, які не зустрічаються в інших джерелах. Автору твору немає рівних в описі військових підрозділів, зброї і обсадні техніки. Арсенал Середньовіччя, зафіксований літописом, значний і різноманітний: це списи і луки, шаблі та мечі, самостріли і пращі. Літописець уважний до деталей при описі і пішого війська, і кінноти; він розрізняє масті коней ( "сивий", "гніда"), з непідробною болем розповідає про поранення і загибель в битві бойових коней, що зайвий раз доводить його приналежність до військової середовищі.

Для стилю Галицького літопису характерно пристрасть до тричленним конструкцій типу: "инии ж ізбьені биша, инии виразкової биша, инии ж ізоімані биша", де різного типу повтори (звукові, лексичні, синтаксичні) створюють особливий ритм, по-військовому різкий і чіткий, як карбований крок солдат. Динамізм розповіді надає велику кількість дієслівних форм: "Даніл' бо і ВОІ його бѣ іструділася. Поплѣніл' бо бѣ всѣ Черніговьские країни, воевал' бо бѣ від хрещення до Вознесіння, створи мир, ворота Киеву". Висловити авторське ставлення до героїв допомагають оціночні епітети: галицькі князі "міцні на лайку", їх противники - "горді" і "злі".

Творець "Літописця Данила Галицького" демонструє чудове знання традиційних формул військової повісті, проте в використанні їх проявляє оригінальність: вводить готові формули в розгорнуті і докладні батальні опису. Потрібно пам'ятати, що близькість в зображенні ратного подвигу в творах різних давньоруських письменників могла виникнути і як наслідок реальної спільності військового побуту. З живої мови дружинників в Галицьку літопис могли потрапити такі вирази, як "сукупність ВОІ", "приступити до граду", "виконати полки", "взяти град списом" і т.п. Розповіді про облогу міст містили повідомлення про ворога, який прийшов "в силі тяжце" і "об'седоста градь", жителі якого "ізнемогаху Жажею водною і голодом". Якщо літописець зображував польову битву, то, як правило, використовував формули "бисть січа зла" або "бисть брань люта" (дослідники пам'ятника відзначають, що у галицького письменника зустрічається новий в порівнянні з "Повістю временних літ" варіант - "бисть рать велика" ).

Інша яскрава риса своєрідності пам'ятника пов'язана з афористичностью його стилю , влучністю "висловів" героїв літопису. Так, ватажок угорських лицарів профільними перед походом на Русь гордовито хвалився: "Едін камінь багато горньцев' [горщиків] ізбівает'". За словами літописця, він, "прегордий", сподівався, що зможе осягнути землю і осушити море. Вірний князю Данилу дружинник, готовий стояти в битві до кінця, заявляв: "Пана, що не погнетші пчел', меду не ѣдать". Галицький літописець не обмежувався біблійними висловами ( «не оставлешюся камінь на камені"), а прикрашав текст пам'ятника мудрими висловами, які прийшли в літературу з народного побуту, близькими за формою до прислів'ями та приказками. Коли дружина хотіла зупинитися в долині, Данило Романович відмовив розбити табір "в тіснині", нагадавши, що російська зброя сильно в чистому полі: "Про мужі воістіі! Чи не вѣете чи, яко крестьяном' простір є крѣпость, поганим же є тѣснота ... "" Нс вѣете чи, яко війна без 'падшіх' померлих хіба не буває? " - Звертався галицький князь до воїнів перед битвою, зміцнюючи їх ратний дух і вселяючи впевненість у перемозі.

Значення твору в історії культури

Галицько-Волинський літопис є унікальною пам'яткою історії , причому не тільки одного князівства, бо містить відомості про міжнародні контакти Давньоруської держави з сусідніми європейськими

державами. Тема Заходу є однією з головних у Галицько-Волинському літописі. Згідно з її даними, незважаючи на наявність конфліктних ситуацій і воєн, руські князі вважали за краще "світ тримати з обхідними сторонами", опікуючись єдністю християнських народів. Вони неодноразово вступали в військово-політичні союзи з Литвою, Польщею та Угорщиною, переймали західні форми ведення військових дій.

Галицько-Волинський літопис послужила джерелом даних про російсько-польських контактах в період раннього Середньовіччя для польського хроніста Яна Длугоша. Уважна до проблем естетики, вона дозволяє уявити архітектурний вигляд що не збереглися до наших днів пам'ятників давньоруського зодчества, судити про взаємодію різних художніх традицій, стилів в мистецтві, літературних шкіл.

Аналіз Галицького літопису свідчить про високу якість літературної продукції російських удільних князівств навіть в епоху монголо-татарської навали. Єдність і органічність стилю літопису, вільне використання автором досвіду вітчизняної і перекладної літератури, інтенсивний розвиток форм військової повісті і княжого життєпису ставлять Галицьку літопис в один ряд з такими видатними пам'ятками давньоруської літератури, як "Слово о полку Ігоревім" і "Житіє Олександра Невського ".

В умовах ординського ярма "Літописець Данила Галицького" формувати свідомість майбутніх переможців на поле Куликовому, втілюючи героїчний ідеал епохи. Літопис Галицько-Волинського князівства справила визначальний вплив на розвиток в давньоруської літературі теми військового подвигу. Її відгомін чути в пам'ятках Куликовського циклу, в "Казанської історії ", в повістях про Азові.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >