Культурологія

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ВСТУП ДО КУЛЬТУРОЛОГІЇ Структура і склад сучасного культурологічного знання Культурологія та філософія культури Культурологія і соціологія культури. Культурологія та історія культури Культурологія і теологія культури Теоретична і прикладна культурологія Методи і принципи культурологічних досліджень Культурологія та культурна антропологія Еволюціонізм Теорії культурантропології: історична школа і діффузіонізм Соціологічна школа і функціоналізм Етнопсихологічна школа в культурній антропології Структуралізм Культурний релятивізм ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ Поняття "культура" Історичний розвиток поняття "культура" Сучасні підходи до розуміння культури Суб'єкт культури. Соціальні інститути культури Функції культури Морфологія культури. Структура культури Форми культури Закони розвитку культури Поняття "цивілізація" Культурні, етнічні цінності. Культурні норми і культурні традиції Культурні традиції та культурні архетипи. Культурна картина світу та культурна самоідентичність Мова і символи культури. Культурні коди Символічна школа в культурології Культурогенез та культурні процеси Соціодинаміка культури Циклічні моделі соціокультурних змін Хвилеподібна динаміка. Теорія хвилеподібною соціокультурної динаміки П. А. Сорокіна Еволюційні моделі розвитку культури. Теорія єдиної світової культури К. Ясперса Синергетична модель розвитку культури Культурна модернізація Соціокультурні та міжкультурні комунікації КУЛЬТУРА, ПРИРОДА, ТОВАРИСТВО, ОСОБИСТІСТЬ, ТЕХНІКА Культура і природа Культура і суспільство Культура і особистість. Соціалізація і інкультурація Натуралістична школа в культурології Культурна ідентичність особистості та міжкультурна адаптація Культура і техніка ТИПОЛОГІЯ КУЛЬТУР Етнічна і національна, елітарна і масова культури. Субкультури і контркультури Історична типологія культури Типологія культури Типологія культур Н. Я. Данилевського Типологія культур О. Шпенглера Типологія культур А. Тойнбі Типологія культур П. А. Сорокіна Типологія культур Ф. Нортропа Типологія культур А. Кребер Типологія культур Дж. К. Фейблмана Типологія культур І. Я. Бахофена Типологія культур Л. Фробеніуса Типологія культур Ф. Ніцше Східні та західні типи культур Розвиток західної культури. Художні стилі європейської культури Культура Античності Християнський тип культури Культура Відродження Культура бароко Культура Нового часу Культура XX ст. Локальні культури. Специфічні і "серединні" культури. Тенденція культурної універсалізації Місце і роль Росії у світовій культурі Техногенна європейська цивілізація і подолання кризи техногенної цивілізації Культура і глобальні проблеми сучасності
 
Наст >