Навігація
Головна
 
Головна arrow Культурологія arrow Культурологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сучасні підходи до розуміння культури

Основні підходи, існуючі на сьогоднішній день, відображені в таблиці 4.

Таблиця 4. Підходи до розуміння культури

Аксіологічний

(ціннісний)

підхід

Культура - сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством.

Культура містить:

o цінності-ідеали, норми і стандарти поведінки, які регулюють вчинки і ставлення людей один до одного, до суспільства, природу;

o матеріальні речі, які виробляють люди (Е. Гідденс, Н. Смелзер).

Культура - це:

 • o складна ієрархія ідеалів і смислів; ті норми і зразки поведінки, які освячені традицією і обов'язкові для представників даного етносу (духовна культура);
 • o світ оточуючих нас речей, що несуть на собі відбиток людської праці, існуючих у суспільстві відносин, рівня взаємодії людини з природою і т.п.

Діяльнісний підхід

Культура - спосіб регуляції, збереження, відтворення та розвитку всього суспільного життя людей, це універсальна властивість суспільного життя.

Людина активно перетворює світ, тому діяльність - основна характеристика людського життя, всієї історії людства. У результаті діяльності людей створюється матеріальна і духовна культура. Культура забезпечує реалізацію людської діяльності, спонукає до дії за "правилом" і одночасно породжує творчу активність людей

Особистісно

атрибутивний

підхід

Культура - характеристика самої людини.

Окрема людина може бути носієм культури, може брати активну участь в її розвитку. Фізичні та духовні якості людини, що характеризують його спосіб ставлення до світу, це і є культура людини. Вчинки, вибір людини говорять про його внутрішньої і зовнішньої культурі. Різні способи задоволення потреб людини характеризують різні типи культури

Інформаційно-знаковий

Культура - сукупність знаків і знакових систем, символів

Соціологічний

Культура - підсистема суспільства, яка виконує функцію управління суспільними процесами на нормативно-вербальному рівні

Згідно сучасному трактуванні культура, з одного боку, має комунікаційну природу (культура - це форма спілкування між людьми, і можлива вона лише в такій групі людей, в якій люди спілкуються); з іншого боку, культура наділена символічною природою (соціальне спілкування базується на мові, знаках, символах: знаки - слова, малюнки, речі - служать засобом передачі змісту; таким чином, культура - це сукупність текстів, успадкованих символів). У сфері культури виділяють наступні параметри:

 • o компоненти культури (засоби і знаряддя праці; мова; релігія; етика; моральність; соціальний устрій; норми, закони; мистецтво; наука; філософія; техніка та предмети побуту);
 • o результати культурної діяльності (твори літератури, живопису тощо);
 • o дух культури (менталітет);
 • o комунікативний шар культури (норми спілкування, інститути освіти, виховання тощо);
 • o основа культури (мова, психологічний склад нації, прийнята в суспільстві символіка).

Суб'єкт культури. Соціальні інститути культури

Суб'єкт і об'єкт культури (лат. - "Лежачий внизу", "що знаходиться в основі"; і позднелат. - "Предмет") - поняття, що фіксують вихідні підстави людської діяльності. Суб'єкт - носій предметно-практичної діяльності і пізнання (індивід або соціальна група), джерело активності, спрямованої на об'єкт. Суб'єктом культури виступає якась соціальна спільність або конкретний індивід, який реалізує в системі предметно-практичної діяльності культуросозидающую початок, споживання і духовне освоєння об'єктів культури, відтворення себе як людину певної історичної епохи. У культурологічному розумінні об'єкт культури - елемент, фрагмент буття культури, що є сферою реалізації активності і істинним результатом процесу предметно-практичної діяльності суб'єкта культури.

Суб'єкт культури (суб'єкт діяльності, творець культури) - це конкретний індивід (чи соціальна група), будуєш культурні цінності, норми, цілі, правила, звичаї, соціальні стандарти і т.д., а також споживає і особистісно усваивающий об'єкти культури.

У загальному плані можна розгорнути таку ланцюжок суб'єктів діяльності: індивід (особистість) - мала (контактна) група - соціальні інститути спільності (класи, етноси, субетнос, професійні групи, покоління і т.д.) - установи, організації, об'єднання (партії, союзи, комерційні групи тощо) - країни-держави, регіональні спільноти, людство (родовий суб'єкт). Кожне з цих утворень виступає як суб'єкт культури. Тому правомірно говорити про культуру особистості, про національну, молодіжну культуру, про культуру Заходу або Сходу, про родової (загальнолюдської) культурі.

Таким чином, суб'єктами культури можуть бути:

 • o особистість (культура особистості);
 • o соціальна група (молодіжна культура тощо);
 • o соціальні організації (культура підприємства, професійна трудова культура);
 • o соціальні інститути (культура виховання, економічна, правова культура, наукова, світська, релігійна, моральна культура тощо);
 • o класи (пролетарська культура, буржуазна культура);
 • o етноси (етнічна і національна культура, російська культура тощо);
 • o регіональні співтовариства (Культура Заходу і Сходу);
 • o людство в цілому (загальнолюдська культура). Функціонування культури суспільства забезпечується завдяки діяльності соціальних інститутів культури, до яких відносяться заклади культури і дозвілля (театри, музеї, консерваторії тощо), заклади освіти та соціального патронажу, творчі організації, культурна політика держави, установи охорони спадщини та накопичення інформації, засоби масової інформації тощо Під соціальними інститутами розуміється система стійких суспільних взаємодій соціальних структур, покликаних задовольняти потреби людей, які є константою культури. Сама культура в цьому сенсі представляється у вигляді складної організованої сукупності взаємопов'язаних статутов.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук