Навігація
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Політична психологія
Наступна >
Політична психологія - Деркач А. А.

Головний лейтмотив цього підручника - системне уявлення науково обгрунтованих теоретико-методологічних і технологічних основ політичної психології, які актуальні для широкого кола сучасних фахівців. У книзі викладено узагальнений матеріал по новій галузі вітчизняної психології - політичної психології, що відображає предмет, завдання і методи політичної психології; зміст політичної психології як науки та навчальної дисципліни; актуальні практичні завдання політичної психології, шляхи та умови їх вирішення; конкретні положення, висновки і рекомендації по використанню потенціалу політичної психології в практичній діяльності професіоналами установ і організацій політичної системи і різних сфер праці.

Книга адресована насамперед студентам, слухачам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу. Пропонований матеріал буде корисний також для політиків, соціологів, психологів і для всіх, хто прагне до оволодіння високою культурою праці, конструктивними зв'язками і відносинами у сучасному суспільстві.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ВСТУП ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ОСНОВНІ ШКОЛИ І КОНЦЕПЦІЇ Політична психологія: місце в системі наук, предмет і завдання Становлення зарубіжної політичної психології Сучасна політична психологія за кордоном Стан вітчизняної політичної психології Перспективи політичної психології Основні категорії психолого-політичного аналізу Теоретико-методологічні та технологічні основи політичної психології Генезис психологічного знання про політичні феномени Основні зарубіжні наукові школи і напрямки як системна основа політичної психології Самобутність вітчизняних теоретико методологічних підстав політичної психології Методи сучасних політико-психологічних досліджень Співвідношення політики, психології та моралі в суспільстві Політика як сукупність політико державних інститутів Політика як система цінностей і правил політичної практики Політика як процес і вид діяльності Політика як область суб'єктної самореалізації людини Політика як інтегральний психологічний феномен Психологія масової політичної свідомості, настроїв і культури поведінки Свідомість і політична система Політичні моделі політичної поведінки Інстинкти, навички і усвідомлені дії в політичній поведінці Мотивація політичної поведінки Масове стихійне поведінку ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ СТРУКТУР МІКРО-ТА МАКРОРІВНЯ Місія політичних еліт мікро- і макроструктур в сучасному суспільстві Психологія влади: генезис, ознаки легітимності і основні види прояви Социобиологических підхід до проблеми влади Компенсаторна концепція влади Людина і влада: психологічний вимір Влада як самоцінність, мотиваційні механізми політичної влади і деформації особистості Влада як інструмент распорядітельно- виконавських відносин Психологічні передумови легітимності влади Психологічні особливості російської парламентської діяльності і лобізму Феномен парламентського лідерства Структура, роль та функції парламентського лідерства Психологія парламентського лобізму Структура парламентського лобіювання Психологія лобістської діяльності Психологія місцевого самоврядування Психолого-акмеологические характеристики політичної команди Психолого-акмеологические детермінанти підбору політичної команди Організаційна культура політичної команди ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ Етнонаціональні особливості сучасного політичного процесу Психологічний аналіз генезису російського національного характеру Поняття національного характеру Політична соціалізація в сучасному суспільстві Закономірності, психологічні механізми і детермінанти політичного насильства Психологічні характеристики сутності політичного насилля Види політичного насильства Феномени глобального насильства Психологія диктатури як форми політичного насильства і реакції на ніс в суспільстві Оппозіціонарность як феномен демократизується суспільства Соціально-психологічні витоки, фактори і механізми оппозіціонарності Конструктивна і деструктивна частини оппозіціонарності Радикалізм, екстремізм і конфлікти в політичному процесі Психологія політичного радикалізму, особливості нею появи і прояву Політичний екстремізм Типологія, структура і основні функції політичних конфліктів Основні методи управління політичними конфліктами ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В ТЕХНОЛОГІЯХ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЇ Психологія політичного лідерства Професіоналізм політичної діяльності Інноваційні підстави ефективних політичних комунікацій Мовний образ і ораторський монолог політика Мовні і невербальні засоби контакту і впливу на аудиторію Фактори сприйняття політичного лідера Психологічний вплив в масової комунікації ПСИХОЛОГІЯ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ФЕНОМЕНІВ Політична реклама як інтеграційна агітаційно-пропагандистська технологія Політична реклама як система політичних комунікацій Загальні психологічні вимоги до політичної реклами Образ лідера в політичній рекламі Психологічні впливу в політичній рекламі Переконання Психологічне зараження Наслідування Навіювання (або сугестія) Нейролінгвістичне програмування (НЛП) Про інших методах психологічних впливів Стратегія і практика політичного іміджу та бренду Психологія формування політичного іміджу Розвиток іміджу політика в контексті взаємодії із засобами масової інформації Етнопсихологічних інваріанти політичного іміджу Психологічне моделювання політичного іміджу Психотехнології та умови створення ефективного політичного іміджу Психологія зміцнення авторитету суб'єкта політики Політична маніпуляція та інформаційно-психологічна безпека в політичних відносинах Значення контролю над інформаційними потоками в політичній діяльності Характеристика сучасного інформаційного середовища і інформаційно-психологічного впливу Можливості політика як комунікатора з надання інформаційно-психологічного впливу Техніка формування довіри і переваги політику Забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в політичних відносинах Сутність і особливості таємного примусу Психологія маніпуляцій і захисту від інформаційно-психологічних маніпулятивних впливів у політиці Психолого-акмеологічний супровід функціонування політичної системи
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук