Коротка форма

Якісні прикметники можуть мати короткі форми, які відрізняються від повних форм тим, що вони не відмінюються і в реченні виступають в якості присудка.

Коротку форму не утворюють :

 • а) деякі імена прикметники зі значенням кольору: блакитний, рожевий і т.п .;
 • б) деякі імена прикметники, що виникли з відносних: малиновий, гранатовий і т.д .;
 • в) деякі імена прикметники зі значенням мастей тварин: вороною, гнідий і т.п .;
 • г) імена прикметники з суфіксами -ськ, -ов - / - ев-, -н, -o [j] -, л-: дамський, бойовий, стройової, сумовитий і ін.

Деякі прикметники на -нн (-ий) мають труднощі в освіті короткої форми чоловічого роду однини: незрівнянний, сучасний і т.п.

Прикметник великий коротку форму утворює суппле- тивно: великий - велік_ (-а, -о, -і).

Тільки коротку форму мають імена прикметники здатний, повинен, радий, радехонек (радешенек), потрібен, завеликий, одінехонек ( однісінький ).

Деякі короткі форми збереглися у фразеології: на босу ногу: по білому світлу і ін.

Короткі форми найчастіше мають те ж значення, що і повна форма. Пор .: світла ніч - ніч буде світити. Нерідко коротка форма набуває додаткові відтінки значення:

 • 1) коротка форма позначає тимчасовий ознака предмета, а повна форма - постійний. Наприклад: учень уважний (= "завжди") - учень уважний (= "тимчасово" - в даний момент часу), дитина хвора (= "по природі") - дитина хвора (= "зараз" - в даний момент часу);
 • 2) коротка форма вказує на невідповідність за розміром конкретній особі: плаття коротко, штани широкі, спідниця мала і т.д .;
 • 3) коротка форма висловлює надмірну ступінь прояву ознаки: шуба стара - "дуже, дуже стара", каблук на чоботях високий і т.д.

Сучасні дослідники (П. А. Лекант, М. В. Дегтярьова) виділяють особливу "гібридну" частина мови - предікатів (короткий прикметник). У ній "змішані" дієслівні і іменні форми і категорії. Як категоріального значення, слідуючи за В. В. Виноградовим [1] , виділяється "якісний стан", яке видається системою форм: зв'язка оформляє час, нахил, обличчя і число (в минулому часі і умовному способі - число і рід); іменна форма змінюється за кількістю і роду, має порівняльну ступінь; як і дієслово володіє безособової формою, показниками якої виступають форманти зв'язки -ет, -л-о б, і іменна форма на -о (по В. Н. Мігірін) [2] . У пропозиціях типу Було вже пізно, Мені стало весело, На вулиці порожньо, В будинку затишно вжита безособова форма предикативу, включаючи нульову форму зв'язки [3] .

Схиляння

Розрізняють три типи відмінювання прикметників. До I відміні відносяться якісні і відносні прикметники ( добрий-ий , син-ий, в'язка-ий, узк-ий та ін.), До II відміні - присвійні прикметники з суфіксом -ий (- [j]) (ведмежі ий , мисливський ий , лисиць ий , заяча ий і т.п.), до Ш відміні - присвійні прикметники з суфіксами -ін-, -ов - / - ев- (дяд ін , отц ів , пап ін і т.д. ).

Залежно від кінцевої приголосної основи слова розрізняють три варіанти I відміни:

 • а) твердий (мно-ий, роди-ой);
 • б) м'який ( сін'-ий , ранн'-ий, леті'-ий та ін.);
 • в) змішаний (соснової на заднеязичние [ г ], [ к ], [ х ], шиплячі і [ ц ] - узк'-ий - узк-ого, бол'шіх-ой - больш-ие і т.д.).

Парадигма відмінювання імені прикметника в сумі складається з 24 форм (шість форм чоловічого роду, шість форм жіночого роду, шість форм середнього роду, шість форм множини).

I схиляння

падіж

Однина

твердий варіант

м'який варіант

змішаний варіант

І. п.

добрий перший

сін'-ий

вязк'-ий

Р. п.

добрий-ого

сіп'-його

в'язки-ого

Л. п.

добрий-ому

cun'-йому

в'язки-ому

В. п.

В. п. = І. п. (В поєднанні з неживим іменником)

І. п. = Р. п. (В поєднанні живим іменником)

Т. п.

добрий-ьш

сін'-ім

вязк'-ім

П. п.

(о) добрий-му

сіі' третьому

в'язки-му

Присвійні прикметники мають свої особливості в парадигмі: з'являються то короткі форми, то повні.

Присвійні прикметники з суфіксом -ій- в називному - знахідному відмінках мають короткі форми, а в інших відмінках - повні форми (в поєднанні з неживими іменами прикметниками).

II відміна

падіж

Однина

І. п.

заячій_

(Хвост_)

Р. п.

заяча [-j -] - його

( Хвіст-а)

Д. п.

заяча [-j -] - йому

(Хвіст-у)

В. п.

= І. п.

Т. п.

заяча [-j -] - їм

(Хвіст-му)

П. п.

(о) заячі [-j -] - їм

( Хвіст-е)

III схиляння

падіж

Однина

І. п.

папін_

отцов_

Р. п.

татів-ого

отців-а

Д. п.

татів-ому

отців-у

В. п.

= І. п.

Т. п.

татів-им

отців-им

П. п.

(О) татів-му

(Про) батьків-е

Серед прикметників є група невідмінюваних слон. До них відносяться прикметники іншомовного походження із значенням:

 • - Кольори: беж, бордо, хакі та ін .;
 • - Національностей та мов: хінді, комі, суахілі і т.д .;
 • - Розміру: міні, міді, максі.

Невідмінювані прикметники в реченні виступають, як правило, в якості визначення і відповідають па питання який ? У позиції після іменника таке прикметник може виконувати функцію присудка. Пор .: Вивчив хінді (який?) Мову; Штани хакі. Вживаються невідмінювані прикметники перед визначеним словом і після нього. Такі форми називаються аналітичними, бо значення і наповнюваність цих форм залежить від контексту.

 • [1] Див .: Виноградов В. В. Російська мова. Граматичне вчення про слові. М .; Л., 1947.
 • [2] Див .: Мігірін В. Н. Категорія стану або безсуб'єктні прикметники? // Дослідження з сучасної російської мови: зб. ст. М., 1970. С. 150-157.
 • [3] Див .: Лекант П. А. Частина мови предікатів // Граматичні категорії слова і пропозиції. М., 2007. С. 26, 47-51; Дегтярьова М. В. Мастеренний статус предикативу. М., 2007..
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >