Навігація
Головна
 
Головна arrow Психологія arrow Психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Структура особистості

Особистість людини - соціальне за своєю природою, відносно стійке і прижиттєво виникає психологічну освіту. Особистість - це активно освоює і цілеспрямовано перетворює природу, суспільство і самого себе людина, що володіє унікальним, динамічним співвідношенням просторово-часових орієнтації, потребностно-вольових переживань, змістовних спрямованостей, рівнів освоєння і форм реалізації діяльності, яка забезпечує свободу самовизначення у вчинках і міру відповідальності за їх наслідки перед природою.

Особистість характеризується п'ятьма потенціалами: пізнавальним, ціннісним, творчим, комунікативним і художнім.

Гносеологічний (пізнавальний) потенціал визначається обсягом і якістю інформації, що складається зі знань про зовнішній світ (природному і соціальному) і самопізнання, якою володіє особистість. Цей потенціал включає в себе психологічні якості, з якими пов'язана пізнавальна діяльність людини.

Аксіологічний (ціннісний) потенціал особистості визначається придбаної нею в процесі соціалізації системою ціннісних орієнтацій в моральної, політичної, релігійної, естетичної сферах, тобто її ідеалами, життєвими цілями, переконаннями і прагненнями.

Творчий потенціал особистості визначається отриманими нею і самостійно виробленими вміннями та навичками, здібностями і мірою їх реалізації в тій чи іншій сфері праці, соціально-організаторської та критичної діяльності.

Комунікативний потенціал особистості визначається мірою і формами її товариськості, характером і міцністю контактів, встановлюваних нею з іншими людьми. За своїм змістом міжособистісне спілкування виражається в системі соціальних ролей.

Художній потенціал особистості визначається рівнем, змістом, інтенсивністю її художніх потреб і тим, як вона їх задовольняє. Художня активність особистості розгортається і в творчості, і в "споживанні" творів мистецтва.

Таким чином, особистість визначається не своїм характером, темпераментом та фізичними якостями і т.п., а тим, що і як вона знає; що і як цінує; що і як творить; з ким і як спілкується; які її художні потреби і як вона їх задовольняє, а головне - яка її міра відповідальності за свої вчинки, рішення, долю.

Розглянемо деякі концепції структури особистості.

* Першим питання про структуру особистості поставив В. Н. Мясищев. Він трактував особистість як систему відносин. У його концепції ставлення особистості - активна, свідома, інтегральна, виборча, заснована на досвіді зв'язок особистості з різними сторонами дійсності. Ставлення особистості має свою структуру і включає три компоненти:

  • 1) емоційний, формує ставлення особистості до об'єктів середовища, людям і самому собі. Досягається за допомогою прихильності, любові, симпатії і протилежних почуттів: неприязні, ворожнечі, антипатії;
  • 2) пізнавальний {оцінний). Він сприяє сприйняттю й оцінці (усвідомлення, розуміння, пояснення) об'єктів середовища, людей і самого себе. Проявляється в прийнятих особистістю моральних ідеалах;
  • 3) поведінковий (конатівний), сприяючий здійсненню вибору стратегій і тактик поведінки особистості стосовно значущим (цінним) для неї об'єктам середовища, людям і самому собі. Виражається за допомогою потреб, оскільки потреба вказує на свій предмет, дає непряму вказівку на спосіб досягнення цього предмета.

* Згідно з уявленнями В. С. Мерліна, динамічна структура особистості складається з наступних систем:

  • 1. Система індивідуальних властивостей організму: біохімічних, загальносоматичних, властивостей нервової системи (нейродинамічні).
  • 2. Система індивідуальних психічних властивостей: психодинамічних (властивості темпераменту), психічних властивостей особистості.
  • 3. Система соціально-психологічних індивідуальних властивостей. Соціальних ролей, виконуваних в групі і колективі, і соціальних ролей, виконуваних в соціально-історичних спільнотах.

* За К. К. Платонову структура особистості складається з чотирьох підструктур:

  • 1. Підструктура спрямованості відносин особистості: проявляється у вигляді моральних рис, формується шляхом виховання, отже, соціально обумовлена. Спрямованість проявляється через такі форми: бажання, інтереси, схильності, прагнення, ідеали, переконання, світогляд, характер. Параметри цієї підструктури розглядаються на соціально-психологічному рівні.
  • 2. Підструктура досвіду (знання, вміння, навички), придбаного шляхом навчання. Закріплення цих властивостей в ході навчання робить їх типовими, а значить, властивостями особистості. Параметри даної підструктури розглядаються на психолого-педагогічному рівні.
  • 3. Підструктура індивідуальних особливостей психічних процесів. Індивідуальні особливості сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовлення, індивідуальні здібності, задатки і таланти залежать як від біологічних, спадкових факторів, так і можуть розвиватися у процесі діяльності, тренування. Формування індивідуальних особливостей психічних процесів здійснюється шляхом вправи. Параметри цієї підструктури розглядаються на індивідуально-психологічному рівні.
  • 4. Підструктура біопсихічних властивостей. У неї входять статеві і вікові властивості особистості, тип нервової системи, темперамент, психосоциотип. Ці властивості більше залежать від фізіологічних особливостей мозку.

С. Л. Рубен штейн розрізняв в особистості спрямованість, здібності, темперамент, характер, самосвідомість. А. Н. Леонтьєв вважав, що особистість - це соціальна сутність людини, і тому темперамент, характер, здібності і знання людини не входять до складу особистості в якості її підструктур; вони лише умови формування цього утворення, соціального за своєю сутністю. Спрямованість і воля належать особистості, бо як вольовий вчинок неможливо розглядати поза ієрархією мотивів, так і спрямованість є безпосереднє вираження мотиваційних структур, тобто ядра особистості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук