історичне значення

Німецький соціолог Макс Вебер по праву носить ім'я засновника наукової соціології. Вебер вніс істотний внесок в такі галузі соціального знання, як загальна соціологія, методологія соціального пізнання, політична соціологія, соціологія права, соціологія релігії, економічна соціологія і соціологія праці, соціологія міста.

Він розробив всі базисні теорії, які сьогодні складають фундамент сучасної соціології - вчення про соціальний дії і мотивації, громадському поділі праці, відчуження, професії як покликання, теорії бюрократії і капіталізму, концепцію соціальної стратифікації і статусних груп, основи політології та інституту влади, вчення про соціальної історії суспільства і раціоналізації.

Енциклопедично освічений учений, він вніс неоціненний вклад практично в усі сфери соціології. Одночасно займався політекономією, економічною історією, психологією, етнографією, релігієзнавство. Його багатотомне спадщина, що включає роботи по соціології і політології, релігії та економіці, методології науки, просякнуте порівняльно-історичним підходом.

На думку Т. Парсонса, Вебер наблизив гуманітарне знання до канонам емпіричної соціальної науки в набагато більшому ступені, ніж хто б то не було до нього. Соціологія Вебера справила фундаментальне вплив на західну соціологію XX в. Інтерес до неї не згасає багато десятиліть, а в середині 1970-х і наприкінці 1980-х рр. він переріс в своєрідний "веберовский ренесанс".

 
< Попер   ЗМІСТ