Здібності

Здібності - це індивідуально-психологічні особливості особистості, що забезпечують успіх у діяльності, швидкість і легкість оволодіння нею. Здібності не можуть бути зведені до знань, умінь і навичок, наявними у людини, але забезпечують їх швидке придбання, фіксацію й ефективне практичне застосування.

Здібності можна розділити на дві великі групи:

 • 1) природні (природні) здібності, в основі своїй біологічно зумовлені, пов'язані з уродженими задатками, що формуються на їх базі при наявності елементарного життєвого досвіду через механізми навчання;
 • 2) специфічні людські здібності, мають суспільно-історичне походження і забезпечують життя і розвиток в соціальному середовищі. Специфічні людські здібності підрозділяються на загальні і спеціальні. Перші визначають успіхи людини в самих різних видах діяльності і спілкування (розумові здібності, рівень інтелекту, розвинені пам'ять і мову, точність і тонкість рухів рук і т.д.). Другі обумовлюють успіхи людини в окремих видах діяльності і спілкування, де необхідні задатки особливого роду та їх розвиток (здатності математичні, технічні, літературно-лінгвістичні, художньо-творчі, спортивні і т.д.). Таким чином, виділяють здібності:
  • o загальні (здатність до виявлення закономірностей, загальний рівень інтелекту);
  • o модально загальні (вербальний інтелект, нумерический інтелект (що дозволяє здійснювати обчислення), просторовий інтелект, техніко-практичний інтелект);
  • o спеціальні (обумовлюють легкість і успішність оволодіння певними спеціальними видами діяльності: музичні, технічні, артистичні, педагогічні та ін.);
  • o приватні (рівень розвитку психічних пізнавальних функцій: пам'яті, уваги, сприйняття, мислення, уяви);
  • o теоретичні (визначають схильність людини до абстрактно-логічному мисленню) і практичні (лежать в основі схильності до конкретно-практичних дій);
  • o навчальні (впливають на успішність педагогічного впливу, засвоєння людиною знань, умінь, навичок, формування якостей особистості) і творчі (пов'язані з успішністю у створенні творів матеріальної і духовної культури, нових ідей, відкриттів, винаходів).

Вища ступінь творчих проявів особистості називається геніальністю, а вища ступінь здібностей особистості в певній діяльності - талантом;

o комунікативні (здатності до спілкування, взаємодії з людьми) і предметно-діяльні (пов'язані з взаємодією людей з природою, технікою, знаковою інформацією, художніми образами і т.д.).

Отже, здібності - це індивідуально-психологічні особливості людини, які проявляються в діяльності і є умовою успішності її виконання. Від здібностей залежать швидкість, глибина, легкість і міцність процесу оволодіння знаннями, вміннями і навичками, але самі здібності не зводяться до знань і вмінь. Дослідженнями встановлено, що здібності - прижиттєві освіти; їх розвиток іде в процесі індивідуального життя; їх активно формують середовище, виховання.

Глибокий аналіз проблеми здібностей був зроблений Б.М. Тепловим. Згідно розвивається їм концепції, вродженими можуть бути анатомо-фізіологічні та функціональні особливості людини, що створюють певні передумови для розвитку здібностей, звані задатками.

Задатки - це деякі генетично детерміновані (вроджені) анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, що складають індивідуально-природну основу (передумову) формування і розвитку здібностей.

Здібності - не статичні, а динамічні утворення, їх формування та розвиток відбувається в процесі певним чином організованої діяльності та спілкування. Розвиток здібностей відбувається поетапно.

Задатки вельми багатозначні, вони - лише передумови розвитку здібностей. Розвиваються на їх основі здатності обумовлюються, але не зумовлюються ними. Характерним для задатків є те, що самі по собі вони ще ні на що не спрямовані. Задатки впливають, але не вирішальним чином, на процес формування і розвитку здібностей, які формуються прижиттєво в процесі діяльності і виховання. Задатки обумовлюють різні шляхи формування здібностей, впливають на рівень досягнення, швидкість розвитку. Багато задатки, дані людині від природи, можуть залишитися нереалізованими, не перетворитися на реальні здібності та досягнення людини, він може навіть і не підозрювати про наявність у собі будь-яких задатків.

Виділяють два рівні здібностей: репродуктивний, який забезпечує високе вміння засвоювати готове знання, опановувати склалися зразками діяльності і спілкування, і творчий, який забезпечує створення нового, оригінального.

Висока обдарованість, геніальність - особлива генетична схильність, специфіка в будові мозку. За даними російського генетика В. П. Ефроімсона, така генетична схильність зустрічається в однієї людини з тисячі, але розвивається в потрібній мірі лише в однієї людини з мільйона, а дійсно генієм стає один з десяти мільйонів.

Починаючи з 1980-х рр. стали народжуватися незвичайні діти (їх назвали "діти індиго"), які володіють аурою кольору індиго (темно-синього з фіолетовим відтінком), наявністю незвичайних задатків і здібностей, у тому числі здібностями до телепатії, ясновидіння. У них дуже висока активність правої півкулі мозку (на відміну від більшості звичайних дорослих людей, у яких домінує ліва півкуля, що відповідає за логіку, мова, абстрактне мислення), тому у індію висока інтуїція, творчі таланти, здатність отримувати інформацію з всесвітньої інформаційної поля Всесвіту . В результаті вони без навчання можуть отримувати інформацію про те. яке рішення буде вірним і ефективним в конкретній ситуації, схильні висувати нові незвичайні рішення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >