Самосвідомість

Вінцем розвитку свідомості є формування самосвідомості, яке дозволяє людині не тільки відображати зовнішній світ, але, виділивши себе в цьому світі, пізнавати свій внутрішній світ, переживати його і певним чином ставитися до себе. Головна функція самосвідомості - зробити доступними для людини мотиви і його вчинків і дати можливість зрозуміти, який він є насправді, оцінити себе. Якщо оцінка виявиться незадовільною, то людина може або зайнятися самовдосконаленням, саморозвитком, або, включивши захисні механізми, витіснити ці неприємні відомості, уникаючи травмуючого впливу внутрішнього конфлікту. Тільки завдяки усвідомленню своєї індивідуальності виникає особлива захисна функція - прагнення захистити свою індивідуальність від загрози її нівелювання.

Образ "Я", або самосвідомість (уявлення про себе), не виникає у людини відразу, а складається поступово протягом усього його життя під впливом численних соціальних впливів. Це психологічне утворення включає в себе чотири компоненти (за В. С. Мерлину):

 • 1) свідомість відмінності себе від решти світу;
 • 2) свідомість "Я" як активного початку суб'єкта діяльності;
 • 3) свідомість своїх психічних властивостей, емоційні самооцінки;
 • 4) соціально-моральна самооцінка, самоповага, яке формується на основі накопиченого досвіду спілкування та діяльності.

Критеріями самосвідомості виступають:

 • а) виділення себе із середовища, усвідомлення себе як суб'єкта, автономного від середовища (фізичної, соціальної);
 • б) усвідомлення своєї активності ("Я управляю собою");
 • в) усвідомлення себе "через іншого" ("Те, що я бачу в інших, може бути і моїм якістю");
 • г) моральна оцінка себе, наявність рефлексії - усвідомлення свого внутрішнього досвіду.

Виділяють чотири рівні самосвідомості:

 • 1. Безпосередньо-чуттєвий рівень: самовідчуття, самопереживання психосоматичних процесів в організмі і власних бажань, переживань, станів психіки. У результаті досягається найпростіша самоідентифікація особистості.
 • 2. Целостно-подібний, особистісний рівень: усвідомлення себе як діяльного початку. Проявляється як самопереживання, самоактуалізація, підтримання аутоідентічності свого "Я".
 • 3. Рефлексивний, інтелектуально-аналітичний рівень: усвідомлення особистістю змісту власних розумових процесів. У результаті можливі самоспостереження, самоосмислення, самоаналіз, саморефлексія.
 • 4. Цілеспрямовано-діяльний рівень: своєрідний синтез трьох розглянутих рівнів, в результаті якого виконуються регулятивно-поведінкові та мотиваційні функції через численні форми самоконтролю, самоорганізації, самовиховання, самовдосконалення, самооцінки, самокритики, самопізнання, самовираження.

Дослідження показали, що самовідчуття контролюється правою півкулею мозку, а рефлексивні механізми самосвідомості - лівою півкулею.

У структурі самосвідомості можна виділити:

 • а) усвідомлення близьких і віддалених цілей, мотивів свого "Я" ("Я як діючий суб'єкт");
 • б) усвідомлення своїх реальних і бажаних якостей ("реальне Я" і "ідеальне Я");
 • в) пізнавальні, когнітивні уявлення про себе ("Я як спостережуваний об'єкт");
 • г) емоційне, чуттєве уявлення про себе.

Таким чином, самосвідомість включає в себе два основних компоненти - самопізнання (інтелектуальний аспект пізнання себе) і самоставлення (емоційне ставлення до самого себе).

При аналізі динамічної структури самосвідомості використовують два поняття:

 • o "поточне Я" - позначає конкретні форми усвідомлення себе в поточному сьогоденні, тобто безпосередні процеси діяльності самосвідомості;
 • o "особистісне Я" - стійка структурна схема самовідносини.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >