РОЗДІЛ VI. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС І ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ

Якщо поняття " політична система " виражає цілісність політики, характер взаємозв'язку її елементів, що дозволяє їй виживати, досягати стабільності і самозбереження, то політичний процес відображає мінливість політики, розкриває взаємодію політичних інститутів і суб'єктів, що виконують певні функції і ролі. Зміст політичних взаємодій складає то явна, то прихована боротьба за владу, ресурси і статуси, перерозподіл яких щоразу порушує сформоване насамперед рівновагу інтересів і переводить систему в новий стан.

З цієї причини світ політики включає в себе всі явища, щодо яких можливі альтернативні дії на основі вибору. Ситуація вибору передбачає не тільки усвідомлення існування альтернатив, їх кількість, але і наявність актора (суб'єкта), здатного здійснити осмислений вибір з безлічі варіантів.

Світ політичного завжди рухливий і динамічний в силу існування невідповідності між уявленнями про бажаному, що формуються в свідомості суб'єкта (особистості, соціальної групи, партії), і реальною дійсністю. Ця невідповідність викликає як окремі політичні зміни, так і політичний розвиток суспільства в цілому. В умовах наростаючої невизначеності, глобальних і локальних криз політичний розвиток виявляється важко передбачуваним.

До того ж при зміні поколінь ні суспільство, ні його система не залишаються без зміни, оскільки у тих, хто прийшов поколінь виникають нові потреби і інтереси, що вимагають своєї реалізації.

Це зумовлює появу в сучасній політичній науці теорій модернізації та транзиту, які прагнуть пояснити характер і логіку політичних змін.

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

Політичний процес - одна з тих універсальних категорій, яка найбільш широко вживається в політичній науці та масовій свідомості. Зміст поняття "політичний процес" дозволяє нам уявити політику як процес комунікації влади і суспільства (в особі партій, груп інтересів, інститутів), в ході якого відбувається: а) артикуляція групових та індивідуальних інтересів; б) агрегування їх в загальну програму або позицію; в) вироблення політичного курсу, що враховує суспільний запит; г) реалізація прийнятого рішення; д) контроль за його виконанням. Однак активне використання не зберегло за нею строго певного змісту, тому вона трактується вільно. Потреба більш чітко зафіксувати зміст і межі се категорії, виявити її пояснювальні (евристичні) можливості обумовлена не тільки науковими, але і практичними інтересами, і перш за все необхідністю аналізу реальних політичних змін і перетворень в сучасній Росії. Отже, політичний процес є сукупність упорядкованих і легальних політичних дій акторів, інститутів, спрямованих на реалізацію їхніх інтересів за допомогою політичної влади.

Сучасний політичний процес в російському суспільстві вкрай заплутаний і суперечливий. Для того щоб зрозуміти фактори і причини його суперечливості, визначити можливі напрями подальшого розвитку необхідний його ретельний емпіричний аналіз. Сьогодні особливо важливо зрозуміти логіку політичного процесу в модернізуються суспільствах, яка задає характер і темп перетворень.

Політичні взаємодії істотно впливають на зміну інших сфер російського суспільства, що обумовлено рядом обставин:

  • 1) наздоганяє характер модернізації передбачає одночасне рішення різномасштабних задач і, природно, потребує режиму регульованих перетворень, у виробленні ідеології реформ;
  • 2) при відсутності ряду важливих (економічних, культурних і правових) передумов модернізації такі політичні фактори, як держава, лідери, еліти, бюрократія, армія, компенсують їх недостачу і виявляються чи не єдиними ефективними засобами соціальної мобілізації населення;
  • 3) перехідність як стан властива будь-якому суспільству, але якщо в розвинених країнах елементи перехідності не є домінуючими, то в модернизирующихся вони грають дуже важливу роль.

У перехідних суспільствах висока швидкість соціальних змін, рухливість соціальних інститутів. Це не тільки інтенсифікує соціальні взаємодії груп, спільнот, індивідів, а й посилює стихійність і конфліктність розвитку. У таких умовах надзвичайно важливо на всьому протязі модернізації підтримувати соціальну систему в стані динамічної рівноваги. Досягнення і підтримку зазначеного стану можливо завдяки регулятивним і орієнтує властивостями політики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >