Теорія навчання

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВАРОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДИДАКТИКИ Предмет і завдання дидактики Фізіологічні основи дидактики Психологічні основи дидактики Соціокультурні основи дидактики Інформаційні основи дидактики Нормативні основи дидактикиРОЗДІЛ II. ДИДАКТИКА ЯК НАУКА ПРО ЦІЛІСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС Сутність освітнього процесу, його рушійні сили, властивості і логіка Закономірності і принципи освітнього процесу Цілі і зміст освіти як фундамент базової культури особистості Компетентнісний підхід як основа побудови змісту і стандартів сучасної освіти Методи навчання як співтворчість вчителя і учня Організаційні форми навчання Освітні комунікації в інноваційному освітньому процесіРОЗДІЛ III. РОЗВИТОК ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ В РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ Становлення дидактики в епоху античностіОсвітня система СпартиАфінська освітня системаСистема освіти Стародавнього РимуДидактичні теорії епохи Античності Дидактика епохи середньовіччяІсторико-педагогічна характеристика епохи раннього СередньовіччяТипи навчальних закладів раннього СередньовіччяЗміст освіти епохи раннього СередньовіччяХарактеристика станової освітньої системи розвиненого СередньовіччяТенденції розвитку освітньої системи Київської РусіСхоластична система навчанняОсобливості навчання в епоху Відродження Дидактичні теорії і системи епохи просвітництваОсвітні тенденції епохи ПросвітництваХарактеристика системи освітиОсобливості становлення освітньої системи в Росії Дидактичні новації XIX - початку XX століття і класичні авторські дидактичні системиХарактеристика історичного періодуРозвиток системи освітиКласичні авторські дидактичні системиРОЗДІЛ IV. ДИДАКТИЧНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Програмоване навчання Обсерваційне навчання Проектне навчання Проблемне навчання Педагогіка ненасильстваРОЗДІЛ V. ПРИВАТНІ ВІКОВІ ДИДАКТИКИ Особливості навчання дошкільнят Дидактика початкової школиКонцепція розвивального навчання В. В. Давидова і Д. Б. Ельконіна Дидактика вищої школи Специфіка освіти дорослих
 
Наст >