Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський, фінансовий облік

Бухгалтерський, фінансовий облік

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ВСТУП СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Бухгалтерський облік як один з видів господарського обліку Предмет, об'єкт, цілі та концепції фінансового обліку Базові принципи бухгалтерського (фінансового) обліку Організаційно-правові особливості підприємств і їх вплив на постановку фінансового обліку Інформаційні облікові системи Облікова політика організації та її складові частини Користувачі бухгалтерської інформації ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ Поняття про фінансові вкладення і цінні папери. Методи оцінки цінних паперів Види акцій і організація їх обліку Сутність векселів. Їх види та організація обліку Процедури випуску, обігу облігацій і їх облік Процедури емісії, обігу та погашення інших видів цінних паперів. Організація їх обліку Фінансові вкладення як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності ОБЛІК "РОБОЧОГО КАПІТАЛУ" Завдання і принципи обліку грошових коштів Облік касової готівки Облік грошових коштів на розрахункових рахунках Облік операцій по валютному рахунку Облік операцій по іншим рахунках в банках Облік грошових документів і перекладів в дорозі Грошові кошти як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Облік розрахунків з бюджетом Облік розрахунків з покупцями і постачальниками Облік розрахунків з засновниками та акціонерами за вкладами і дивідендами Облік операцій зі спільної діяльності Облік операцій з довірчого управління активами Облік зобов'язань за кредитами і позиками Облік розрахунків з підзвітними особами Облік невиконаних зобов'язань Інвентаризація поточних зобов'язань і відображення її результатів в обліку Поточні зобов'язання як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ Класифікація та оцінка запасів, завдання їх обліку Документальне оформлення та облік надходження матеріалів Документальне оформлення використання матеріалів Організація оперативно-бухгалтерського методу обліку матеріально-виробничих запасів Синтетичний облік витрачання матеріально-виробничих запасів Облік інвентаря та господарського приладдя Особливості обліку коштів праці спеціального призначення Інвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в обліку Матеріально-виробничі запаси як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Основні засоби як об'єкт обліку. Їх класифікація і оцінка Первинна облікова документація і організація обліку надходження основних засобів Організація обліку основних засобів в умовах орендних відносин Облік амортизації основних засобів Організація обліку витрат на ремонт основних засобів Облік вибуття основних засобів Інвентаризація та переоцінка основних засобів. Відображення їх результатів в обліку Основні засоби як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності
 
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук