Бухгалтерський, фінансовий облік

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ВСТУПСУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУБухгалтерський облік як один з видів господарського облікуПредмет, об'єкт, цілі та концепції фінансового облікуБазові принципи бухгалтерського (фінансового) облікуОрганізаційно-правові особливості підприємств і їх вплив на постановку фінансового облікуІнформаційні облікові системиОблікова політика організації та її складові частиниКористувачі бухгалтерської інформаціїОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬПоняття про фінансові вкладення і цінні папери. Методи оцінки цінних паперівВиди акцій і організація їх облікуСутність векселів. Їх види та організація облікуПроцедури випуску, обігу облігацій і їх облікПроцедури емісії, обігу та погашення інших видів цінних паперів. Організація їх облікуФінансові вкладення як об'єкт інформації в бухгалтерській звітностіОБЛІК "РОБОЧОГО КАПІТАЛУ"Завдання і принципи обліку грошових коштівОблік касової готівкиОблік грошових коштів на розрахункових рахункахОблік операцій по валютному рахункуОблік операцій по іншим рахунках в банкахОблік грошових документів і перекладів в дорозіГрошові кошти як об'єкт інформації в бухгалтерській звітностіОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬОблік розрахунків з бюджетомОблік розрахунків з покупцями і постачальникамиОблік розрахунків з засновниками та акціонерами за вкладами і дивідендамиОблік операцій зі спільної діяльностіОблік операцій з довірчого управління активамиОблік зобов'язань за кредитами і позикамиОблік розрахунків з підзвітними особамиОблік невиконаних зобов'язаньІнвентаризація поточних зобов'язань і відображення її результатів в облікуПоточні зобов'язання як об'єкт інформації в бухгалтерській звітностіОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВКласифікація та оцінка запасів, завдання їх облікуДокументальне оформлення та облік надходження матеріалівДокументальне оформлення використання матеріалівОрганізація оперативно-бухгалтерського методу обліку матеріально-виробничих запасівСинтетичний облік витрачання матеріально-виробничих запасівОблік інвентаря та господарського приладдяОсобливості обліку коштів праці спеціального призначенняІнвентаризація та переоцінка матеріально-виробничих запасів. Відображення їх результатів в облікуМатеріально-виробничі запаси як об'єкт інформації в бухгалтерській звітностіОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВОсновні засоби як об'єкт обліку. Їх класифікація і оцінкаПервинна облікова документація і організація обліку надходження основних засобівОрганізація обліку основних засобів в умовах орендних відносинОблік амортизації основних засобівОрганізація обліку витрат на ремонт основних засобівОблік вибуття основних засобівІнвентаризація та переоцінка основних засобів. Відображення їх результатів в облікуОсновні засоби як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності
 
Наст >