Облік грошових документів і перекладів в дорозі

Ця частина майна хоча і не є в прямому сенсі робочим капіталом, все ж має відношення до нього як майно, опосередковане в грошовій формі за номінальною вартістю і тому потребує більш суворого контролю за його збереженням і використанням за кожним найменуванням.

До грошових документів належать путівки в будинки відпочинку і санаторії, марки поштові та державного мита, вексельні та акцизні марки і т.п.

Аналітичний облік грошових документів ведеться по кожному їх виду. У синтетичному обліку вони відображаються на активному рахунку 50 "Каса" субрахунок 50-3 "Грошові документи" в журналі-ордері № 1.

Придбання грошових документів і прийняття їх до обліку відображаються за дебетом рахунка 50 "Каса" субрахунок 50-3 "Грошові документи" в кореспонденції з кредитом наступних рахунків:

  • 51 "Розрахункові рахунки" - на вартість покупки грошових документів;
  • 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та інших рахунків розрахунків - також на вартість покупки грошових документів, але з відображенням розрахунків через фізичних або юридичних осіб.

Використання (видача, витрата) грошових документів відображається за кредитом рахунка 50 "Каса" субрахунок 50-3 "Грошові документи".

Так, при видачі підзвітним особам оплачених авіаквитків в обліку складається бухгалтерська проводка:

ДЕБЕТ 71 "Розрахунки з підзвітними особами"

КРЕДИТ 50 "Каса" субрахунок 50-3 "Грошові документи".

При видачі працівникам путівок з відшкодуванням повністю або частково їх вартості:

ДЕБЕТ 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"

КРЕДИТ 50 "Каса" субрахунок 50-3 "Грошові документи".

Коли путівки видаються безкоштовно за рахунок відповідних джерел:

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

КРЕДИТ 50 "Каса" субрахунок 50-3 "Грошові документи".

Недостача грошових документів незалежно від її причин попередньо враховується за дебетом рахунка 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" в кореспонденції з кредитом рахунку 50 "Каса" субрахунок 50-3 "Грошові документи".

Переклади в шляху, що враховуються на рахунку 57 аналогічної назви, найчастіше відображають рух грошових потоків у вітчизняній або іноземній валюті до моменту зарахування їх па відповідні рахунки в банках. Так, на рахунку 57 "Переклади в шляху" показується сума денної виручки, яку здали магазинами інкасатору банку для зарахування її на рахунок організації. Підставою для запису за цим рахунком є супровідної відомості, виписується касиром магазину в двох примірниках. Один з них залишається у касира, а інший вкладається в інкасаторську сумку. В обліку організації при цьому робиться запис:

ДЕБЕТ 57 "Переклади в шляху"

КРЕДИТ 50 "Каса".

Переклади іншим організаціям грошових коштів з рахунків в банку відображаються так:

ДЕБЕТ 57 "Переклади в шляху"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки".

Рух іноземної валюти, яка підлягає продажу уповноваженим банком відповідно до розпорядження організації, враховується на рахунку 57 відокремлено.

Отримання грошового переказу від інших організацій, в тому числі і авансу, підлягає відображенню в обліку записом:

ДЕБЕТ 57 "Переклади в шляху"

КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Звернені в дохід організації штрафи, пені, неустойки та інше за що надійшли перекладам враховуються як інші доходи:

ДЕБЕТ 57 "Переклади в шляху"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи".

Після отримання з банку виписки про зарахування цих сум на розрахунковий рахунок в журналі-ордері № 3 складається бухгалтерська проводка:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки"

КРЕДИТ 57 "Переклади в шляху".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >